Erasmus+ ösztöndíjak


Tisztelt Hallgató!


Az Erasmus+ ösztöndíjprogramra vonatkozóan a következő fontos információkat szeretnénk megosztani:

  • A már külföldön tartózkodó támogatott hallgatók folytathatják a megkezdett mobilitási programjukat - amennyiben így döntenek - törekedve arra, hogy a fogadó állam és intézmény helyi intézkedéseinek és lehetőségeinek a figyelembevételével eredményesen tudják zárni kötelezettségeiket.
  • Amennyiben távoktatásra állt át a fogadóintézmény abban az esetben kérjük, hogy kinti koordinátorát kérdezze az ezzel kapcsolatos rendelkezésekről és lehetőségekről (hogyan lesznek a vizsgák, hogyan fogják biztosítani a szükséges igazolásokat, mint pld: tanulmányi időszak igazolása, Transcript of records)
  • Kérjük, hogy kövesse figyelemmel mind a fogadó ország, mind a küldő ország kiutazással-beutazással kapcsolatos aktuális rendelkezéseit és amennyiben korábban szeretne hazatérni, abban az esetben kérjük, hogy ezt mielőbb jelezze a kkilian@metropolitan.hu e-mail címen.

Praktikus tanácsok/rendelkezések:

  • kérjük, hogy továbbra is fokozottan figyeljen a higiéniás előírásokra és kövesse az adott ország protokollját
  • ne menjen közösségi rendezvényekre, eseményekre és csak akkor tartózkodjon az utcán, amennyiben az valóban szükséges (élelmiszervásárlás, gyógyszervásárlás stb.).

A koronavírus által hivatalosan érintett területeken a folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása jelenleg vis maiornak minősül, ez azt jelenti, hogy egyéni döntés alapján kérelmezheti a hallgató, hogy ne érje pénzügyi hátrány.

Amennyiben megszakítja a mobilitást a következő dokumentumokat kell beadnai a Nemzetközi Igazgatóságnak:

  • Egyéni méltányossági kérelem (nincsen sablon erre jelenleg, azt kérjük, hogy egy levélben írja le részletesen, hogy milyen információk és körülmények alapján döntött úgy, hogy megszakítja a mobilitását. Fogalmazza meg, hogy pontosan mit kérvényez és támassza alá iratokkal, számlákkal, dokumentumokkal!
  • A kérelmet írja alá, és nyújtsa be a Budapesti Metropolitan Egyetem Nemzetközi Igazgatóságára (erasmus@metropolitan.hu).
  • A nemzetközi bizottság és a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról.

A Budapesti Metropolitan Egyetem törekedni fog a rugalmasságra, de kérjük, hogy – amennyiben szükséges – az itthoni  tanulmányaival szorosan összefüggő kérdésekben mielőbb egyeztessen a Hallgatói Információs Központtal/itthoni oktatóival (korábbi hazajövetel esetén órákkal és teljesitéssel kapcsolatos kérdések/egymásra épülő kurzusok, kredit transzfer stb.).


Minden jót kívánunk!
Üdvözlettel:
Nemzetközi Igazgatóság