Eseménynaptár.  

Teljes idejű, költségtérítéses és önköltséges hallgatók által pályázható ösztöndíjak

Köztársasági ösztöndíj
Metropolitan tanulmányi ösztöndíj
Hallgatói munkadíj


A METROPOLITAN hódmezővásárhelyi hallgatóinak szóló ösztöndíjai:

Felsőoktatási ösztöndíjBursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján folyósított ösztöndíj. A hallgató abban az esetben pályázhat az ösztöndíjra, ha az állandó lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat az adott évben az ösztöndíjprogramhoz csatlakozott. Az ösztöndíjra pályázhat minden nappali munkarendű hallgató (államilag támogatott, állami ösztöndíjas, költségtérítéses és önköltséges hallgató is). Az ösztöndíjra való jogosultságot minden esetben az illetékes önkormányzat határozza meg.
Az ösztöndíj összege az önkormányzati valamint az intézményi részből tevődik össze. Az önkormányzat által megítélt összeget az intézmény gyakorlatilag megduplázza, az intézményi rész azonban nem haladhatja meg az adott évre a felsőoktatásért felelős miniszter által közzétett összeget.
 

A köztársasági ösztöndíj

Köztársasági ösztöndíjra pályázhat minden olyan alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki legalább két félévre bejelentkezett, legalább 55 kreditet megszerzett, az előző két aktív félévében legalább 4,5- ös korrigált kreditindexet ért el és kimagasló tudományos illetve egyéb szakmai munkát végzett.
A köztársasági ösztöndíj pályázatát a hallgató elektronikus úton tudja benyújtani, a pályázatok értékelése pedig a TJTB által meghatározott pontrendszerben történik. A pályázat elbírálása során a tanulmányi átlagon túl figyelembe vehetőek a tanulmányi versenyeredmények, tudományos kutatások, TDK dolgozatok, sporteredmények valamint a hallgató közéleti tevékenysége (rádió, újság, HÖK).
A köztársasági ösztöndíjat a hallgató 1 tanév (10 hónap) időtartamra nyerheti el. Amennyiben a hallgató köztársasági ösztöndíjban részesül, nem pályázhat sport-, tudományos és szakmai valamint közéleti ösztöndíjra, azonban nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.
 

Közéleti-, tudományos és szakmai, sport ösztöndíj

A közéleti, tudományos és szakmai és a sport ösztöndíjat a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végző, nappali munkarendű hallgató pályázhat (államilag támogatott, állami ösztöndíjas, költségtérítéses és önköltséges hallgató is). A pályázó csak abban az esetben jogosult a fenti ösztöndíjakra, ha az előző félévi súlyozott tanulmányi átlaga eléri a 2,5-et és a képzési idejét maximum két félévvel lépte túl. A fenti ösztöndíjak havi összege nem haladhatja meg a köztársasági ösztöndíj mindenkori mértékét.
A közéleti ösztöndíj pályázatok értékelése 16+4 pontos rendszerben történik, a TJTB által meghatározott módon és ponthatárok szerint. A pályázó értékelésekor 4 kategória kerül pontozásra (adminisztratív fegyelem, aktivitás, pozíción belüli tevékenység és pozíción kívüli tevékenység). Az egyes közéleti tevékenységekhez külön kategóriaösszeg kerül meghatározásra a TJTB által. A hallgató a pályázatára kapott pontszám alapján pozíciójának kategóriaösszegének 100, 85 illetve 70%-ára lehet jogosult.
A tudományos és szakmai ösztöndíj pályázatok értékelése a TJTB által meghatározott pontrendszerben történik. A figyelembe vehető tevékenységek közé tartoznak a tanulmányi versenyeredmények, TDK dolgozatok, kutatásban való részvétel, pályamunkák készítése, kiállításon való részvétel, saját kiállítás szervezése, stb.
A sport ösztöndíj pályázatok értékelése a TJTB által meghatározott pontrendszerben történik. A figyelembe vehető tevékenységek közé tartoznak a sportversenyeken való részvétel, illetve elért eredmények (regionális, területi, országos versenyek, Európa Bajnokság, Világbajnokság, Olimpia), egyesületi tagság és válogatottság.

