Igazolások GYIK

Kedves Hallgatónk! 

Az intézménylátogatási tilalom és a távoktatás időszaka alatt, az alábbi információk egy része érvényét veszti. Aktuális információkért, kérjük látogass el a Távoktatási Tudásbázis menüpontba: https://www.metropolitan.hu/tavoktatas-tudasbazis


Milyen igazolások vannak?

 1. Hallgatói jogviszony
 2. Kreditigazolás
 3. Törzslapkivonat
 4. Végbizonyítvány (abszolutórium)
 5. Abszolutórium igazolás
 6. Záróvizsga igazolás
 7. Oklevél igazolás
 8. Oklevél  
 9. Oklevélmelléklet
 10. IGAZOLÁS az oklevél minősítéséről vagy a záróvizsga eredményéről a felvételi eljáráshoz
 11. Tárgylista igazolás


Általános kérdések az igazoláshoz:


Postai úton kiküldünk-e bármilyen igazolást?

Nem, postai úton nem küldünk ki semmilyen igazolást.


Személyesen meghatalmazott átveheti-e a kért igazolást?

Meghatalmazással együtt, a meghatalmazott átveheti személyesen az adott igazolásokat. A meghatalmazás formanyomtatvány letölthető a Coospace/Hallgatói dokumentumok/Nyomtatvány/ Meghatalmazás általános pdf dokumentumot.


Melyek azok az igazolások, amelyeket elektronikusan visszacsatolunk?

Hallgatói jogviszonyigazolás, kreditigazolás és a törzslap. A többi igazolás nem küldhető ki elektronikusan mivel hivatalosan alá kell írni az átadó könyvben, hogy át lett véve az igazolás.


Amennyiben elektronikus űrlapon kértem igazolást, mikor vehetem át?

Elsősorban a kérdésed lezárásában, elektronikusan írt válaszlevélben értesítjük a hallgatót, hogy a kért igazolás átvehető. Miután megkaptad az üzenetet, ügyfélfogadási időben átvehető személyesen a kért igazolást. Pl.: Záróvizsga, Abszolutórium igazolás, Oklevél Igazolás, Oklevél, IGAZOLÁS az oklevél minősítéséről vagy a záróvizsga eredményéről a felvételi eljáráshoz.1. Hallgatói jogviszony

Hogyan, milyen módon igényelhetek hallgatói jogviszony igazolást?

Személyesen, ügyfélfogadási időben azonnal kiadjuk. Hallgatói Információs Központtól elektronikus űrlapon is lehet kérni, melyet külön kérésre vissza is tudunk csatolni. Az eredeti példányt személyesen ügyfélfogadási időben át lehet venni.


Előző félévre és passzív félévre is igényelhetek hallgatói jogviszony igazolást?

Igen, aktív, passzív és az előző félévre is tudunk visszamenőleg kiállítani jogviszony igazolást.


Milyen nyelven tudjuk kiállítani a hallgatói jogviszony igazolást?

Magyar és angol nyelven állítható ki.


Szülői kérésére is lehetséges a hallgatói jogviszony igazolás kiadása?

Kizárólag az erre vonatkozó, megfelelő nyomtatvány, azaz a szülői nyilatkozat kitöltése után tudjuk levélben elküldeni a megadott címre a hallgatói jogviszony igazolást, abban az esetben, amennyiben a polgári törvénykönyv 4:219. § alapján gyermeke vonatkozásában tartásdíj fizetésére kötelezett, és amennyiben ebben a nyilatkozatban a polgári törvénykönyv 4:222. § hivatkozva, gyermeke tanulmányai végzésének fennállásáról kér tájékoztatást.


Hol található meg ez a nyomtatvány?

CooSpace/ Hallgatói dokumentumok/ Nyomtatványok, vagy e-mailben kérhetsz tőlünk az alábbi linken: http://www.metropolitan.hu/hallgatoi-kerdes-urlap

Mikor igényelhető?

Bármikor, a tanulmányaid során.


2. Kreditigazolás

Mikor és hogyan igényelhetek kreditigazolást?

Bármikor, a tanulmányaid során. Személyesen és elektronikus űrlapon is lehet igényelni a Hallgatói Információs Központtól. Amennyiben elektronikusan kéred, külön kérésre vissza is tudjuk csatolni, az eredeti példányt pedig ügyfélfogadási időben átveheted a Hallgatói Információs Központban.


Mit tartalmaz a kreditigazolás?

