Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Emberi erőforrás tanácsadó MA | Budapesti Metropolitan Egyetem

Emberi erőforrás tanácsadó MA Mesterképzéseink

Ez neked szól...

ha szeretnél egy alkotó szakmai közösség tagja lenni és még jobban elmélyülni, professzionális ismereteket szerezni a munka és a felnőttképzés világában; ha munkaügyi, munkaközvetítői területre specializálódnál, vagy ha úgy érzed, a fejlesztő, támogató, tanácsadó HR-tevékenység lehet a Te utad!

A szakról röviden

Emberi erőforrás tanácsadóként a cégek legértékesebb vagyonával a „humán tőkével” fogsz foglalkozni, amelynek megőrzése és gazdagítása nagy felelősség. Megtanulod, hogy hogyan lehet az emberek és a szervezetek szolgálatába állni úgy, hogy a hétköznapi emberekből rendkívüli eredményeket lehessen kihozni, az agilis és gondoskodó szervezeti kultúra kialakításával. Nálunk megtanulhatod a tervezéshez, a fejlesztéshez és az értékeléshez szükséges főbb módszereket, a komplex összefüggések megfogalmazását, valamint a felmerülő problémák megoldásához is felvértezünk a szükséges eszköztárral. Az inspiráló tanulási - tanítási környezetben a tanácsadói kompetenciák is fejlődnek, mélyülnek. 

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

A képzés ideje alatt sok-sok lehetőséged lesz:

 • Az oktatás során neves hazai gyakorlati szakemberekkel találkozhatsz, elhozzuk neked a „szakmát” az egyetemre. A szakmai ismereteket a hazai munkaerőpiacon ismert és elismert szakemberek tartják.

 • Munkaerőpiaci szakmai partnereinktől a legújabb trendekről és aktualitásokról kaphatsz első kézből információkat.

 • Bekapcsolódhatsz a hazai és nemzetközi HR kutatásokba és megismerheted a legújabb K+F eredményeket, szakmai workshopokon és műhelymunkákban vehetsz részt.

 • Együttműködhetsz neves hazai szervezetekkel (HSZOSZ, ICF), bekapcsolódhatsz a szakmai munkájukba, szervezeti taggá válhatsz, kiemelt szakmai programokon, konferenciákon, és munkaerőpiaci kutatásokban is részt vállalhatsz. 

Első félév keretében: Kutatásmódszertan, Gazdaságpolitika, Marketing- és kommunikáció-menedzsment, Munkapszichológia, Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika, Munkajog, munkaügyi kapcsolatok és intézményrendszere, Interkulturális ismeretek

Második félév keretében: Humáninformatika, Szociál és szervezetpszichológia, Az emberi erőforrás menedzsment rendszerek, A professzionális HR tanácsadás alapjai, Tárgyalástechnikák és konfliktusmenedzsment, Szervezeti magatartás és vezetés

Harmadik félév keretében: HR stratégia és projektmenedzsment, Esélyegyenlőségi ismeretek, Változás és válságmenedzsment, HR tanácsadói módszerek és technikák, Karriertervezés és tanácsadás, Diplomamunka készítési fórum

Negyedik félév keretében: Etika, Innováció- és tudásmenedzsment, Szakmai gyakorlat, Diplomamunka

 • hazai és hazánkban működő nemzetközi szervezetek humán fejlesztési programjai;
 • munkaközvetítő irodák, munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szervezetek
 • fiatalok pályaorientációjával vagy felnőttek munkavállalási tanácsadásával foglalkozó szervezetek
 • fejvadász vagy tanácsadó cégeknél toborzás-kiválasztási specialista

Munkapszichológia, Szociál- és szervezetpszichológia, Munkajog és munkaügyi kapcsolatok, Konfliktuskezelés, Emberi erőforrás menedzsment, Humáninformatika, Interkulturális ismeretek, Tudásmenedzsment, Szervezeti magatartás és vezetés, Változásmenedzsment, HR stratégia és projektmenedzsment, Professzionális HR tanácsadás, Karriertervezés és tanácsadás, Etika, Innováció és tudásmenedzsment

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • andragógia és közösségszervező alapképzési szak,

továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű:

 • művelődésszervező alapképzési szak,
 • személyügyi szervező alapképzési szak,
 • munkavállalási tanácsadó alapképzési szak,

Bölcsészettudomány képzési területről:

 • a pedagógia alapképzési szak,
 • a pszichológia alapképzési szak,

Gazdaságtudományok képzési területről:

 • az emberi erőforrások alapképzési szak,

Társadalomtudomány képzési területről:

 • a szociológia alapképzési szak,
 • a politológia alapképzési szak,
 • az informatikus könyvtáros alapképzési szak,
 • a kulturális antropológia alapképzési szak,
 • a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről:

 • bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika);
 • felnőttképzési ismeretek,
 • kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés;
 • informatika, könyvtárismeret;
 • társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia);
 • gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szereznie.

