Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Képzésfejlesztések | Budapesti Metropolitan Egyetem

Képzésfejlesztések

Az MNB és METU együttműködésében fontos feladatot jelent a képzés- és kurzusfejlesztési tevékenységet magába foglaló oktatási innovációk előmozdítása, amely egyaránt szolgálja az egyetem céljait valamint az MNB társadalmi felelősségvállaláshoz kötődően a hazai közgazdaságtudományi képzések tartalmi megújítására és a pénzügyi tudatosságra fókuszáló törekvéseit. 

A közös fejlesztések eredményeként hallgatók számára több képzési szinten elérhető fenntarthatósági és versenyképességi modulok lettek kijelölve, illetve két szakirányú továbbképzési szak indult, amelyek a közgazdaságtudomány iránt érdeklődőket képzik és specializálják tovább. 


Fenntarthatósági és versenyképességi modulok

Az együttműködés eredményeként létrejött fenntarthatósági és versenyképességi modulok célja a METU oktatási portfoliójában szereplő egyes területek és a fenntarthatóság kapcsolatainak, valamint az alkalmazott művészeti tudás piaci versenyképességének és piacosítási lehetőségeinek a METU oktatási rendszerébe történő beépítése. Ennek köszönhetően kiemelt figyelmet kap az egyetem képzési területein az alkalmazott közgazdasági megközelítésű gondolkodásmód, és a fenntarthatósági szempontok erősítése. 

A 2022-2023 tanév őszi szemeszterében 4 darab fenntarthatósági és versenyképességi kurzus indult:

  1. Ökológia és művészet
  2. Fenntartható fejlődés
  3. Fenntarthatóság kulturális antropológiai megközelítésben
  4. Társművészeti gyakorlat

A tavaszi félévre a kidolgozott és meghirdetett modulok száma 18-ra nőtt, miközben a hallgatói létszámok is komoly emelkedést mutatnak.


Kapcsolódó képzési területekGazdasági szakújságíró szakirányú továbbképzési szak

Az MNB-vel folytatott együttműködésnek köszönhetően a METU elindíthatta Gazdasági szakújságíró szakirányú továbbképzési szakát, amelynek kiemelt célja, hogy a hallgatók a képzés végén képessé váljanak gazdasági információk elemzésére, rendszerezésére, gazdasági kérdések értelmezésére, az összefüggéseinek felismerésére, valamint ismerjék és alkalmazzák a nemzetközi jógyakorlatokat, a szakterület komplexitását.

A hallgatók képesek lesznek a gazdasági jelenségek kontextusát és elemeit megérteni és másokkal megismertetni, ezzel a társadalom pénzügyi tudatosságát képesek támogatni, továbbá az aktuális pénzügyi-gazdasági témákat a lakosság széles rétegei számára is érthető, de szakmailag kifogástalan tartalmú kommunikációval feldolgozni.

A képzés tartalmában megjelenik a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság komplex megközelítését támogató humánökológiai szemlélet, így tágítva a hagyományos közgazdasági gondolkodás kereteit.

Pénzügyi szabályozási és felügyeleti szakértő szakirányú továbbképzési szak

Az MNB-vel folytatott együttműködésnek köszönhetően a METU elindíthatta Pénzügyi szabályozási és felügyeleti szakértő szakirányú továbbképzési szakát, amelynek elsődleges célja az MNB felügyeleti hatáskörébe tartozó feladatok (például szabályozás, engedélyezés, piacfelügyelet) teljesítését ellátó, szakmailag felkészült humán erőforrás biztosítása.

A pénzügyi szabályozás és felügyelés elméleti és gyakorlati ötvözetéből álló képzés feladatának tekinti, hogy a szakemberek ne csak a banki, tőkepiaci, biztosítói vagy pénztári szektor egyikének a működési sajátosságait ismerjék, hanem arra is alkalmasak legyenek, hogy egy pénzügyi csoport által kínált valamennyi szolgáltatás kockázatait, és az ezek között fennálló összefüggéseket is átlássák, továbbá képet kapjanak napjaink olyan aktuális szabályozási fejleményeiről, mint a zöld pénzügyek vagy a pénzügyi digitalizáció.