Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Új Munkaügyi Szemle | Budapesti Metropolitan Egyetem

Új Munkaügyi Szemle

KÖSZÖNTŐ 

Tisztelt Olvasónk!

Az Új Munkaügyi Szemle második évfolyamának számait találja a weboldalon. Mint bizonyára Ön előtt is ismeretes, ez a kiadvány 2020-tól az 1957-től 2013-ig nyomtatott, majd 2013 és 2019 között online formában elérhető Munkaügyi Szemle emberierőforrás-gazdálkodási szakfolyóirat utódjaként jelenik meg a Budapesti Metropolitan Egyetem kiadásában.

Az „új” jelző a folyóirat elnevezésébe részben technikai okokból került be, de egyúttal szimbolizálja is a kiadó és a szerkesztőség szándékait: megőrizve az előd folyóirat hagyományait, alapvető profilját, fokozatos fejlesztéssel, megújulással alkalmazkodni a kor változó követelményeihez tartalmilag és technikailag egyaránt.

Az átmenet folyamatos volt, hiszen a lapelőd utolsó számának 2019. novemberi közzététele után az Új Munkaügyi Szemle első száma 2020 januárjában megjelent a METU erre a célra kialakított felületén. Egyidejűleg ismert és tapasztalt szakemberekből létrejött egy Szerkesztő Bizottság, amely 2020. március 3-i első ülésén meghatározta a követendő stratégiát és az ennek megvalósítását szolgáló teendőket. 

A kibontakozó járvány természetesen számunkra is megnehezítette a lapkiadással összefüggő ambiciózus célok megvalósítását. Azonban – hála szerzőinknek és néhány kolléga áldozatos munkájának – a folyóirat további számait sikerült megjelentetni a tervezett menetrendben és reméljük, az elvárható minőségben.

A jövőben is számítunk az Ön figyelmére, véleményére és természetesen publikációira.

Üdvözlettel
Munkácsy Ferenc
főszerkesztő


Folyóirat

Új Munkaügyi Szemle 2021 / 4. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2021 / 3. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2021 / 2. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2021 / 1. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2020 / 4. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2020 / 3. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2020 / 2. szám

Tartalom:


Új Munkaügyi Szemle 2020 / 1. szám

Tartalom:


Impresszum

Új Munkaügyi Szemle. Online szakmai folyóirat. Megjelenik negyedévente.
Szerkesztőbizottság: 
Bagó József, Borbély-Pecze Tibor Bors, Csehné Papp Imola, Dajnoki Krisztina, Hunyadi-Barta Zsuzsanna, Karácsony Péter, Kenderfi Miklós, Király Zsolt, Kiss Ferenc, Kópházi Andrea, Nemeskéri Zsolt, Papp-Váry Árpád, Poór József, Szretykó György, Vass Vilmos 


Főszerkesztő: Munkácsy Ferenc
Főszerkesztő-helyettes: Szabó Szilvia

Szerkesztőbizottsági titkár: Hollósy-Vadász Gábor
Kiadó: Budapesti Metropolitan Egyetem
Székhely: 1148 BudapestNagy Lajos király útja 1-9.
A kiadásért felel: az egyetem rektora
A szerkesztésért felel: a folyóirat főszerkesztője
E-mail: ujmunkaugyiszemle@metropolitan.hu
Technikai előkészítés: Budapesti Metropolitan Egyetem
ISSN: 2677-1306
A folyóiratban megjelent tanulmányokat a témában kompetens, tudományos fokozattal rendelkező szakemberek anonim lektorálják (double blind review).
Az egyes lapszámok a www.metropolitan.hu/kiadvanyok weboldalon korlátozás nélkül elérhetők.
A publikációk – a szerzőkre és az első megjelenés helyére történő korrekt hivatkozással – szabadon utánközölhetők, interneten megoszthatók, adatbázisban vagy webhelyen elhelyezhetők.

Szerzői Útmutató

Tisztelt Szerzők!

Köszöntjük Önöket az Új Munkaügyi Szemlét weboldalán. Ebben a dokumentumban szeretnénk felhívni a figyelmüket az Új Munkaügyi Szemlében történő publikálás feltételeire. 

Milyen témájú tanulmányokat, cikkeket publikálunk a folyóiratban?

Az Új Munkaügyi Szemle egy interdiszciplináris tudományos folyóirat. Ennek megfelelően szívesen fogadunk minden tanulmányt a tágan vett munkaügy tekintetében. Külön szeretnék felhívni a szerzőink figyelmét, hogy az Új Munkaügyi Szemle célja a magyar és a nemzetközi munkaerőpiacot (különös tekintettel az EU-s munkaerőpiacra) kutató tanulmányok publikálása. Ennek megfelelően várjuk azokat a társadalomtudományi, munka és szervezetpszichológiai, szervezetszociológiai, vezetéselméleti, valamint HR menedzsmenttel foglakozó cikkeket, amelyek elméleti és empirikus módszerekkel elemzik, illetve mutatják be a hazai, valamint a nemzetközi munkaerőpiaci trendeket, tesznek javaslatok a HR folyamatok fejlesztésére. 