A letölthető kreditelismerési kérelmet ITT találod.


„Az elkövetkező évtizedek sikeres gazdasági, és társadalmi fejlődésének záloga az emberi erőforrás menedzsment. A HR szakembereknek nagy a felelőssége ebben, igy a legmagasabb szintű kompetenciákkal, és eszköztarral kell rendelkeznie a jövő HR-es generációinak.”
Varjasi Gábor, a Magyar Posta Humánerőforrás Főigazgatója

„Az oktatás és a tréning nagyon drága dolog, de nélkülük minden még drágább.” (Jawaharlal Nehru, India első miniszterelnöke,1947-1952)
Prof. Dr. Poór József DSc., CMC., egyetemi tanár, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének Elnöke

„Közhelynek tűnik, de igaz: az emberek a szervezetek legfőbb értékei. Az emberi erőforrás menedzserek szép, de nagy kihívást jelentő feladata, hogy megnyerjék a holnap dolgozóit ma.”
Prof. Dr. Klein Sándor, pszichológus, professor emeritus, SHL Hungary Kft. résztulajdonosa és vezető tanácsadója

"A pályaválasztás lényege nemcsak az, hogy a munkaerőpiacon mit csinálunk majd később, hanem hogy miként fogjuk szemlélni a világot, a létezést, az embereket. Pályát mindig lehet módosítani, de szakmai alapidentitást soha."
Limpár Imre tanácsadó, szakpszichológus, A siker tervezhető c. könyv szerzője


"A METU HR mesterképzés keretein belül olyan gyakorlati tudásra teszünk szert, amelyet a szakmában azonnal és hatékonyan tudunk felhasználni, pozíciótól függetlenül. A mesterszak ezen tudás mellett, "tanácsadói attitűdre" oktatja a hallgatókat - kritikus, tényközpontú látásmódra, amely folyamatosan alakítja a problémát és fürkészi a lehetséges megoldásokat. A szak kurzusain elsajátítjuk továbbá az agilitást és a rezilienciát, amely a mai gyorsan változó világban, a HR szakma legfontosabb kompetenciái közé tartoznak."
Fügedi Márton, METU Nagykövet

A szakon elsősorban igazi szakemberek tanítanak, akik a napi gyakorlatban is HR tanácsadással, humánfejlesztéssel foglalkoznak. Szakmai és munkaerőpiaci partnereink segítségével így a hallgatók azonnali tudásra és szakmai tapasztalatra tehetnek szert.

A Karrier Centrum és Tréning Központ segítségével a HR tanácsadáshoz elengedhetetlen kompetenciafejlesztő tréningeken vehetnek részt a hallgatóink, többek között:

 • Coaching szemléletű vezetési technikák
 • Disc
 • Időgazdálkodás
 • Konfliktuskezelés
 • Kreativitás technikák
 • Reziliencia
 • Személyes márkám
 • Személyes márka építés
 • Tárgyalástechnika


Hallgatói sikerek: 

 • Kiss Balázs – „A stuttgarti Hochschule der Medien Egyetem által szervezett Entrepreneurial Brains Made on Campus (EBMC) tanulmányi verseny európai döntőjében a Budapesti Metropolitan Egyetem képviseletében egyedüli magyarként volt tagja a győztes nemzetközi csapatnak. 
 • Kiss Balázs – ITDK 2. helyezett és különdíjas, továbbjutott az OTDK-ra
 • Kovács Zsófia – ITDK 1 helyezett, továbbjutott az OTDK-ra
 • Ildzsa Zsolt - Entrepreneurial Brains Made on Campus (EBMC) a Stuttgarti Egyetem szervezésében, második helyezett csapat tagja volt, nemzetközi hallgatókkal együtt.
Ők is nálunk tanítanak
Partnerek