Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező | Budapesti Metropolitan Egyetem

Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező Szakirányú továbbképzéseink

Ez neked szól...

  • ha érdekelnek a hazai és nemzetközi viselkedési szokások, protokollismeretek és a nemzetközi érintkezés szabályrendszerei, 
  • ha professzionális tanácsadó, vagy rendezvényszervező szeretnél lenni
A szakról röviden

„Caeremonia, praecedentia, modestia, mores " – sajátítsd el gyakorlatban is a protokoll legfontosabb ismérveit! Napjainkban a hivatalos kapcsolattartás, a megfelelő kulturált viselkedés, a rendezvények szakmai és protokolláris lebonyolítása egyre nagyobb szerepet kap a hivatalos és magán kapcsolatokban az élet minden területén. A képzésünket elvégezve képes leszel a hazai és multinacionális vállalatok közigazgatási és diplomáciai testületek, minisztériumok, polgármesteri hivatalok, kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek és civil szervezetek protokoll és rendezvényszervezői feladatainak elvégzésre, hazai és külföldi kapcsolatok professzionális építésére, menedzselésére.


Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező

OH nyilvántartásba vételi határozat száma: OH-FHF/1794-4/2009


Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

a képzés folyamán gyakorlati tevékenységet végeznek a hallgatók társintézményeknél, illetve önállóan szerveznek, levezényelnek ,értékelnek rendezvényeket.

Sikereink: Idén X.. alkalommal rendezzük meg /október 17/ a Főiskolai és Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs, Viselkedéskultúra és Protokoll Versenyt, melyet minden alkalommal siker és sajtóvisszhang kísér.

Az elsajátított, szerzett ismeretek birtokában a végzett hallgatók képesek lesznek hazai és nemzetközi multinacionális cégeknél, vállalatoknál, közigazgatási, diplomáciai testületeknél, minisztériumoknál, polgármesteri hivataloknál, kulturális intézményeknél, szakmai érdekképviseleteknél és civil szervezeteknél végzendeő magas színvonalú szakmai munkára.

viselettörténet és megjelenés kultúra
személyközi és kultúrközi kommunikáció
PR és sajtókapcsolatok
pályázatírás és pályáztatás
médiaismeret
turisztikai földrajz
turisztikai és idegenvezetői ismeretek
katonai protokoll és ceremóniás rendek
sportprotokoll és sportdiplomácia
tárgyalástechnika
retorika és beszédtechnika
interkulturális gasztronómia és szállodaismeret díszétkezé
viselkedéskultúra
címer és zászlótan
diplomáciatörténet
rendezvényszervezés
protokollismeret

"Illem, etikett viselkedéskultúra,protokoll, helyes magatartás különböző élethelyzetekben….ismerni kell valamennyi honfitársunknak, különösen a politikai , kulturális és gazdasági élt szereplőinek, intézmények,szervezetek,cégek vezetőinek, dolgozóinakakik kapcsolatban állnak és azok bővítésére törekszenekhatáron túli partnereikkek - a határoknélküli szép,új világban is"  /Sugár András/

A szakirányú képzésre bármilyen főiskolai, egyetemi vagy alapszakos diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, akik oklevelüket a jelentkezést megelőzően szerezték.

„Elvégeztem ezt a szakirányt, mert azt gondoltam, fel tudom használni a munkám során, még ha nem is közvetlenül ebben a szakmában dolgozom. A viselkedéskultúra, programszervezés területén én is sokat tudok hasznosítani a tanultakból. De nem csak a munkám során. Például a lányom esküvőjén az ültetéstől kezdve a meghívók szövegén át, a ceremónia menete, a vacsora és dekoráció mind-mind rendben volt. A vendégek nagyon jól érezték magukat, de csak én tudom, miért…”

Tanay Gabriella, korábbi hallgató
SunCity Tours Kft, Aktív Ingatlaniroda
Ügyvezető, Tulajdonos