Hová kell küldeni a cikk kéziratát?

Kérjük Önöket, hogy küldjék el a kéziratokat a szerkesztőségének, az alábbi email címre: ujmunkaugyiszemle@metropolitan.hu Kérjük Önöket, hogy Microsoft Word formátumban két file-t küldjenek a szerkesztőség számára. Az első file tartalmazza a szerző nevét, munkakörét, munkahelyét, e-mail címét, a publikáció címét (esetleg alcímét) és absztraktot. A második file tartalmazza a publikáció címét és a publikációt, a szerző nevének megemlítése nélkül. 

Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, kérjük küldjenek elektronikus levelet a fenti e-mail címre. 


Lektorálási folyamat

A szerkesztőséghez beérkezett valamennyi tanulmányt a főszerkesztői előzetes vélemény alapján a témában kompetens, tudományos fokozattal rendelkező szakemberek anonim módon lektorálják. 


A kézirattal kapcsolatos elvárások:

Kérjük Önöket, hogy a kéziratokat Microsoft Word formátumban küldjék el a szerkesztőségnek. Amennyiben a kézirat diagramot is tartalmaz, úgy kérjük Önöket, hogy diagramokat szerkeszthető formában egy külön fájlban is küldjék el. 

Folyóiratunkban terjedelmi korlátok miatt maximum 30 000 karakter (szóköz nélkül) számú tanulmányokat tudunk megjeleníteni. Kérjük Önöket, hogy kéziratban Times New Roman 12-es betűtípust használjanak. A margókat alapbeállításon kell hagyni. A szöveg legyen sorkizárással szerkesztve, a bekezdések során a 0 pt-t használjanak. A kéziratban a fejezet címeket félkövérre állítsák. A táblázatok és a diagramok alján minden esetben tüntessék fel dőlt betűvel a forrást, vagy írják ki, hogy saját szerkesztés. A táblázatok és a diagramok tetején tüntessék fel a táblázatok és diagramok címét. A táblázatok és a diagramok címe előtt mindig tüntessék fel az ábra és a táblázat sorszámát. 

Kérjük Önöket, hogy zárójelben vesszővel elválasztva tüntessék fel a törzsszövegben az eredeti szerző vezetéknevét, illetve publikáció megjelenésének az évszámát. A szövegközben maximum két szerzőt írunk ki. Ha kettőnél több van, az első után „et al.”-t írunk, és nem sorolunk fel többi szerzőt. 

Kérjük Önöket, hogy a kézirat tartalmazza a felhasznált irodalomjegyzékét, amelyben a hivatkozott publikációk abc sorrend szerint legyenek feltüntetve. 


Példák az irodalomjegyzék elkészítéséhez: 

 • Folyóirat:
  • Zeleny K., Molontay R., & Szabó M. (2021). A kollégiumi lét egyetemi teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata. Statisztikai Szemle, 99(1), 46-79.
    
 • Könyv: 
  • Szakács G. (2014). Az emberi erőforrás gazdálkodás fejlesztésének elméleti kérdései a magyar közszolgálatban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar

 • Könyvfejezet: 
  • Thékes I. (2020). A COVID-19 vírusjárvány miatti hazai távoktatás digitális megoldásainak elemzése. In: Kozma G. (szerk.), Fejezetek a COVID-19-es távoktatás digitális tapasztalataiból (pp. 7-17). Gerhardus Kiadó

 • Online dokumentum:

Események

2021. május 12.
CRANET Konferencia - Az emberierőforrás-menedzsment aktuális globális, regionális és helyi kihívásai és a COVID-19

2021. május 6.
17. Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning On-line Konferencia: LLL 4.0 Hogyan alakítja át a digitalizáció az LLL stratégiákat?  

2020. május 15.
Az első országos agilis vezetői konferencia ( Agile Community of Practice) szakmai együttműködő partnere az Új Munkaügyi Szemle

2020. március 3.
Új Munkaügyi Szemle bemutató 

Támogatók

Az Új Munkaügyi Szemle támogató szakmai szervezete a Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ)

MUNKAÜGYI SZEMLE ARCHÍVUM 

Az Új Munkaügyi Szemle elődjeként a Munkaügyi Szemlében 2014 - 2019 között megjelent szakmai cikkek és tanulmányok az alábbi linken elérhetők:
http://www.munkaugyiszemle.hu/digitalis-lapszamok-2014-2019
http://www.munkaugyiszemle.hu/tartalomjegyzekek

A HR szakmával kapcsolatos információk a Munkaügyi Szemle oldalon olvashatók:
https://www.munkaugyiszemle.hu/

Kapcsolat

E-mail: ujmunkaugyiszemle@metropolitan.hu
Levelezési cím: Budapesti Metropolitan Egyetem Új Munkaügy Szemle Szerkesztősége, 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
Hírlevél: a regisztrált olvasóink számára az online folyóirat kiküldése (aktuális számok)
Regisztráció hírlevélre: név és e-mailcím megadásával az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhX5HT3pGONMnmUWIaaXnzMTco7kz1YUDdtceGFhvjmn0mcQ/viewform