Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pénzügyi szabályozási és felügyeleti szakember szakirányú továbbképzés | Budapesti Metropolitan Egyetem

Pénzügyi szabályozási és felügyeleti szakember szakirányú továbbképzés Szakirányú továbbképzéseink

Ez neked szól...

 • Ha már rendelkezel közgazdasági, jogi vagy informatikus felsőfokú képzettséggel 
 • Szeretnéd ismereteidet pénzügyi szabályozási és felügyeleti szakirányú ismeretekkel bővíteni  
 • Magasabb felelősséggel, elismertséggel és jövedelemmel járó munkakörben vagy vezetői beosztásban szeretnél elhelyezkedni 
A szakról röviden

A 2008-as globális pénzügyi válságot követően jelentősen megváltozott a pénzügyi szervezetek szabályozása és felügyelete, a pandémia és az azt követő válság pedig előtérbe helyezte a felügyeleti rugalmasság egyéb eszközeit, amelyek szintén új típusú intézkedések alkalmazását eredményezték. 

A felgyorsult szabályozási és felügyeleti fejlődéssel azonban a hazai oktatás nehezen tud lépést tartani. A METU szakirányú továbbképzése témáját, jellegét és oktatóit tekintve is egyedülálló Magyarországon: a hallgatók a legnaprakészebb és a leginkább megalapozott ismereteket és kompetenciákat sajátíthatják el, a témákat a legmagasabb szinten ismerő, a szabályozásokat alkotó és alkalmazó szakemberektől. 

A képzés a pénzügyi szabályozás és felügyelés elméleti és gyakorlati ötvözete. Olyan szakembereket képzünk, akik nem csak a banki, tőkepiaci, biztosítói vagy pénztári szektor egyikének a működési sajátosságait ismerik, hanem arra is alkalmasak, hogy egy pénzügyi csoport által kínált valamennyi szolgáltatás kockázatait, és az ezek között fennálló összefüggéseket is átlássák, illetve képet kapjanak napjaink olyan aktuális szabályozási fejleményeiről, mint a zöld pénzügyek vagy a pénzügyi digitalizáció. 

Minden pénzügyi szervezetnek az az érdeke, hogy rendelkezzen olyan szakemberekkel, akik ismerik az aktuális szabályozási trendeket, a módosítások okait, a jövőben várható változásokat, illetve azt is, hogy a pénzügyi szervezetek felügyeletével foglalkozó szakemberek milyen módszereket alkalmaznak a pénzügyi szervezetek felügyelése, helyszíni ellenőrzése vagy szükség esetén szankcionálása során. A képzésben való részvétel ezért nem csak az egyes személyek, hanem az őket foglalkoztató pénzügyi szervezetek érdekében is áll. 


Pénzügyi szabályozási és felügyeleti szakember
OH nyilvántartásba vételi határozat száma: FNYF/1149-3/2022 

Pénzügyi szabályozási és felügyeleti szakközgazdász  
OH nyilvántartásba vételi határozat száma: 
FNYF/778-3/2023

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

A képzés a pénzügyi szektor szabályozása és felügyelési módszerei területét érintő aktuális ismereteket közvetít és alkalmazott gyakorlatot mutat be, melyek a folyamatos innovációk miatt gyakran változnak. A képzés során a hallgatók a megszerzett elméleti tudásukat gyakorlati feladatok teljesítésével is igazolják, így több tantárgy keretében is lehetőség van gyakorlati tapasztalatok (házidolgozat, kutatómunka) gyűjtésére.    

A képzés nagy előnye, hogy a hallgatók olyan speciális ismeretekhez juthatnak hozzá, amelyek a magyar oktatási rendszerben más helyeken nem elérhetőek, illetve, hogy az egyes tantárgyak előadásait olyan oktatók tartják, akik ezeket az ismereteket a mindennapi munkájukban is alkalmazzák. Az oktatók többsége ráadásul részt vesz olyan Európai Uniós vagy egyéb nemzetközi munkacsoportokban, melyekben a pénzügyi szektorra vonatkozó jövőbeni szabályozásokat és felügyeleti módszertanokat készítik elő - így a hallgatók nem csak az egyes tantárgyak elméleti hátterével ismerkedhetnek meg, hanem azok gyakorlati alkalmazásáról is képet kaphatnak, nem csak a hazai viszonylatban, hanem nemzetközi kitekintésben is.    