Intézmény nevét, hallgató adatait, szakját, munkarendjét, valamint a tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok (tantárgy (kurzus) megnevezését, számonkérés módját esetleg tematikáját, kreditpontját, érdemjegyét). A teljesített tárgyait tudja igazolni a hallgató.


Angolul is kiállítható-e a kreditigazolás?

Igen, magyar és angol nyelven is kiállítható.3. Törzslapkivonat

Mikor igényelhet a hallgató törzslapkivonatot?

Bármikor, a tanulmányaid során.


Hogyan igényelhet a hallgató törzslapkivonatot?

Személyesen a Hallgatói Információs Központtól ügyfélfogadási időben vagy elektronikusan a kitöltött űrlap benyújtásával a Hallgatói Információs Központ felé.


Angolul is ki lehet-e állítani a törzslapkivonatot?

Nem, csak magyar nyelvű törzslapkivonat kiadására van lehetőség.


Miben különbözik a törzslapkivonat a kreditigazolástól?

A törzslapkivonat nemcsak a teljesített tantárgyak nevét, kreditértékét, érdemjegyét tartalmazza, hanem a hallgató érettségijére vonatkozó adatokat, diákigazolvány számát, nyelvvizsgáját, hivatalos bejegyzéseket, szakmai gyakorlatát, szakdolgozat adatait (témakörét, témavezető és bíráló nevét valamint eredményét) záróvizsga adatait és eredményét valamint az oklevél és oklevélmelléklet adatait és minősítését tartalmazza.4. Végbizonyítvány (abszolutórium)

Mit jelent pontosan a végbizonyítvány?

A tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és - a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével - más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.


Mikor, hogyan állítjuk ki a végbizonyítványt?

Végbizonyítvány kiállítása külön hallgató kérésére történik az alábbi űrlapon: https://www.metropolitan.hu/hallgatoi-kerdes-urlap


Milyen nyelven állítható ki a végbizonyítvány?

A végbizonyítvány kötelezően magyar nyelvű okirat, amelyet sima egyetemes fejléces papírra nyomtatjuk.


Mikor szerez a hallgató abszolutóriumot?

Az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzésének az időpontja az a dátum, amikor az utolsó vizsgát leteszi a hallgató. Ha csak gyakorlati tárgyai vannak felvéve az utolsó félévre, akkor a szorgalmi időszak utolsó napja.


Ha abszolváltam, megszűnik a hallgatói jogviszonyom?

Igen, megszűnik a hallgatói jogviszony a képzési ciklus abszolutóriumának kiállítását követő, első záróvizsga-időszak utolsó napján.


Kinek állítható ki végbizonyítvány?

Minden olyan hallgatónak, aki abszolvál. A végbizonyítványt nem kapja a hallgató kézhez, mert nem kerül kinyomtatásra.5. Abszolutórium (Végbizonyítvány) igazolás

Mikor állítható ki az abszolutórium igazolás?

Abszolutórium igazolás csak már kiállított végbizonyítvány esetén generálható.


Milyen nyelven állítható ki az abszolutórium igazolás?

Magyar nyelven Szigorú számadású nyomtatványra nyomtatjuk, angolul fejléces papírra nyomtatjuk ki.


Mikor igényelhető?

Abszolválás után.


6. Záróvizsga Igazolás

Mely hallgató csoport kérhet Záróvizsga igazolást?

Azok a hallgatók, akik sikeresen záróvizsgáztak, azonban nem rendelkeznek a nyelvvizsgával, így az oklevele nem állítható ki.


Hogyan igényelhetek Záróvizsga igazolást?

Kizárólag, elektronikus űrlapon nyújtsd be a kérelmet a Hallgatói Információs Központ felé, a hatékonyabb ügyintézés érdekében.


Mikortól igényelhetek záróvizsga igazolást?

Sikeres záróvizsgát követően másnaptól van lehetőséged záróvizsga igazolást igényelni.


Angol nyelven kérhető-e Záróvizsga igazolás?

Igen kérhető.


7. Oklevél igazolás

Ki kaphat oklevél igazolást?

Oklevél igazolást az a hallgató kap, aki lezáróvizsgázott és teljesítette az előírt nyelvvizsga követelményt, így az oklevél kiadható.


Mikortól igényelhetek záróvizsga igazolást?

Oklevél igazolás a záróvizsga napjától számítva kb. 1 hétig kérhető, mert az oklevél gyártása folyamatban lesz, és akkor már nem adható ki igazolás.8. Oklevél

Ki jogosult Oklevél átvételre?

