Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pontszámítás | Budapesti Metropolitan Egyetem

pontszámítás

Attól függően, hogy milyen szintű és típusú képzésre jelentkezel, eltérő módon számítják a pontjaidat. A pontszámítás részleteit az adott képzési szintre és területre kattintva tudod elolvasni. Az elérhető pontszám tovább növelhető többletpontokkal, ezek részleteiről itt találsz több információt:

Nem művészeti alapképzések

A felvételi pontszámokat ötféleképpen lehet kiszámítani, ezek közül automatikusan a számodra legkedvezőbb módszert fogják alkalmazni! 

Van olyan módszer, ahol összeadják tanulmányi és az érettségi pontszámaidat, van olyan, ahol megduplázzák az érettségi pontjaidat és van ahol figyelembe vehető az is, ha rendelkezel felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevéllel.  

 • Tanulmányi pontok számítása (max. 200 pont) - A pontszámításhoz szükséges tantárgyak megléte esetén időkorlát nélkül számítható tanulmányi pont, a középiskolai és érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből. Legfeljebb 200 pont lehet, illetve további 100 többletpontot szerezhetsz.  

 

középiskolai eredmények (osztályzatok) 

+ 

érettségi bizonyítványban szereplő százalékos eredmények 

 

Középiskolai eredmények 

A középiskolai tanulmányok során – a 9–12. évfolyamon, illetve nyelvi előkészítő év esetén 9–13. évfolyamon – megszerzett eredményekből (osztályzatokból) számítják, maximum 100 pont lehet. Az alábbi öt tantárgy utolsó tanult két évfolyam év végi osztályzatai összegének kétszerese: 

 • magyar nyelv és irodalom (évenként a két osztályzat számtani átlaga, kerekítés nélkül), 

 • történelem, 

 • matematika, 

 • legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), 

 • egy választott tantárgy a felsőoktatási intézmény által az adott szakon meghatározott tantárgyak közül. 

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények 

A jelentkező érettségi bizonyítványában vagy a középfokú tanulmányai alatt tett előrehozott érettségi vizsga tanúsítványában szereplő eredményekből összesen maximum 100 pont számítható. 

Az érettségi vizsgaeredmények közül 

 • a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) illetve az idegen nyelv hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy, és 

 • a felsőoktatási intézmény által meghatározott vizsgatárgyak közül egy vizsgatárgy 

legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni. 

 

Felmentést kaptam… 

 • Ha a tanulmányi pontokba kötelezően beszámítandó valamely tantárgyból felmentést kapott az értékelés alól, be kell nyújtania az összes évfolyam év végi eredményeit igazoló bizonyítványoldalt. Ennek alapján, ha 

 • legalább két évig tanulta azt a tantárgyat, amiből később felmentést kapott, és abból év végi osztályzattal rendelkezik, akkor ezeket az eredményeket számítják be a tanulmányi pontokba, függetlenül a későbbi felmentés tényétől. 

 • nem tanulta legalább két évig azt a tantárgyat, amiből felmentést kapott, akkor az érettségi bizonyítványban található "helyettesítő tárgy" utolsó két tanult év végi eredményét számítják be a tanulmányi pontokba. 

 

Nem számítható tanulmányi pont, ha nem tanulta valamelyik tárgyat, vagy nincs két (tanult) év végi eredménye. (Ez alól kivétel, ha a szakvélemény alapján felmentést kapott.) 


 • Érettségi pontok számítása (max. 200 pont): Két vizsgatárgyat kell választani, attól függően, hogy melyik képzési területhez tartozik a szak, amire jelentkezel: 

 • gazdasági terület: történelem vagy matematika vagy állampolgári ismeretek vagy informatika vagy gazdasági ismeretek vagy földrajz vagy fenntarthatóság vagy digitális kultúra vagy választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak(ügyviteli alapismeretek; vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek; közgazdasági-marketing alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); kereskedelmi és marketing alapismeretek; informatikai alapismeretek) vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(ügyvitel ismeretek; vendéglátóipari ismeretek; vendéglátóipar ismeretek; turisztikai ismeretek; turisztika ismeretek; közgazdasági ismeretek; közgazdaság ismeretek; kereskedelmi ismeretek; kereskedelem ismeretek; informatikai ismeretek; informatika ismeretek) vagy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak(irodai ügyviteli ismeretek; idegennyelvű ügyviteli ismeretek) vagy egy idegen nyelv(spanyol; orosz; olasz ; német; francia; angol)  

 • társadalomtudományi terület: történelem vagy társadalomismeret vagy mozgóképkultúra és médiaismeret vagy matematika vagy magyar nyelv és irodalom vagy kémia vagy informatika vagy földrajz vagy fizika vagy filozófia vagy dráma vagy digitális kultúra vagy biológia vagy szakmai előkészítő vizsgatárgyak(szociális alapismeretek; informatikai alapismeretek) vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak(szociális ismeretek; informatikai ismeretek; informatika ismeretek) vagy egy idegen nyelv (spanyol; orosz; olasz; német; francia; angol)  

 

 • Az érettségi pontokat a két legkedvezőbb eredményű érettségi vizsgatárgy alapján kell kiszámítani. 

 • Az érettségi pontok száma egyenlő: 

 • emelt szintű érettségi vizsga esetén az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel, 

 • középszintű érettségi vizsga esetén: a százalékos eredmény alapján megállapított pontszámmal, az alábbi táblázat (pdf) szerint. 

 • Ha 2005 előtt érettségiztél, akkor az érettségi bizonyítványodban szereplő érdemjegyet átszámolják százalékos eredményre: jeles (100%), jó (79%), közepes (59%), elégséges (39%). 
   