Én protokoll szaktanácsadó, rendezvényszervező szakon végeztem néhány éve, a munkámban való tovább lépésre volt szükségem erre a képzésre. A megfelelő szakirányú továbbképzési szak keresésekor fontos szempont volt, hogy színvonalas képzést, valódi, hasznosítható tudást adjon. A Metropolitan Egyetem azért kiemelkedő képző hely, mert nemzetközi hírű a képzési színvonala, az oktatói gárdája az ország legrangosabb szakembereiből áll.  Jelenleg egy többfunkciós kulturális intézményt vezetek, egy kisváros önkormányzatánál, a képzés megszerzése után a városi rendezvények és a hozzá kapcsolódó protokollesemények  szervezését és a kommunikációt bízták rám.

Azt hiszem nem lett volna alkalmam Metropolitanen képzésén kívül a bécsi Ritz Carltonban , a Klotild Palotában, a Gresham palotában olyan épületbejárásokon részt venni, amit az ott dolgozó protokollosok, rendezvényszervezők vezetnek, olyan előadásokat hallgatni amelyeket az ország állami méltóságainak protokollfőnökei, vagy maguk az állami méltóságok tartanak.

Nagy Ildikó mestertanár, a protokoll szakirány vezetője nemcsak a szakmaiság kérlelhetetlen precizitására ügyelt a képzés során, hanem megtanulhattuk tőle azt a gondolkodásmódot is, ami minden protokollos és rendezvényszervező sajátja kell, hogy legyen, ha színvonalas, minőségi események szervezésével szeretne foglalkozni. Nagy megtiszteltetés, hogy részese lehetettem ennek a képzésnek. ,

Ocsenás Katalin, korábbi hallgató  - protokoll szaktanácsadó, rendezvényszervező, közművelődési szakember, többfunkciós kulturális intézmény vezetője

„Felsőfokú tanulmányaimat a Metropolitan Egyetemen kezdtem 2007-ben, szakmai gyakorlatra a Külügyminisztériumba jelentkeztem. A minisztériumban megtapasztaltam, hogy a diplomáciában elengedhetetlen a protokoll ismerete. Megnéztem a lehetőségeket és rátaláltam a Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirányú továbbképzésre a METU-n.

Nagyon jó tanáraim voltak. Ugyan, munka mellett sokszor nehéz volt minden szombaton reggeltől késő délutánig bejárni az iskolába, de megérte. Azért mondom, hogy megérte, mert nekem ez a szakma lett hívatásom. Jelenleg nemzetközi kapcsolattartó és protokoll tiszti beosztást látok el Dr. Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere mellett.

Öt éve dolgozom a Honvédelmi Minisztériumban, amit köszönök a tanáraimnak és legfőképpen Nagy Ildikó, protokoll szakvezetőnek, hogy támogatta a Minisztériumba való jelentkezésemet. Ezzel a szakmával betekintést nyerhetek más országok, nemzetek kultúrájába és szokásaiba; lehetőségem van felsőszintű vezetőkkel találkozni és gondolkodásmódjukat megismerni; továbbá feladataim köze tartozik két-, és többoldalú rendezvények, találkozók előkészítése és összehangolása.”

Kovács Ildikó, korábbi hallgató - hadnagy, HM

„Kedves Jövendő Hallgató! Kedves Érdeklődő!
Magabiztosan akarsz viselkedni egy üzleti vacsorán, hivatalban vagy egy felvételi elbeszélgetésen? Ha bármelyik kérdésre igennel válaszoltál, JELENTKEZZ! Ezen a szakon megtanulhatod és SZAKÉRTŐJE lehetsz a PROTOKOLLNAK vagy a legkiválóbb RENDEZVÉNYSZERVEZŐVÉ válhatsz!”