Oklevél kiállítására az a hallgató jogosult, aki sikeresen letette a záróvizsgát, és teljesítette a nyelvvizsga követelményeit (személyesen bemutatta és rögzítve van a Neptun rendszerben).


Szeretnék részt venni az ünnepélyes diplomaátadón, de előtte hamarabb szeretném átvenni az oklevelemet, van-e erre lehetőség?


Igen, van. A Hallgatói Információs Központban jelezd, az oklevél átvételnél, hogy szeretnél részt venni a diplomaátadón. Az ügyintéző másolatot készít az okleveledről, majd a diplomaátadón a hiteles másolatot veszed át.


Hogyan tudok Diplomaátadóra jelentkezni?

Neptun/ Ügyintézés/ Kérvények/ Diplomaátadó regisztráció kérvény kitöltésével tudsz jelentkezni. A kérvény kitöltésének idejéről az érintett hallgatókat Neptun rendszeren keresztül értesítést kapnak.


Mennyi jegyet kapok és mennyi tudok pluszban igényelni?

4 jegy automatikusan jár, de nem kötelező az összeset kérni, illetve további 4 vendégjegy igénylésére van lehetőség díjmentesen. A plusz jegyek a kérvények beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra és hely függvényében kerülnek kiosztásra.


Mennyibe kerül a regisztráció és mit tartalmaz a díj?

A diplomaátadó díja 12.000 Ft, mely magában foglalja az ünnepélyt követő pezsgős koccintást, hallgatónként 4 db vendégjegyet, talár bérleti díját és a kalap bérleti díját.


Amennyiben jelentkeztem a Diplomaátadóra, de mégsem tudok elmenni és befizettem a 12.000 Ft-ot, mi a teendőm, hogy visszakapjam a befizetett összeget?

A megadott határidőn belül lehetőséged van visszamondani a jelentkezést a Neptun/ Ügyintézés/ Kérvény/ Diplomaátadó regisztráció lemondás kérvény kitöltésével, ez esetben visszautaljuk a jelentkezési díjat. Határidőn túl már nincs lehetőséged a lemondási kérvényt kitölteni, és a díjat sem tudjuk visszautalni.  

Mi a teendőm, amennyiben nem találom, elvesztettem az oklevelemet?

Ebben az esetben kérlek, jelezd a Hallgatói Információs Központ felé elektronikusan benyújtott kérdésben a kérelmed. Az oklevél másodlat elkészítése 16.000 Ft különeljárási díjba kerül. Befizetést követően kiállítjuk az oklevél másodlatot, és személyesen vehet át ügyfélfogadási időben a Hallgatói Információs Központban.


A diplomán kívül milyen dokumentumokat kapok még meg a diplomaátadón? Kérnem kell előre, hogy az elvégzett kurzusokról szóló igazolást is megkapjam?

Az oklevél mellé még oklevélmellékletet és törzslap kivonatot állítunk ki. Ezeket előre kérni nem szükséges, automatikusan jár a hallgatónak (kivéve szakirányú továbbképzésen, ott csak törzslap kivonatot állítunk ki).


Mennyi idő amíg kiállítják az oklevelemet?

Az oklevelet a nyelvvizsgát igazoló okirat(ok) bemutatásától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett.


9. IGAZOLÁS az oklevél minősítéséről vagy a záróvizsga eredményéről a felvételi eljáráshoz

Mely hallgató csoport igényehet ilyen igazolást?

Azok a hallgatók, akiknek oklevelük kiállítása folyamatban van, vagy már korábban kiállításra került, de szeretnék feltölteni a felvi.hu oldalra az oklevéllel vagy oklevél igazolással együtt azzal a céllal, hogy mesterszakra jelentkezzenek.


Hogyan tudok ilyen igazolást kérni?

A Hallgatói Információs Központ felé benyújtott Hallgatói kérdés űrlapon van lehetőséged kérni ilyen igazolást.


Milyen igazolást tudunk még kiállítani?

Lehetőség van igazolást kiállítanunk a felvett tárgyakról, vizsgaalkalom leigazolása a munkáltató felé, tanulmányi igazolás árvaellátás méltányosságból történő tovább folyósításhoz folyósításhoz a nyugdíjfolyósító megkeresésére, Igazolás aktív hallgatói jogviszonyról Gyermekgondozási díj igényléséhez (OEP nyomtatványa) hallgatói jogviszony igazolás Camp Counselor USA / Work Experience USA, jelenlét leigazolása a munkáltató felé, főképp szombati napokra vonatkozóan.