Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Új Munkaügyi Szemle | Budapesti Metropolitan Egyetem

Új Munkaügyi Szemle

KÖSZÖNTŐ 

Tisztelt Olvasónk!

Tisztelettel köszöntjük az olvasót annak apropóján, hogy útjára indult az Új Munkaügyi Szemle harmadik évfolyama, amely a 2022-es évben is a tradíció és innováció jegyében 4 lapszámmal jelentkezik. 

Ez a kiadvány 2020-tól az 1957-től 2013-ig nyomtatott, majd 2013 és 2019 között online formában elérhető Munkaügyi Szemle emberierőforrás-gazdálkodási szakfolyóirat utódjaként jelenik meg a Budapesti Metropolitan Egyetem kiadásában. Ezidáig két évfolyam alatt mindösszesen 8 szám látott napvilágot, benne lektorált szakmai cikkekkel, valamint két szakmai rovatot is bevezettünk kísérleti jelleggel. 

Az olvasók és a szakma visszajelzése alapján a 2022-es évfolyamra tervezett lapszámokban a lektorált cikkek mellett két állandó rovatunk lesz. Az egyik a Talentum rovat, amely a fiatal kutatóknak - TDK díjazott vagy PhD programban résztvevő kollégáknak - ad lehetőséget a bemutatkozása, publikálásra. Emellett szeretnénk új szakmai könyveket, egyetemi tankönyveket, kiadványokat ismertetni a Recenzió rovatunkban. 

Három évvel ezelőtt az „új” jelző a folyóirat elnevezésébe részben technikai okokból került bele, de mára már egyértelműen szimbolizálja a kiadó és a szerkesztőség szándékait: megőrizve az előd folyóirat hagyományait, alapvető profilját, fokozatos fejlesztéssel, megújulással alkalmazkodni a kor változó követelményeihez tartalmilag és technikailag egyaránt.

A változás szele a szerkesztőbizottságunkat is elérte. Kicsit szentimentálisan, de annál nagyobb szeretettel és tisztelettel köszönjük meg Munkácsy Ferenc főszerkesztő úrnak a közel 25 évnyi áldozatos munkáját, amit a lapért és ezzel együtt a HR szakmát szertő közösségekért tett. Nehezen fogadtuk el, de megértjük, hogy egyszer minden örök és állandó változik, valójában bennünket HR szakembereket és a lapot is ez a lendület visz tovább. Büszkék vagyunk arra, hogy a főszerkesztő úr tapasztalatával a szerkesztőbizottság elnökeként folytatja velünk a munkát.

A jövőben is számítunk az Ön figyelmére, véleményére és természetesen publikációira. 


A szerkesztőbizottság nevében:

Szabó Szilvia
főszerkesztőFolyóirat

Új Munkaügyi Szemle 2022 / 3. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2022 / 2. szám

Tartalom: 


Új Munkaügyi Szemle 2022 / 1. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2021 / 4. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2021 / 3. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2021 / 2. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2021 / 1. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2020 / 4. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2020 / 3. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2020 / 2. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2020 / 1. szám

Tartalom:


Impresszum

Új Munkaügyi Szemle. Online szakmai folyóirat. Megjelenik negyedévente.
Szerkesztőbizottság elnöke: Munkácsy Ferenc
Szerkesztőbizottság titkára: Hollósy-Vadász Gábor
Szerkesztőbizottság:  Bagó József,  Borbély-Pecze Tibor Bors,  Csehné Papp Imola,  Dajnoki Krisztina, Hunyadi-Barta Zsuzsanna,  Karácsony Péter,  Kenderfi Miklós,  Király Zsolt,  Kiss Ferenc,  Kópházi Andrea,  Nemeskéri Zsolt,  Papp-Váry Árpád,  Poór József,  Szretykó György,  Vass Vilmos
Főszerkesztő: Szabó Szilvia
Kiadó: Budapesti Metropolitan Egyetem
Székhely: 1148 BudapestNagy Lajos király útja 1-9.
A kiadásért felel: az egyetem rektora
A szerkesztésért felel: a folyóirat főszerkesztője
E-mail: ujmunkaugyiszemle@metropolitan.hu
Technikai előkészítés: Budapesti Metropolitan Egyetem
ISSN: 2677-1306
A folyóiratban megjelent tanulmányokat a témában kompetens, tudományos fokozattal rendelkező szakemberek anonim lektorálják (double blind review).
Az egyes lapszámok a www.metropolitan.hu/kiadvanyok weboldalon korlátozás nélkül elérhetők.
A publikációk – a szerzőkre és az első megjelenés helyére történő korrekt hivatkozással – szabadon utánközölhetők, interneten megoszthatók, adatbázisban vagy webhelyen elhelyezhetők.

Szerzői Útmutató

Tisztelt Szerzők!

Köszöntjük Önöket az Új Munkaügyi Szemlét weboldalán. Ebben a dokumentumban szeretnénk felhívni a figyelmüket az Új Munkaügyi Szemlében történő publikálás feltételeire. 


Milyen témájú tanulmányokat, cikkeket publikálunk a folyóiratban?

Az Új Munkaügyi Szemle egy interdiszciplináris tudományos folyóirat. Ennek megfelelően szívesen fogadunk minden tanulmányt a tágan vett munkaügy tekintetében. Külön szeretnék felhívni a szerzőink figyelmét, hogy az Új Munkaügyi Szemle célja a magyar és a nemzetközi munkaerőpiacot (különös tekintettel az EU-s munkaerőpiacra) kutató tanulmányok publikálása. Ennek megfelelően várjuk azokat a társadalomtudományi, munka és szervezetpszichológiai, szervezetszociológiai, vezetéselméleti, valamint HR menedzsmenttel foglakozó cikkeket, amelyek elméleti és empirikus módszerekkel elemzik, illetve mutatják be a hazai, valamint a nemzetközi munkaerőpiaci trendeket, tesznek javaslatok a HR folyamatok fejlesztésére.


