Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Vizuális Kommunikáció Tanszék | Budapesti Metropolitan Egyetem

VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ TANSZÉK

Tanszékvezető: Brittnek Andrea mesteroktató


A Vizuális Kommunikáció Tanszék két grafika alapszaka
Képi ábrázolás és a Tervezőgrafika, valamit a Tervezőgrafika mesterszak sokban hasonlítanak egymásra, hiszen mindegyiknek köze van a művészethez, a kreativitáshoz és a szaktudáshoz, ám mindegyik más-más területet céloz meg a grafika skáláján, és a vizuális kommunikáció nyelvén új esztétikai minőséget teremtenek. Mesterképzésünk mindezen célok elmélyítésére és újabb lehetőségek kibontakozására ad megfelelő szakmai és tárgyi hátteret.

Hogyan válasszon ezek közül a szakok közül a grafika iránt érdeklődő jelentkező? Akit a képalkotás elmélete és gyakorlata érdekel, és manuális képességei megfelelőek, annak a Képi ábrázolás a megfelelő választás, akit a vizuális kommunikáció világa és a kreativitás izgat, annak a Tervezőgrafika a jó irány. Természetesen ezek a fogalmak egyik szakon sem zárják ki egymást, mindössze hangsúlyeltolódás van köztük. Mindhárom szak oktatási programjának közös célja, hogy olyan hallgatókat képezzünk, akik biztosan igazodnak el napjaink jel- és képözönében, és képesek művészi igényű vizuális üzenetek megfogalmazására és közvetítésére saját területükön.

A Fotográfia alapszak hallgatói egy alapozó félév után három specializációból választhatnak.  Minden esetben a szakirányú technikai ismeretek és a mögöttük húzódó gondolati tartalom biztosítja, hogy a későbbiekben területük versenyképes szakembereivé váljanak. Fotográfia mesterszakunkon  a már megszerzett tudás továbbmélyítése a cél.

Tervezőgrafika, Fotográfiaés Képi ábrázolás alapszakokon valamint Tervezőgrafika és Fotográfia mesterszakokon angol nyelven is folyik a képzés. Az ide járó külföldi hallgatók saját kultúrájukra jellemző szemlélettel és kreativitással gazdagítják az alkotói közeget.


SZAKMAI PARTNEREK:
Lengyel Intézet, Goccopro - Vasco Hungary Kft., Eurojet Hungária Kft., Mai Manó Ház, Capa Központ, Tripont Foto Video Kft., Ludwig Múzeum, MNB Arts & Culture, ELTE TTK Biológiai IntézetK É P Z É S E I N K


Alapképzések


  

Angolul tanulható alapképzés

  

   

 

Mesterképzések


Szakirányú továbbképzés

 Angolul tanulható mesterképzésTantárgy tematikák

Angol nyelvű órák tematikái

Magyar nyelvű órák tematikái