Eseménynaptár.  

Mi az a Turizmus-műhely?

2011-02-16
2010 szeptemberében indult el a Turizmus Műhely, mely a tehetséges, tudásra szomjas, kreatív és ambiciózus hallgatókat gyűjti össze. A Műhelyt a kezdetek óta Fodor Ágnes vezeti. Vele beszélgettünk.
Mi is valójában a Turizmus Műhely?

A Turizmus Műhely egy lehetőség azok számára, akik a Főiskolán többre vágynak, ki akarják próbálni magukat a kutatás, a gyakorlat több területén. Érdeklődnek új és aktuális témák iránt, elhivatottak arra, hogy turizmusunkért tegyenek, tehetségesnek érzik magukat, és képességeiket tovább szeretnék fejleszteni.

Kiket várnak a műhelybe?

A Turizmus Műhelybe minden olyan kutatásra, gondolkodásra, kreativitásra nyitott, tudásra és fejlődésre vágyó hallgatót várok, akit érdekel a turisztikai desztináció menedzsment  (TDM) rendszer, szeretne új turisztikai formákat megismerni, egyéni ötletei vannak, amelyeket szeretne megvalósítani.

Milyen elveket követ a műhely tagjainak kiválasztása és a munka koordinálása során?

A kiválasztás során mindenkitől kérek egy önéletrajzot, motivációs levelet, valamint egy korábban beadott, elfogadott, turisztikai témájú írásos anyagot. Ezek alapján szóbeli beszélgetésre invitálom a hallgatót, ahol elvárásairól, céljairól, érdeklődéséről kérdezem, illetve elmondom az általam javasolt témákat. A lelkesedés, a motiváció és az együttműködési hajlandóság alapján nyer felvételt a műhelybe.

Mi a műhely célja?


A műhely célja a turizmus oly mélységű megszerettetése a hallgatókkal, hogy ne tudjanak elszakadni tőle későbbi életük folyamán, folyamatosan azon legyenek, hogy fejlődését és sikerességét szolgálják. Ehhez megfelelő elméleti és gyakorlati tudást kíván nyújtani a műhely az érdeklődő és lelkes hallgatók számára.

Mit ad a műhely a hallgatóknak, mivel segíti őket a munkaerőpiacon?


A műhely helyzetbe hozza hallgatót, mivel társaihoz képest több gyakorlati tapasztalattal fog rendelkezni, a munkáját elismerő menedzser útlevélben a pontos témák, projektek megnevezésre kerülnek, amelyből a leendő munkáltató látni fogja, hogy a hallgató több szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ez előnyt jelent társaihoz képest a munkaerőpiacon.

Hogyan kell elképzelni a műhelyben folyó munkát?


A műhelyben egyéni és közös témák kutatása is zajlik. Kéthetente találkozunk, ahol megbeszéljük a teendőket, beszámolunk eredményeinkről, egyeztetjük álláspontjainkat, vitázunk, alkotunk. Ettől a félévtől kezdve a múlt félévi munkánkat prezentáljuk pl. mesteres hallgatóknak, illetve részt vehetnek szakmai előadásokon, ahol pl. a turisztikai desztinációs menedzsment gyakorlatával is közelebbről megismerkedhetnek. Ebben az évben közös kiránduláson is részt fogunk venni, amelynek során meglátogatunk személyesen egy működő TDM szervezetet.

A hallgatók mennyire végzik önállóan a kutatást?


A hallgatók a közösen kitalált, vagy egyénileg vázolt témában egyéni kutatási (rész)feladatokat kapnak. Ezek elvégzése alapvetően a hallgató feladata, természetesen a felépítésben, módszertanban, feldolgozásban a konzultációk során segítem a műhelytagot.

Mennyi időt igényel a műhely munkájában való aktív részvétel?


A műhely tagjai általában kéthetente találkoznak, ez jelenti a konzultációs időpontokat. Ezen túl otthoni, könyvtári illetve terepmunka végzéséből állnak a feladatok, amely heti rendszerességű, néhány órás plusz munkát jelent a hallgatónak.

Tudna említeni pár konkrét témát, amivel a hallgatók az elmúlt időszakban foglalkoztak? Mik a tervek a következő félévre?

Az elmúlt félévben a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) témájával ismerkedtünk meg, az elméleti alapok ismertetését követően kutatást végeztünk a TDM szervezetek gyakorlatának, sikerességük és sikertelenségük okainak feltárásáról. A közös kutatás néhány hallgatót egyéni témaindításra is sarkallt, amelyekkel a következő félévben foglalkozunk, ezek a marketing területére, konkrét TDM szervezet létrehozására irányultak. Terveim között szerepel néhány turisztikai projekt kidolgozása, új turisztikai attrakciók kitalálása. A témákat közösen gondoljuk ki, illetve boncolgatjuk.
 
 
A Turizmus műhelybe Fodor Ágnesnél az afodor@bkf.hu e-mail címen lehet jelentkezni.
 
 

Vissza   Vissza