A Desztináció- és örökségmenedzsment specializációt azért hívtuk életre - mint szakirányt először hazánkban – mert a szakmai trendek abba az irányba mutatnak, hogy a világörökségi helyszíneket a turisztikai élmény helyszíneként szükséges kezelni. A szak és a specializáció egyedülálló a speciális desztináció és örökségmenedzsment ismeretek, az UNESCO UNITWIN hálózatának védjegye, és a nemzetközi, piaci szemlélet központisága miatt, amely által hazánkban egyetlenként teszi lehetővé ilyen komplex tudás elsajátítását.

EZ ÖNNEK SZÓL: Ha Ön érdeklődik a települési / térségi turisztikai menedzsment iránt, az örökségek hasznosítása és menedzsmentje a célja. Ha rendelkezik jó vezetői, szervezői és koordinációs képességekkel, kitűnő nyelvismerettel és kommunikációs képességgel, legyen nyitott és szeresse a kihívásokat, mert ez egy izgalmas és komolya feladat lesz!

"Az itt eltöltött két év nem csupán a tankönyvek bújásáról, és a definíciók pontos megtanulásáról szólt. Sokkal inkább egy új nézőpont megismeréséről és az eszerint való gondolkodás elsajátításáról. A képzés végére önkéntelenül is elkezdtünk TDM-ben gondolkodni. Többről van szó tehát, mint egyfajta ismeretanyag átadásról, sokkal inkább inspiráció, lelkesedés és útravaló az élethez." Mojzes Viktória, értékesítési asszisztens

"A mesterszak kifejezetten olyan specializációt kínál, amelyek nagyon összetett feladatokat és kérdéseket vizsgál a desztinációmenedzsment és az örökségmenedzsment területén. Mindazoknak ajánlom, akik aktívan szeretnének tenni desztinációjuk vagy örökséghelyszínük versenyképességének erősítéséért és minél több módszert és lehetőséget szeretnének megismerni arra vonatkozólag, hogy ezt hogyan is lehet elérni a gyakorlatban." Dr. Puczkó László CMC, szakvezető, Turisztikai Tanácsadók Szövetségének korábbi elnöke, az International Tourism Studies Association regionális alelnöke

"Missziónknak éreztük, hogy legyen egy olyan képzés Magyarországon, amely a desztinációmenedzsment és az örökségmenedzsment nemzetközi tapasztalatait dolgozza fel, és túlmutat a hagyományos megőrző és kommunikációs tevékenységen, foglalkozva a hatásmenedzsmenttel, az átgondolt fejlesztéssel, a szolgáltatók támogatásával, még hozzá úgy, hogy a legfrissebb keresleti és technológiai trendek között tudjanak a Hallgatók mozogni. Egyszerűen előremenekültünk, mert fontosak az új áramlatok mind a desztinációk, mind az örökségi helyszínek fejlődésében." Dr. Sziva Ivett, a specializáció vezetője
 
Főbb tantárgyak: A turizmus fenntartható fejlesztése; Turizmus marketing és kommunikáció elmélet; A turizmus jog és intézményrendszere; Turisztikai desztinációs menedzsment; Attrakció- és látogatómenedzsment; Fejlesztés menedzsment; A turizmus regionális tervezése; Desztinációs marketing; Forrásteremtés és pályázatírás; Emberi erőforrás menedzsment a turizmusban; Ökoturizmus; Médiamenedzsment; Magyarország világöröksége; Világörökségi alapelvek és Charták; Veszélyeztetett világörökségek; Az örökség megőrzése és menedzsmentje; Világörökségek információmenedzsmentje; Mediáció, viselkedési és értékesítési formák az örökségturizmusban


Képzési idő: 4 félév

Képzési nyelvek: magyar

Képzési formák:

magyar nyelven
nappali
levelező
államilag támogatott államilag támogatott
önköltséges: 320.000 Ft/félév önköltséges: 294.000 Ft/félév