Eseménynaptár.  

Szakmai gyakorlati ösztöndíjak

A Szakmai gyakorlati ösztöndíjról mindig friss és részletes információk olvashatók ITT, a KarrierCentrum oldalán. 

Egyéb szakmai gyakorlattal kapcsolatos ösztöndíjak és támogatások:


Metropolitan szakmai és kulturális támogatás

 
 1. A vezérigazgatónak joga van szakmai és kulturális támogatásban részesíteni azon hallgatókat, illetve hallgatói csoportokat, akik:
  1. a) a tantervben előírt követelmények felett teljesített szakmai tevékenységükkel képviselik az Egyetemet (szakmai vagy tudományos konferenciákon, országos vagy nemzetközi versenyeken);
  2. b) az egyetemi élethez kapcsolódó, a Hallgatói Önkormányzat rendezvényeitől független kulturális rendezvények szervezését vállalják;
  3. c) olyan hallgatói rendezvényeket szerveznek, melyek erősítik és támogatják az Egyetem hallgatói életét (kirándulások, szakmai találkozók, szakkörök stb.)
 2. A METROPOLITAN szakmai és kulturális támogatásra jogosult az 1. pontban meghatározott rendezvényeket szervező, illetve azokon részt vevő hallgató, illetve hallgatói csoport.
 3. A METROPOLITAN szakmai és kulturális támogatásra a pályázat benyújtásának feltételeit a KarrierCentrum Igazgatója és a vezérigazgató közösen határozza meg, és azt minden félév szorgalmi időszaka első hónapjának végéig az Egyetemen szokásos módon közzéteszi.
 4. Pályázatot az adott szorgalmi időszakban bármikor benyújthatja olyan hallgató, illetve hallgatói csoport, aki, illetve amely által megszervezendő rendezvény a szakmai pályázati kiírásnak megfelel.
 5. A pályázathoz csatolni kell a pályázati kiírásban meghatározott mellékleteket, valamint egy nyilatkozatot, amelyben a hallgatók vállalják, hogy a rendezvényeken biztosítják az Egyetem egységes arculatának megjelenését. Az egységes arculati elemek használatáról a KarrierCentrum Igazgatója tájékoztatja a pályázó hallgatókat. 
 6. A pályázatokat a KarrierCentrum Igazgatója bírálja el a pályázatok beérkezését követő 2 héten belül. Döntésével szemben jogorvoslattal lehet fordulni a vezérigazgatónak a döntéstől számított 5 napon belül.
 7. A rendezvényre megítélt támogatás kizárólag a rendezvény céljaira használható fel. A pályázó hallgatói csoport a támogatás felhasználásáról köteles pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni legkésőbb a támogatott tevékenység befejezését követő egy hónapon belül. Amennyiben a támogatás felhasználása nem szabályszerű, a hallgatói csoport tagjainak további pályázatait a későbbi pályázati eljárásokból ki lehet zárni.

 

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

 
 1. A költségtérítéses képzési formában finanszírozott keret terhére felvett hallgató tanulmányi kötelezettségei részeként teljesítendő kötelező szakmai gyakorlata idejére egy hallgatónak az Egyetem pályázat alapján minden félévben ösztöndíjat ad, melynek összege 100.000,-Ft.
 2. A szakmai gyakorlat idején fizetendő támogatást – pályázat alapján - a HÖK véleményének figyelembe vételével az illetékes bizottság ítéli oda.
 3. A pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, az illetékes bizottság összetételét, valamint az elbírálás szempontjait az oktatási rektorhelyettes félévente állapítja meg a KarrierCentrum igazgatója véleményének figyelembevételével.
 4. A szakmai gyakorlat ösztöndíjra egyebekben az államilag támogatott hallgatókra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.