Eseménynaptár.  

Módszertani Intézet

A közgazdász diploma megszerzéséhez, a szaktárgyak elsajátításához nélkülözhetetlen alaptárgyak tartoznak a Módszertani Intézethez. Az intézet fő feladata, hogy biztos alapokat adjon a későbbi szakmai ismeretek elsajátításához, fejlessze a logikus gondolkodás készségét, a statisztikai elemző készséget, az informatikai tudást.

Három fő tantárgycsoportot gondozunk: gazdasági matematika, statisztika, informatika. Az itt oktatott tantárgyak alapozó jellegéből adódik, hogy a legtöbb szakon kötelezőek és többnyire az első két évben tanulják a hallgatók.

Tantárgyaink nehézsége miatt, nagy hangsúlyt helyezünk a személyes konzultációkra, ahol hallgatóink felkereshetnek bennünket kérdéseikkel, problémáikkal. 

Oktatóink számos oktatási segédanyagot, jegyzetet, könyvet írtak, melyek nagy segítséget jelenthetnek a felkészülésben. Fő kutatási területünk e-tanulás, kollaboratív tanulás, GeoGebra.

 

kis_marta.jpgINTÉZETVEZETŐ
Kis Márta
főiskolai adjunktus, főállású oktató

Nagy Lajos király útja 1-9., Főépület 312-es szoba
E-mail: mkis@metropolitan.hu