Hová kell küldeni a cikk kéziratát?

Kérjük Önöket, hogy küldjék el a kéziratokat a szerkesztőségének, az alábbi email címre: ujmunkaugyiszemle@metropolitan.hu Kérjük Önöket, hogy Microsoft Word formátumban két file-t küldjenek a szerkesztőség számára. Az első file tartalmazza a szerző nevét, munkakörét, munkahelyét, e-mail címét, a publikáció címét (esetleg alcímét) és absztraktot. A második file tartalmazza a publikáció címét és a publikációt, a szerző nevének megemlítése nélkül. 

Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, kérjük küldjenek elektronikus levelet a fenti e-mail címre.


Lektorálási folyamat

A szerkesztőséghez beérkezett valamennyi tanulmányt a főszerkesztői előzetes vélemény alapján a témában kompetens, tudományos fokozattal rendelkező szakemberek anonim módon lektorálják.


A kézirattal kapcsolatos elvárások:

Folyóiratunkban terjedelmi korlátok miatt maximum 30 000 karakter (szóköz nélkül) számú tanulmányokat tudunk megjeleníteni. Kérjük Önöket, hogy kéziratban Times New Roman 12-es betűtípust használjunk. A margókat alapbeállításon kell hagyni. A szöveg legyen sorkizárással szerkesztve, a bekezdések során a 0 pt-t használjanak. A kéziratban a fejezet címeket félkövérre állítsák. A táblázatok és a diagramok alján minden esetben tüntessék fel dőlt betűvel a forrást, vagy írják ki, hogy saját szerkesztés. A táblázatok és a diagramok tetején tüntessék fel a táblázatok és diagramok címét. A táblázatok és a diagramok címe előtt mindig tüntessék fel az ábra és a táblázat sorszámát. 


Kérjük Önöket továbbá, hogy zárójelben vesszővel elválasztva tüntessék fel a törzsszövegben az eredeti szerző vezetéknevét, illetve publikáció megjelenésének az évszámát. A szövegközben maximum két szerzőt írunk ki. (Kiss, & Szabó, 2020) Ha kettőnél több van, az első után „et al.”-t írunk, és nem sorolunk fel többi szerzőt. (Kovács et al., 2020) A forrásmunkából vett idézetet dőlt betűvel, idézőjelek közt szerepeltessék, minden esetben az idézet helyének (oldalszámának) megjelölésével (Kovács, 2020 p. 23). Az oldalszámot p. vel jelöljük, és keresztnév után vesszővel választva írjuk ki, ahogy a fenti példában látható. Az online források esetében tüntessék fel megjelenés dátumát. 


Kérjük Önöket, hogy a kézirat tartalmazza a felhasznált irodalomjegyzékét, amelyben a hivatkozott publikációk ábc sorrend szerint legyenek feltüntetve. A felhasznált irodalmak között csak a ténylegesen hivatkozott publikációk szerepeljenek. Amennyiben a kézirat diagramot, táblázatot is tartalmaz, úgy szerepeljen azok forrása (saját szerkesztésű ábrák esetén az erre történő utalás), továbbá a táblázatokat minden esetben továbbszerkeszthető formában kérjük megadni. Magyar szerzők estében nem kell vessző a vezetéknév és a keresztnév közé. Külföldi szerzők esetében kell vessző a vezetéknév és a keresztnév közé.


Példák az irodalomjegyzék elkészítéséhez: 

  • Folyóirat:
    • Zeleny K., Molontay R., & Szabó M. (2021). A kollégiumi lét egyetemi teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata. Statisztikai Szemle, 99(1), 46-79.

  • Könyv: 
    • Szakács G. (2014). Az emberi erőforrás gazdálkodás fejlesztésének elméleti kérdései a magyar közszolgálatban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar.

Események

2021. május 12.
CRANET Konferencia - Az emberierőforrás-menedzsment aktuális globális, regionális és helyi kihívásai és a COVID-19

2021. május 6.
17. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning On-line Konferencia: LLL 4.0 Hogyan alakítja át a digitalizáció az LLL stratégiákat?  

2020. május 15.
Az első országos agilis vezetői konferencia ( Agile Community of Practice) szakmai együttműködő partnere az Új Munkaügyi Szemle

2020. március 3.
Új Munkaügyi Szemle bemutató 

Támogatók

Az Új Munkaügyi Szemle támogató szakmai szervezete a Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ)

MUNKAÜGYI SZEMLE ARCHÍVUM 

Az Új Munkaügyi Szemle elődjeként a Munkaügyi Szemlében 2014 - 2019 között megjelent szakmai cikkek és tanulmányok az alábbi linken elérhetők:
http://www.munkaugyiszemle.hu/digitalis-lapszamok-2014-2019
http://www.munkaugyiszemle.hu/tartalomjegyzekek

A HR szakmával kapcsolatos információk a Munkaügyi Szemle oldalon olvashatók:
https://www.munkaugyiszemle.hu/

Kapcsolat

E-mail: ujmunkaugyiszemle@metropolitan.hu
Levelezési cím: Budapesti Metropolitan Egyetem Új Munkaügy Szemle Szerkesztősége, 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
Hírlevél: a regisztrált olvasóink számára az online folyóirat kiküldése (aktuális számok)
Regisztráció hírlevélre: név és e-mailcím megadásával az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhX5HT3pGONMnmUWIaaXnzMTco7kz1YUDdtceGFhvjmn0mcQ/viewform