   

 • Szakirányú szakképesítés pontjai 
  szakképzettséggel rendelkező jelentkezők esetében – amennyiben szakiránynak megfelelő alapképzésre jelentkeznek. 

 

Az alábbi dokumentumok megléte esetén lehet a szakmai vizsga eredményéből érettségi pontot számítani: 

 

 • 2021-től kiállított középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél 

 • 2012 utáni OKJ szerinti bizonyítvány (az Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést igazol), ha a szakmai vizsga értékelése legalább „jó” (Az erre vonatkozó összefoglaló táblázat Ide kattintva érhető el!) 

 • 2021-től kiállított szakgimnáziumban oktatható szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány, ha a szakmai vizsga értékelése legalább „jó 

 

Ha a fentiek egyikével rendelkezik a jelentkező, akkor az érettségi pontjait az alábbiak szerint is ki lehet számítani: 

 

 • a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgy (százalékos) eredményének és a szakmai vizsga (százalékos) eredményének összeadásával, vagy 

 • csak a szakmai vizsga eredményének a figyelembevételével. 

 

Kizárólag akkor számolható érettségi pont csak a szakmai vizsga eredményéből, ha a szakmai vizsga minősítése legalább jó. Amennyiben így állapítják meg az érettségi pontokat, a jelentkező legfeljebb 400 pontot szerezhet, amelyet a szakmai vizsgán kapott százalékos eredmény négyszerezésével kell meghatározni. 

Alacsonyabb érdemjegy vagy értékelés esetén a szakmai vizsga eredménye szakirányú továbbtanulás esetében sem vehető figyelembe. 

Középszintű érettségi vizsgának minősül: 

 • a 2012 utáni OKJ szerinti bizonyítványban szereplő szakmai vizsga, 

 • a 2021-től a szakgimnáziumban oktatható szakképesítést igazoló képesítő bizonyítványban szereplő képesítő vizsga. 

 

Emelt szintű érettségi vizsgának minősül a 2021-től szerezhető középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga. 
 

 • Oklevél alapján történő pontszámítás 
  Alapképzésre vagy felsőoktatási szakképzésre szeretnél jelentkezni? 
   
  Ha rendelkezel Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel, felvételi pontszámodat az oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani! Példa az érdemjegyek átszámítására: 

 • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont; 

 • 4 (jó) minősítés esetén 367 pont; 

 • 3 (közepes) minősítés esetén 333 pont; 

 • 2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont. 

 

További részletek: 
Felvételi tájékoztató: Felvi.hu oldal
 

(*forrás: felvi.hu)


Felsőoktatási szakképzés

 • A maximálisan elérhető pontszám többletpontokkal együtt 500 pont.
 • A felvételi pontszám kiszámítására 3 módszer van, ezek közül automatikusan a számodra legelőnyösebbet fogják alkalmazni. Az érettségi pontoknál a két legjobb érettségi eredményedből számítják ki a pontszámot.
  • a tanulmányi pontok duplázása
  • a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadása
  • az érettségi pontok duplázása
 • Az érettségi és tanulmányi pontok számítási módját az alapképzések leírásánál találod.

Művészeti alapképzések

 • A művészet és a művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok esetén a felvételi összpontszámodat kizárólag a gyakorlati vizsgaeredményed duplázásával számítjuk ki - többletpontok hozzáadása nélkül!
 • A művészeti képzési területhez tartozó szakokon, valamint a művészetközvetítő képzési területhez tartozó szakokon a középiskolai és érettségi eredményeidből nem számolnak pontokat.
 • Ezeken a szakokon jelentkezőként felvételi alkalmassági és gyakorlati vizsgán kell részt venned. A gyakorlati vizsgán összesen 200 pontot szerezhetsz. A megszerzett pontszámodat megduplázzuk, így összesen maximum 400 pontod lehet. 
 • Fontos! A művészeti szakok esetében 200 pont a minimum ponthatár, ezt a felvételi vizsgán nyújtott teljesítményeddel kell elérned. 
 • A művészeti szakok felvételi vizsgájáról bővebb információt ITT találsz.

Nem művészeti mesterképzések

A Kommunikáció és médiatudomány mesterképzés esetében a felvételi során legfeljebb 100 pontot szerezhetsz, mely tartalmazza a többletpontokat is:

 • 60 pont szerezhető a felvételi vizsga során,
 • 30 pont szerezhető az oklevélben szereplő minősítés alapján (az oklevél minősítésének hatszorosa),
 • maximum 10 pont szerezhető többletpontként.

Az Emberi erőforrások tanácsadó, Marketing, Master of business administration, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Turizmus menedzsment és Vállalkozásfejlesztés, valamint a Vezetés és szervezés mesterszakon legfeljebb 90 pontot szerezhetsz az oklevél minősítéséből, valamint további legfeljebb 10 pontot a többletpontokból. A pontokat az oklevél két tizedes jegy pontosságú átlagából számoljuk ki. Az oklevél átlaga nem azonos az oklevél minősítésével, ezért a pontszámításhoz feltétlenül csatolandó dokumentum az oklevél, valamint az oklevél-átlag igazolás (két tizedes jegy pontossággal), amely lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv/diplomamelléklet ezt igazoló oldala. Az oklevél-átlag egész száma az alábbi fix pontokat éri: 

 • 2-es 60 pont, 
 • 3-as 70 pont, 
 • 4-es 80 pont, 
 • 5-ös 90 pont.

Művészeti mesterképzések

Művészeti mesterképzések esetében legfeljebb 100 pont szerezhető, amely az alábbi módon tartalmazza a többletpontokat is.