Turizmus-menedzsment Mesterképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha érdekelnek az élménygazdaság kreatív kihívásai, stratégiai szemléletben szeretsz gondolkodni, szeretsz ötleteket gyűjteni és azokat megvalósítani, valamint a települési/ térségi turisztikai menedzsment (TDM), vagy az örökségek menedzsmentje a célod. Legyél nyitott és szeresd a kihívásokat, mert ez egy izgalmas és komoly feladat lesz!

A szakról röviden

A turizmus-menedzsment képzés nem csak a turizmusipar jelenlegi, hanem jövőbeni kihívásaira is felkészít. E szakon kifejezetten olyan összetett feladatokkal és kérdésekkel találkozhatsz, amelyek közelebb visznek ahhoz, hogy megismerd a desztináció- és örökségmenedzsment, illetve a kreatív élménymenedzsment nemzetközi szinten alkalmazott eszközrendszerét és stratégiai szemléletét. Oktatóink között olyan szakemberekkel ismerkedhetsz meg, akik a teoretikus ismeretek mellett a szakma gyakorlati kérdéseire is nagy rálátással rendelkeznek, és neked a legjobb nemzetközi gyakorlatokat mutatják be, veled együtt azokat elemzik és értékelik.

A SZAK ORIENTÁCIÓJA:

Kreatív élménymenedzsment (magyar nyelven), Creative Experience Management (angol nyelven)

A hazai piacon egyedülálló mesterszakunk olyan ismereteket ad át, amelyek segítenek megérteni a kreatív iparágak természetét, menedzsmentjének egyedi jellemzőit. A kreatív ipar tapasztalataira építve a turisztikai desztinációk és létesítmények élménytervezés, -teremtés és -menedzsment kérdéseire és módszertanára koncentrálunk. Kiemelt figyelmet fordítunk a turizmus és kulturális iparágak fejlesztési, menedzsment dimenzióira, valamint a kreatív megközelítések, kreatív gondolkodás fejlesztésére. A szak egyedülálló az UNESCO UNITWIN hálózatának védjegye és a nemzetközi, piaci szemlélet központisága miatt, hazánkban egyetlenként teszi lehetővé ilyen komplex tudás elsajátítását.

 • tanácsadóként/vezetőként desztinációmenedzsment szervezeteknél
 • örökségmenedzsmenttel foglalkozó szervezetek vezetőjeként
 • turisztikai kis- és középvállalatok vezetőjeként
 • termáldesztinációk és szolgáltatók vezetőjeként
 • tanácsadóként a turizmus állami irányításában

Kreatív élménytervezés; Turisztikai desztinációés örökségmenedzsment; Kreatív gazdaság és vállalkozás; Gyógy- és wellness turizmus; Kreatív városfejlesztés; Az UNESCO és a világörökség- menedzsment; IKT és kreatív média; Fenntartható tervezés és fejlesztés; Kulturális, kreatív és örökségturizmus; Kutatásmódszertan (SPSS szoftver)

a) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: 

 • turizmus-vendéglátás alapképzési szak
 • idegenforgalmi és szálloda szak (régi képzési rendszer szerint)
 • vendéglátó és szálloda szak (régi képzési rendszer szerint

b) Ha nem az 1. pontban felsorolt szakokon végeztél, a bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: 

 • gazdálkodási és menedzsment
 • emberi erőforrások
 • kereskedelem és marketing
 • nemzetközi gazdálkodás
 • pénzügy és számvitel
 • üzleti szakoktató
 • alkalmazott közgazdaságtan
 • gazdaságelemzés
 • közszolgálati

c) Figyelembe vehetők továbbá:

Azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A Turizmus-menedzsment mesterszakra való jelentkezéskor 60 kredit ismerhető el.

Ha a kreditelismerés során 60 kreditnél kevesebb, de legalább 30 kreditet szerzel, a hiányzó ismereteket (és ahhoz tartozó krediteket) – a sikeres felvételt követően – a mesterképzéssel párhuzamosan, az első 2 félév során szerezheted meg.

A b), c) pontban felsorolt szakok esetében szükséges előtanulmányok:

A kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányaid szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • gazdaságtani és módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika, informatika, vállalat gazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberi erőforrás-menedzsment) és társadalomtudományi alapismeretekből, legalább 40 kredit;
 • turizmus általános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmus marketing, vendéglátó-szálloda ismeretkörökből, legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezz.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITT találod.

„Az itt eltöltött két év nem csupán a tankönyvek bújásáról és a definíciók pontos megtanulásáról szólt. Sokkal inkább egy új nézőpont megismeréséről és az eszerint való gondolkodás elsajátításáról. A képzés végére önkéntelenül is elkezdtünk TDM-ben, turisztikai desztináció menedzsmentben gondolkodni. Többről van szó tehát, mint egyfajta ismeretanyag átadásáról, sokkal inkább inspiráció, lelkesedés és útravaló az élethez.”
Mojzes Viktória értékesítési asszisztens

 • Szakunk hallgatói, Gáspár Bianka, Kraft Anita és Stumpf Zsanett III. helyezést értek el a III. Országos Városmarketing Versenyen 2014-ben a Tokaj desztinációt újrapozícionáló anyagukkal.
 • 2015 I. félévében hallgatóink komplex fejlesztési terveket alkottak a hazai világörökségi helyszínek számára.
Ők is nálunk tanítanak