Gergely Viktória, korábbi hallgató - protokoll szaktanácsadó –rendezvényszervező

„Én jól döntöttem, hogy jelentkeztem a képzésre… 27 év után megszűnt a cég, ahol dolgoztam. Így a már korábban tervezett váltás lehetősége és egyben kényszere pillanatok alatt eljött. Fiam épp az akkori BKF, ma Metropolitan Egyetem, egyik képzésén tanult. Így láttuk meg a honlapon a ”Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező” szakirányú továbbképzést. Családom támogatásával belekezdtem és sikeresen el is végeztem, megszereztem a korábbi diplomámra épülő végzettséget.

Nagyon élveztem a képzés minden percét, kiváló szakemberek által átfogó képet kaptunk a diplomáciai, a sport-, a katonai- és az egyházi protokoll területéről. Szakmailag nagyon alapos tudást szerezhettünk még a rendezvényszervezés, a turisztika és a szállodaipar ismereteiből is, hogy csak néhányat említsek.

Még a 2. félév idején, 50 évesen – hiszem, hogy a tanulmányaimnak is köszönhetően - megtaláltam a számomra újabb „álomállást”. Jelenleg egy csúcsvezető protokoll szerepléseit koordinálom, nemzetközi konferenciákat, díjátadókat, sajtótájékoztatókat és más eseményeket szervezek.
A Lifetime learning – az élethosszig tartó tanulás szemlélet - nagyon szimpatikus nekem, korosztályom tagjai számára pedig megkerülhetetlen tényező napjainkban.”


Böröndi Mária, korábbi hallgató

„Életem legszebb időszakát élem, közel a 40-hez. Régóta foglalkoztatott az a gondolat, amit anyai nagyanyámtól és szüleimtől sokat hallottam kiskoromban: "Lányom, ha gyerekkorban nem tanulod meg az alapvető illemszabályokat, akkor már nem lesz ki beléd nevelje !" Ez a sokat emlegetett mondat indított el egy "új" úton, hiszen akkor vagyok igazán hiteles, ha a bankszektorban, munkám során is ismerem és alkalmazom az udvariassági formulák szabályait. Ehhez kaptam nagy segítséget kiváló tanároktól, fantasztikus előadások egy kitűnő képzés keretében a Budapesti Metropolitan Egyetem intézményében. Mottóm: Illem az út a sikerhez!”

Visi-Szalai Eszter, korábbi hallgató

„Bármilyen rendezvény a külső szemlélő számára (jó esetben) esztétikus, gördülékeny, jó hangulatú - egyszerű.
Bármilyen rendezvény az azt szervező számára ezernyi apró komponensből álló kaleidoszkóp, melynek képét egyetlen helytelen elem képes elrontani.
Ezért fontos olyan szakemberek képzése, akik körülményektől függetlenül képesek kézben tartani egy ilyen sok darabból álló puzzle-t.
Mivel a katonai protokoll területén dolgozom, sokat jelentett számomra a hasonló közegből is érkező szakemberek élettapasztalata és gyakorlati tanácsaik, melyeket a képzés alatt megosztottak velünk.


Ajánlom mindenkinek, aki érdeklődik a protokoll iránt, hogy csinálja végig ezt a 3 félévet, kapjon egy átfogó képet erről a szakmáról és ne féljen kérdezni az oktatóktól, akik szakterületükön mind kiemelkedő személyiségek. Ezzel olyan szakmai kapcsolati háló és tudásbázis részese is lehet, mely a mindennapi munka során is elkíséri és támogatást nyújt majd."

Kiss Réka, korábbi hallgató - protokoll munkatárs

"A külgazdasági tanulmányaimat követően elsősorban azért jelentkeztem erre a posztgraduális továbbképzésre, mert már akkor tudtam hogy a diplomácia világával szeretnék foglalkozni hosszú távon. Munkámban projektmenedzserként segítem a magyar KKV-ék exportra jutását Afrika relációban, amely során többek között számos külföldi- és belföldi (magas diplomáciai szintű illetve üzleti) rendezvény teljes körű szakmai levezetésében kamatoztatom mindezt a tudást immáron 3 éve.

