Képi ábrázolás Megszűnő alapképzéseink

Ez neked szól...

ha szeretsz rajzolni és jó rajzkészséged van. Eredeti, kreatív módon gondolkodsz és képességeidet főiskolai szinten szeretnéd fejleszteni.

A szakról röviden

MEGSZŰNŐ SZAK! 2016-TÓL KERESD A KÉPALKOTÁS SZAK SZAKIRÁNYAKÉNT!

A hagyományos műfajok - grafikai, festészeti technikák – mellett napjaink változatos képalkotási módszereivel ismertetünk meg: a képregénnyel, a filmművészetben használt képes forgatókönyvvel, a design és képzőművészet határterületeivel. Képzésünkben különös hangsúlyt kap a szabadkézi rajz, ezen belül kizárólag a Képi ábrázolás szakon oktatott művészeti anatómia és ornamentika-tervezés. Kiemelten foglalkozunk azzal, hogy mestereiddel közösen megtaláld egyéni hangodat, alkotói stílusodat. A rajzi és a tervezési gyakorlatok során egyidejűleg fejlesztjük rajzkészségedet és kreativitásodat. Lehetőséget teremtünk, hogy alapfokon elsajátítsd a digitális képalkotás módszereit is.

Képgrafika

önálló művészként, könyvtervező, illusztrátor és más grafikai terület alkotójaként, művészeti előadóként, szakmai műhelyek, szakkörök és múzeumpedagógiai foglakozások vezetőjeként helyezkedhetsz el.

Rajz, festés; Anatómia; Tárgyábrázolás és képalkotás, Grafikai technikák; Ornamentika gyakorlat és elmélet; Grafikai szakelmélet; Grafikai műhely; Színtan; Képregény elmélet és gyakorlat; Kreatív vizuális stúdiumok; Digitális tervezési ismeretek kezdő és haladó szinten három félévben; Tipográfia; Művészettörténet; A kultúrakutatás módszerei; Társadalomtörténet; Ábrázoló geometria; Vizuális kommunikáció; Művészetpszichológia; Művészetfilozófia; Emberkép

Ők is nálunk tanítanak