Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező Szakirányú továbbképzéseink

Ez neked szól...

ha érdekelnek a hazai és nemzetközi viselkedési szokások, protokollismeretek és a nemzetközi érintkezés szabályrendszerei, ha professzionális tanácsadó, vagy rendezvényszervező szeretnél lenni

A szakról röviden

„Caeremonia, praecedentia, modestia, mores " – sajátítsd el gyakorlatban is a protokoll legfontosabb ismérveit! Napjainkban a hivatalos kapcsolattartás, a megfelelő kulturált viselkedés, a rendezvények szakmai és protokolláris lebonyolítása egyre nagyobb szerepet kap a hivatalos és magán kapcsolatokban az élet minden területén. A képzésünket elvégezve képes leszel a hazai és multinacionális vállalatok közigazgatási és diplomáciai testületek, minisztériumok, polgármesteri hivatalok, kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek és civil szervezetek protokoll és rendezvényszervezői feladatainak elvégzésre, hazai és külföldi kapcsolatok professzionális építésére, menedzselésére.

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

a képzés folyamán gyakorlati tevékenységet végeznek a hallgatók társintézményeknél, illetve önállóan szerveznek, levezényelnek ,értékelnek rendezvényeket. Sikereink: VII. alkalommal rendeztük meg a Főiskolai és Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs, Viselkedéskultúra és Protokoll Versenyt, melyet minden alkalommal siker és sajtóvisszhang kísér.

Az elsajátított, szerzett ismeretek birtokában a végzett hallgatók képesek lesznek hazai és nemzetközi multinacionális cégeknél, vállalatoknál, közigazgatási, diplomáciai testületeknél, minisztériumoknál, polgármesteri hivataloknál, kulturális intézményeknél, szakmai érdekképviseleteknél és civil szervezeteknél végzendeő magas színvonalú szakmai munkára.

protokollismeret, rendezvényszervezés, diplomáciatörténet, címer és zászlótan, viselkedéskultúra, interkulturális gasztronómia és szállodaismeret díszétkezés, retorika és beszédtechnika, tárgyalástechnika, sportprotokoll és sportdiplomácia, katonai protokoll és ceremóniás rendek, turisztikai és idegenvezetői ismeretek, turisztikai földrajz, pályázatírás és pályáztatás, médiaismeret, PR és sajtókapcsolatok, személyközi és kultúrközi kommunikáció, viselettörténet és megjelenés kultúra

A szakirányú képzésre bármilyen főiskolai, egyetemi vagy alapszakos diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően szerezték.

"2003-2010 között a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány munkatársaként több rendezvény szervezésében részt vettem, így a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, a Budapest Külpolitikai Klub, nemzetközi konferenciák és egyéb események lebonyolításában is. Az itt tanultakat a munkám során elsősorban hivatalos találkozók szervezésénél, lebonyolításánál és az ügyfelekkel való kapcsolattartásban tudtam hasznosítani. A protokoll ismeretek nagyban elősegítették, hogy a rendezvények résztvevőivel, a partnerekkel, a szolgáltatókkal megfelelő kommunikációt tudjak kialakítani. A kiemelt országos rendezvények előkészítésénél, szervezésénél, lebonyolításánál pedig elengedhetetlennek bizonyultak a főiskolán szerzett ismereteim."
Lőffler Anna - Külügyminisztérium, személyi titkár

"Egy olyan szakmát, mint a protokoll és a rendezvényszervezés a gyakorlatban szerzett tapasztalatok alapján lehet igazán megtanulni. Ehhez viszont nagyon fontos annak a sokszínű elméleti tudásnak a megszerzése, amely itt a METU-n kiváló oktatók segítségével sajátítható el. Korábbi években a honvédelmi miniszter protokollfőnökeként nagyon sok rendezvény szervezésében és lebonyolításában vettem részt. Munkám során elengedhetetlen volt a protokoll ismerete és gyakorlatban történő alkalmazása. Ezt szereztem meg a szakirányú továbbképzés Protokoll szaktanácsadó – rendezvényszervező szakon. Elsősorban azoknak ajánlanám ezt a képzést, akiket érdekel egy rendkívül változatos, mindig kihívást és megújulást jelentő szakma, akik nemcsak szeretnek, de tudnak is szervezni, vagy ha nem, szeretnék megtanulni, hogy hogyan kell. Ezt itt megtanulhatják, megtudják!"
Borbíró Csilla Nikolett - Divízióigazgató
Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. Rendezvényszervezési, Protokoll és Kommunikációs Divízió

"Köszönöm, hogy részese lehettem az oktatásnak! Tartást, emberi méltóságot tanultam."
Tóth Viktória - protokoll munkatárs

Személyesen
Budapesti Metropolitan Egyetem, Szakirányú Továbbképzési Központ
Nagy Lajos király útja, F313-as iroda

E-mailben
szakirany@metropolitan.hu

Telefonon
Budapesti Metropolitan Egyetem, Szakirányú Továbbképzési Központ
Marosné Krisztina: 06 1 398 6815
Dudás Katalin: 06 1 398 6812

Hallgatóinknak
Hétköznapokon 8:00-17:00 között a 06 1 273 2467-es telefonszámon, illetve az alábbi elérhetőségeken: http://www.metropolitan.hu/elerhetosegek.html

"Őszinte, nyílt, szókimondó világpolgár lévén a protokoll megmutatta a módját annak, hogyan tudunk értéket képviselni akár ismerős akár ismeretlen környezetben. Az oktatásnak köszönhetően egy életre szóló útmutatást kaptam, és nem utolsó sorban magas szakmaiságot képviselő tudásra tettem szert."
Nagy Boglárka - vezérigazgatói asszisztens

Ők is nálunk tanítanak