Metropolitan tanulmányi ösztöndíj

1.) Metropolitan tanulmányi ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki felsőoktatási szakképzési, alapképzési, mesterképzési szakon önköltséges képzésben vesz részt és hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti.
2.) Tanulmányi félévenként – (első félév kivételével, tehát 2.3.4.5.6.7. féléves hallgatóknak) és beiratkozási évfolyamonként – (I. évfolyamos, de második féléves, II. évfolyamos, III. évfolyamos)
a.            munkarendenként (nappali és levelező),
b.            karonként (HFTGK és KMK),
c.            képzési nyelvenként
1-1 hallgató részesülhet a Metropolitan tanulmányi ösztöndíjban.
3.) A Metropolitan tanulmányi ösztöndíj mértéke megegyezik az ösztöndíjat elnyert hallgató szakán az adott félévben hatályos önköltséggel.
4.) A Metropolitan tanulmányi ösztöndíjat tanulmányi eredmény alapján a 2. pontban írt megosztás szerinti a legmagasabb korrigált kreditindexet, de legalább 4,5 súlyozott tanulmányi átlagot elért hallgató nyeri el. Az ösztöndíj odaítélése automatikus.
5.) Egyenlőség esetén a nyelvvizsgák száma és szintje dönt.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíjat az nappali tagozatos, alapképzéses és költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató igényelhet, akinek a képzési programjában a szakmai gyakorlat szerepel, az ETR-ben már minden kötelező tárgyát és a szakmai gyakorlatot is felvette. A pályázat elnyerésének további feltételeit az általános rektorhelyettes által közzétett pályázati kiírás tartalmazza. A szakmai gyakorlati ösztöndíj összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. Szakmai gyakorlati ösztöndíjban félévente 1 hallgató részesülhet.


Hallgatói munkadíj
 
Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatónak joga van az Egyetemen ún. hallgatói munkadíj alapjául szolgáló, munkavégzésnek minősülő tevékenységet, általános demonstrátori (oktatási, kutatási, könyvtári) és egyéb munkát végezni. A hallgató vállalhat közreműködést az Egyetem egyéb alapfeladatainak és szolgáltatásainak ellátásában is.

 

A METROPOLITAN hódmezővásárhelyi hallgatóinak szóló ösztöndíjai:

 
Felsőoktatási ösztöndíj
 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 39/2011.(06.07.) számú Közgyűlési rendelete alapján felsőoktatási ösztöndíjat hirdet a Budapesti Metropolitan Egyetem Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontjában kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók támogatására.

Az ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthat be, aki
 1. a Budapesti Metropolitan Egyetem Hódmezővásárhelyi Regionális Tudásközpontjában
  • aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos hallgató,
  • 26. életévét a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be,
  • alapképzésben az első diplomáját, felsőfokú szakképzésben első szakképesítését kívánja
  • megszerezni, és
  • az előző aktív félévében legalább 15 kreditet teljesített,
  • a 2012/2013-as tanév II. szemeszterén 4.00 korrigált kreditindexet elért eredménnyel rendelkezik,
 2. vállalja, hogy - amennyiben a helyi munkaerőpiaci feltételek ezt lehetővé teszik - felsőfokú tanulmányait követően - legalább a felsőoktatási ösztöndíj folyósításának időtartamával megegyező időtartamra - Hódmezővásárhelyen helyezkedik el.

A pályázathoz csatolandó a Budapesti Metropolitan Egyetem által a hallgató II. félévben elért kurzusonkénti, illetve kreditindex eredményeiről valamint jelenlegi aktív hallgatói jogviszonyáról kiállított igazolás másolata.
 
Az ösztöndíj 1 szemeszterre szól, félévenként 5 hónapra, és félévenként újra pályázható. A támogatás összege hallgatónként havi 10.000 és 50.000 forint között kerül megállapításra, amelyet az ösztöndíjszerződés aláírását követően - a likviditási helyzet függvényében - minden hónap 15-ig az önkormányzat az ösztöndíjas bankszámlájára átutal.

A pályázatok 2013. október 15. napján 16 óráig nyújthatók be Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jogi Csoportjánál, az I. emelet 23. számú irodában.