Mindig örömmel tölt el, amikor egy régi csoporttársammal vagy éppen tanárral (Bokor Balázs Los angelesi főkonzul) egy-egy nagykövetségi rendezvényen cserélünk eszmét az éppen zajló gazdasági- és diplomáciai aktualitásokról. Ha még egyszer újra kellene gondolnom továbbtanulási szándékaimat, ugyanígy döntenék, mert az itt megszerzett tapasztalat, életszemlélet és tudás az élet számos területén meghozza gyümölcsét."

Nagy Boglárka, korábbi hallgató

"2003-2010 között a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány munkatársaként több rendezvény szervezésében részt vettem, így a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem, a Budapest Külpolitikai Klub, nemzetközi konferenciák és egyéb események lebonyolításában is. Az itt tanultakat a munkám során elsősorban hivatalos találkozók szervezésénél, lebonyolításánál és az ügyfelekkel való kapcsolattartásban tudtam hasznosítani. A protokoll ismeretek nagyban elősegítették, hogy a rendezvények résztvevőivel, a partnerekkel, a szolgáltatókkal megfelelő kommunikációt tudjak kialakítani. A kiemelt országos rendezvények előkészítésénél, szervezésénél, lebonyolításánál pedig elengedhetetlennek bizonyultak a főiskolán szerzett ismereteim."

Lőffler Anna, korábbi hallgató - Külügyminisztérium, személyi titkár

"Egy olyan szakmát, mint a protokoll és a rendezvényszervezés a gyakorlatban szerzett tapasztalatok alapján lehet igazán megtanulni. Ehhez viszont nagyon fontos annak a sokszínű elméleti tudásnak a megszerzése, amely itt a METU-n kiváló oktatók segítségével sajátítható el. Korábbi években a honvédelmi miniszter protokollfőnökeként nagyon sok rendezvény szervezésében és lebonyolításában vettem részt. Munkám során elengedhetetlen volt a protokoll ismerete és gyakorlatban történő alkalmazása. Ezt szereztem meg a szakirányú továbbképzés Protokoll szaktanácsadó – rendezvényszervező szakon. Elsősorban azoknak ajánlanám ezt a képzést, akiket érdekel egy rendkívül változatos, mindig kihívást és megújulást jelentő szakma, akik nemcsak szeretnek, de tudnak is szervezni, vagy ha nem, szeretnék megtanulni, hogy hogyan kell. Ezt itt megtanulhatják, megtudják!"
Borbíró Csilla Nikolett - Divízióigazgató
Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. Rendezvényszervezési, Protokoll és Kommunikációs Divízió

"Köszönöm, hogy részese lehettem az oktatásnak! Tartást, emberi méltóságot tanultam."

Tóth Viktória, korábbi hallgató - protokoll munkatárs

Személyesen
Budapesti Metropolitan Egyetem, Szakirányú Továbbképzési Központ
Egressy út 178/G, 406-os iroda

Elektronikus formában

https://metropolitan.hu/sztk-erdeklodes


Telefonon
Budapesti Metropolitan Egyetem, Szakirányú Továbbképzési Központ
+36 1 273 2413

Hallgatóinknak
Hétköznapokon 8:00-17:00 között a +36 1 273 2467-es telefonszámon, illetve az alábbi elérhetőségeken: 
https://metropolitan.hu/ugyintezek

"Őszinte, nyílt, szókimondó világpolgár lévén a protokoll megmutatta a módját annak, hogyan tudunk értéket képviselni akár ismerős akár ismeretlen környezetben. Az oktatásnak köszönhetően egy életre szóló útmutatást kaptam, és nem utolsó sorban magas szakmaiságot képviselő tudásra tettem szert."
Nagy Boglárka - vezérigazgatói asszisztens

Ők is nálunk tanítanak
Partnerek