Erasmus+ ösztöndíjak

Tisztelt Hallgatók!

A Tempus Közalapítvány (TKA) legfrissebb tájékoztatása alapján a lentebb felsorolt szempontokat figyelembe véve szervezhetők és valósíthatók meg az 2020/21-es tanév őszi szemeszteri mobilitások. Kérjük a felsorolt információk alapos átolvasását, annak érdekében, hogy a jelenlegi egészségügyi helyzetben felelős döntést tudjon hozni a várható mobilitással kapcsolatban egészségügyi, anyagi és tanulmányi szempontból egyaránt.

-        A támogatott személyeknek egyrészt az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódniuk kell a célország járványügyi helyzetéről, és amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, az utazást el kell halasztani, erre továbbra is lehetőségük van a résztvevőknek.

-        A fogadó egyetemtől olyan meghívó levelet szükséges igényelni, amiben szerepel az az információ, hogy a partner tanulmányi mobilitás esetén minimum 90 napban, szakmai gyakorlat esetén minimum 60 napra lehetővé teszi a fizikai mobilitást a megadott kezdő és végdátum között. A fennmaradó időszak online oktatásban/munkavégzésben is történhet, erre is jár az ösztöndíj, ha és amennyiben a hallgató az online kurzusokat/munkavégzést a fogadó országban/egyetemen/munkahelyen végzi. A virtuálisan kezdődő, és fizikai mobilitással folytatódó mobilitások esetén csak a fizikai mobilitás kezdetétől lehet szerződést kötni.

-        Kiemelten fontos a folyamatos tájékozódás az alábbi honlapok segítségével:

  1. https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok
  2. https://reopen.europa.eu

-        Az eljövendő mobilitás nagy valószínűséggel úgy nevezett „blended mobility” lesz, igy érdemes erre készülni.

Kérjük Önöket, hogy a lehetséges mobilitás előtt mindenképpen egyeztessen a külföldi partnerrel a várható akadémiai/szakmai gyakorlati lehetőségekről, mert CSAK ONLINE OKTATÁST/MUNKAVÉGZÉST TERVEZŐ fogadóintézményben nem kezdhető meg a mobilitás, az online oktatás/munkavégzés idejére ösztöndíj nem adható! 

A mobilitás végén a fogadó fél által kiadott igazolásnak világosan jeleznie kell a virtuális és a fizikai mobilitás dátumait és időtartamát.

A szerződések július végétől köthetők meg, amennyiben a hallgató rendelkezik  - többek között – olyan meghívó levéllel, ami részletezi a mobilitás megvalósításának pontos kereteit (mettől meddig tart a mobilitás, hogyan kezdődik? virtuálisan vagy fizikai jelenléttel? 2, illetve 3 hónap fizikai mobilitást biztosítják?). Amennyiben az előre tervezett és írásban ajánlott program nem valósul meg, abban az esteben a hallgató vis maior kérelmet nyújthat be a Budapesti Metropolitan Egyetem Nemzetközi Igazgatóságára, az Erasmus irodának(erasmus@metropolitan.hu).

Kérjük, hogy kövesse figyelemmel a honlapon a legfrissebb híreket és amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk vagy a Tempus Közalapítványhoz bizalommal.


Üdvözlettel:
Nemzetközi Igazgatóság
Erasmus Iroda

2020.07.17Az Erasmus+ ösztöndíjprogramra vonatkozóan a következő fontos információkat szeretnénk megosztani:

  • A már külföldön tartózkodó támogatott hallgatók folytathatják a megkezdett mobilitási programjukat - amennyiben így döntenek - törekedve arra, hogy a fogadó állam és intézmény helyi intézkedéseinek és lehetőségeinek a figyelembevételével eredményesen tudják zárni kötelezettségeiket.
  • Amennyiben távoktatásra állt át a fogadóintézmény abban az esetben kérjük, hogy kinti koordinátorát kérdezze az ezzel kapcsolatos rendelkezésekről és lehetőségekről (hogyan lesznek a vizsgák, hogyan fogják biztosítani a szükséges igazolásokat, mint pld: tanulmányi időszak igazolása, Transcript of records)
  • Kérjük, hogy kövesse figyelemmel mind a fogadó ország, mind a küldő ország kiutazással-beutazással kapcsolatos aktuális rendelkezéseit és amennyiben korábban szeretne hazatérni, abban az esetben kérjük, hogy ezt mielőbb jelezze a kkilian@metropolitan.hu e-mail címen.

Praktikus tanácsok/rendelkezések:

  • kérjük, hogy továbbra is fokozottan figyeljen a higiéniás előírásokra és kövesse az adott ország protokollját
  • ne menjen közösségi rendezvényekre, eseményekre és csak akkor tartózkodjon az utcán, amennyiben az valóban szükséges (élelmiszervásárlás, gyógyszervásárlás stb.).

A koronavírus által hivatalosan érintett területeken a folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása jelenleg vis maiornak minősül, ez azt jelenti, hogy egyéni döntés alapján kérelmezheti a hallgató, hogy ne érje pénzügyi hátrány.

Amennyiben megszakítja a mobilitást a következő dokumentumokat kell beadnai a Nemzetközi Igazgatóságnak:

  • Egyéni méltányossági kérelem (nincsen sablon erre jelenleg, azt kérjük, hogy egy levélben írja le részletesen, hogy milyen információk és körülmények alapján döntött úgy, hogy megszakítja a mobilitását. Fogalmazza meg, hogy pontosan mit kérvényez és támassza alá iratokkal, számlákkal, dokumentumokkal!
  • A kérelmet írja alá, és nyújtsa be a Budapesti Metropolitan Egyetem Nemzetközi Igazgatóságára (erasmus@metropolitan.hu).
  • A nemzetközi bizottság és a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról.

A Budapesti Metropolitan Egyetem törekedni fog a rugalmasságra, de kérjük, hogy – amennyiben szükséges – az itthoni  tanulmányaival szorosan összefüggő kérdésekben mielőbb egyeztessen a Hallgatói Információs Központtal/itthoni oktatóival (korábbi hazajövetel esetén órákkal és teljesitéssel kapcsolatos kérdések/egymásra épülő kurzusok, kredit transzfer stb.).


Minden jót kívánunk!
Üdvözlettel:
Nemzetközi Igazgatóság