Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Új Munkaügyi Szemle - bemutató esemény | Budapesti Metropolitan Egyetem

Új Munkaügyi Szemle bemutató

A Budapesti Metropolitan Egyetemen 2020. március 3.-án került sor az Új Munkaügyi Szemle szakmai tudományos folyóirat bemutatására. Az eseményen a humánerőforrás menedzsment képzésekben érintett hazai felsőoktatási intézmények vezető oktatói és kapcsolódó szakmai szervezetek vettek részt. Itt mutatkozott be először a folyóirat szerkesztő bizottsága, amelynek tagjai többek között az emberi erőforrás tanácsadó mester szak országos konzorciumának képviselői, valamint ismert HR-es szakemberek. 

Bachmann Bálint rektor úr köszöntőjében kihangsúlyozta a folyóirat unikális jellegét, mert a lapban a szakmaiságon túl a hagyomány és tradíció találkozik az újszerű és innovatív megoldásokkal. Kitért arra, hogy a szakmai körökben országos szinten méltán elismert Munkaügyi Szemle utódjaként, annak folytatásaként indította útjára a Budapesti Metropolitan Egyetem a folyóiratot. A Munkaügyi Szemle 1957-ben indult útjára és 62 évfolyama látott napvilágot. Rektor úr megerősítette, hogy a METU kiadóként elsősorban arra vállalkozik, hogy stabil hátteret biztosítson ahhoz, hogy az emberi erőforrással foglalkozók továbbra is információhoz és publikálási lehetőséghez jussanak e nagy múltú folyóiratnak a változó követelményekre reagáló megújításával. Kiss Ferenc innovációs rektorhelyettes a folyóirat tudományos értékéről beszélt, hiszen az Új Munkaügyi Szemle - mint lektorált szaklap – megjelenésének célja, hogy egy helyen teremtsen fórumot arra, hogy a szakma és a tudomány találkozzon. Munkácsy Ferenc főszerkesztő mesélt a múltról, és kihangsúlyozta a hagyomány és tradíció, mint érték megjelenését a lapban, és üdvözölte a METU támogatását ennek megőrzésében. A főszerkesztő úr kihangsúlyozta, hogy a folyóirat tartalmát tekintve munkaügyi, személyügyi és a humán menedzsmenthez valamilyen formában kapcsolódó témakörökkel foglalkozik, így fórumot teremt mind az elméleti tudományos kutatások mind a „jó gyakorlatok” publikálására. A szakmai program részeként Vass Vilmos egyetemi docens inspiráló felvezető előadást tartott „A tudásgazdaság és a 21. századi kompetenciák összefüggései” címmel. A teljes cikk az Új Munkaügyi Szemle első számában olvasható. A bemutató programja a szerkesztőbizottság bemutatkozásával és kötetlen szakmai beszélgetéssel folytatódott, amelyet Szabó Szilvia egyetemi docens, főszerkesztő helyettes moderált. Ennek során a résztvevő hazai és nemzetközi egyetemek, valamint a Humán Szakemberek Országos Szövetsége üdvözölték a lap megújulását, és a jövőbeni szakmai támogatásukról biztosították a szerkesztőbizottságot. A programon a METU Művészeti és Kreatívipari Kar is bemutatkozott, Pataki Szandra díjnyertes animációs filmjeit ismerhették meg a vendégek. Végül Papp-Váry Árpád dékán azt fogalmazta meg üzenetként a résztvevők számára, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem kiadásában megjelenő Új Munkaügyi Szemle előszámú küldetése, hogy a humán szakma képviselői és az aziránt érdeklődők is vonzónak találják a folyóiratot és hosszú távon teremtsen értéket a szakma számára. 

Új Munkaügyi Szemle
https://www.metropolitan.hu/uj-munkaugyi-szemle

Főszerkesztő: Munkácsy Ferenc
Főszerkesztő-helyettes: Szabó Szilvia
Szerkesztőbizottság: Bagó József, Borbély-Pecze Tibor Bors, Csehné Papp Imola, Dajnoki Krisztina, Hunyadi-Barta Zsuzsanna, Karácsony Péter, Kenderfi Miklós, Király Zsolt, Kiss Ferenc, Kópházi Andrea, Nemeskéri Zsolt, Poór József, Szretykó György, Vass Vilmos