Mit tanulhatsz nálunk?

A képzésben oktatott tantárgyak: 

A pénzügyi szabályozási és felügyeleti szakember képzésen oktatott tantárgyak 

1. félév 

2. félév 

A/ Kötelező 

A/ Kötelező 

1. Bevezetés a bankszabályozásba és felügyelésbe  

1. Fenntartható pénzügyek 

2. Engedélyezés a pénzügyi piacokon  

2. Banki prudenciális követelmények alkalmazása 

3. Bevezetés a pénzügyi rendszerbe és a pénzforgalomba  

3. Informatikai és pénzmosás-terrorizmus finanszírozás megelőzési felügyelés 

4. Bevezetés a pénzpiaci szervezetek prudenciális és     fogyasztóvédelmi felügyelésébe  

4. Adatbázis ismeretek és riportálás 

5. Bevezetés a Big Data, a mesterséges intelligencia és a SupTech eszközök világába  

5. A tőkepiaci szervezetek és azok felügyelete 

6. Bevezetés a tőkepiaci felügyelésbe  

6. Biztosítási ismeretek  

7. Biztosítási és pénztári alapismeretek  

7. Pénztári ismeretek  

B/ Az alábbiakból egy választandó tárgy 

B/ Az alábbiakból egy választandó tárgy 

1. Blokklánc és kriptoeszközök 

1. Biztosítási szerződési jog és az egyes biztosítási termékek  

2. Kvantitatív elemzések 

2. Hitelkockázati modellek 

 

A képzésen szerzett ismeretek nagy mértékben növelik a hallgatók elhelyezkedési esélyeit a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti területein, a pénzügyi szervezetek belső ellenőrzéssel és megfelelési (compliance) feladatokkal foglalkozó területein, illetve a pénzügyi szervezetek számára könyvvizsgálati vagy pénzügyi tanácsadási tevékenységet folytató vállalkozásoknál. 

 

A hazai oktatási rendszerben ugyanakkor eddig nem létezett ilyen speciális, a pénzügyi szervezetek felügyeletének sajátos kérdéseivel foglalkozó képzés.  

 

Tekintettel arra, hogy a képzés előadói olyan vezetők és szakemberek, akik egyes szakterületek irányításáért felelősek, a képzésen való részvétel arra is kiváló alkalmat biztosít a hallgatók számára, hogy bizonyíthassák, hogy alkalmasak egyes munkakörök betöltésére, így egy-egy tantárgy magas színvonalon történő teljesítése akár eredményezhet egy esetleges jövőbeni állásajánlatot is. 

 • Felügyeleti munkát meghatározó elvek és jogszabályok 
 • Felügyeleti módszertanok és eljárások 
 • Pénzügyi szervezetek engedélyezése, szabályozása és felügyelete 
 • Intézményi és piaci környezet 
 • Pénzügyi szektorok egyes szegmensei 
 • Zöld pénzügyek 
 • Pénzügyi digitalizáció 
 • Fogyasztóvédelem 

a) gazdaságtudományok, informatika, jogi vagy államtudományi (korábban jogi és igazgatási nemzetvédelmi és katonai, illetve közigazgatási, rendészeti és katonai) képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség; 

 vagy  


b) egyéb képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és
 szakképzettség esetén további jelentkezési feltétel legalább 3 év szakmai gyakorlat a Magyar Nemzeti Banknál, államigazgatási szervezetben, közigazgatásban, pénzügyi szervezetben vagy pénzügyi szervezet könyvvizsgálatában.

Személyesen
Budapesti Metropolitan Egyetem, Szakirányú Továbbképzési Központ
1117 Budapest,Infopark sétány 1., Infopark I épület, 309-es iroda

Elektronikus formában

https://metropolitan.hu/sztk-erdeklodes


Telefonon
Budapesti Metropolitan Egyetem, Szakirányú Továbbképzési Központ
+36 1 273 2413


Hallgatóinknak 

Hétköznapokon 8:00-17:00 között a +36 1 273 2467-es telefonszámon, illetve az alábbi elérhetőségeken: https://metropolitan.hu/ugyintezek
 

Ők is nálunk tanítanak