Vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak GYIK

Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a vizsgákkal és a vizsgajelentkezésekkel kapcsolatban.

Vizsgalehetőségek, elővizsga


Egy vizsgaidőszakon belül hány vizsgalehetőségem van egy tantárgyból?

Három vizsgalehetőséged van egy félévben, ebből egy rendes (első) vizsga, kettő pedig javítóvizsga lehet. A három alkalomba beleszámít az elővizsga, valamint az értékemelő vizsga* is.

*Bármely, az adott félévben letett sikeres vizsga esetén, a vizsgaidőszak végéig, előre meghirdetett időpontokban, egy alkalommal értékemelő vizsgát tehetsz, ha szeretnél javítani a jegyeden. Az értékemelő vizsgán az első vizsgán szerzett érdemjegyen rontani is lehet, mivel rosszabb eredmény esetén is az utolsó vizsgát szükséges figyelembe venni és rögzíteni a tanulmányi rendszerben.


Összesen hány vizsgalehetőségem van egy tantárgyból?

Fontos tudnod, hogy egy tárgyból összesen hatszor tehetsz vizsgát a tanulmányaid során (egy rendes vizsga és öt javítóvizsga), azaz a hatodik jegynek legalább elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy ne szűnjön meg a hallgatói jogviszonyod!


Mikor és hogyan tudok elővizsgát tenni?

Nappalis és levelezős munkarendű hallgatóként is tehetsz elővizsgát. Nappali munkarendű hallgatónak a szorgalmi időszak utolsó hetében lévő foglalkozások keretében van lehetősége elővizsgára, amennyiben ezt a tematika tartalmazza. A levelezős munkarendű hallgatók esetében, az első oktatási időszakot követően a félév rendjében meghatározott időpontban, hétköznapokon 15.50 után, illetve szombaton kell az elővizsgaalkalmakat meghirdetni.

Az elővizsgát a vizsgaidőszakban tett vizsgának tekintjük, rá minden esetben a rendes vizsgára vonatkozó általános szabályokat alkalmazzuk azzal, hogy az elővizsga-lehetőség biztosítása a kötelezően megadandó vizsgaidőpontok számába beszámít. Az elővizsgára előzetesen a Neptun rendszerben kell jelentkezned, és ha ezt elmulasztod, az elővizsgán nem vehetsz részt. Az elővizsgára való felkészülés miatt egyéb tanulmányi kötelezettséged (pl. óralátogatás) alól nem mentesülsz.

Vizsgajelentkezés gyakorlati tárgyaknál


Gyakorlati tárgyakból is kell vizsgára jelentkeznem?

Gyakorlati tárgyak, valamint tréningek és workshopok esetében a rendszer automatikusan generál teljesítési időpontot a szorgalmi időszak utolsó napjával. Az érdemjegyedet az Egyetem munkatársai erre a rendszer által meghatározott napra fogják rögzíteni, ezért az ilyen kurzusok esetében külön nem kell vizsgára jelentkezned. A gyakorlati tantárgyak érdemjegyét a félév során teljesített zh-k, beadandók, órai munka alapján kapod.


Nem teljesítettem a kételemű tárgy gyakorlati részét, az előadásból sem tehetek vizsgát?

A kételemű – előadásból és gyakorlatból álló – tárgyak esetén csak akkor mehetsz vizsgázni, ha a gyakorlati részt már teljesítetted és az érdemjegy berögzítésre is került a Neptun rendszerben. Emiatt ezekre a vizsgaidőpontokra a vizsgajelentkezési időszak kezdeténél később, egy előre meghatározott időponttól tudsz csak jelentkezni. Erről részletesebben a Vizsgajelentkezési tájékoztatóban olvashatsz.

Tartozások rendezése


Tartozásom van az intézmény felé, így nem vizsgázhatok?

Csak akkor tudsz vizsgára jelentkezni, ha a tartozásaid – legkésőbb azok befizetési határidejéig – kiegyenlíted a Neptun pénzügyi felületén és a könyvtárban. Költségtérítési és egyéb díjfizetési kötelezettségeid ellenőrizheted a Neptun/Pénzügyek menüpontban. Könyvtári kintlévőség esetén az elmaradást abban a könyvtárban kell rendezned, ahol az keletkezett. A vizsgajelentkezést érintő korlátozást (letiltást) – a tartozás kiegyenlítése után – a könyvtárban dolgozó munkatársak oldják fel.

A zökkenőmentes vizsgajelentkezés érdekében javasoljuk, hogy a fennálló tartozásaid mielőbb rendezd, hogy a kívánt vizsgát időben és kényelmesen fel tudd venni.


Rendeztem tartozásomat az intézmény felé, de nem tudok vizsgára jelentkezni, mert a Neptun pénzügyi felületén még mindig aktív tételként szerepelnek a kiírt tételek. Mit tegyek?

Az elutalt összeg a Neptun rendszerben a Pénzügyek/Befizetés menüponton lesz látható az utalás másnapján. Ellenőrizd a „virtuális pénztárcád” (a gyűjtőszámlád egyenlegét), nagy valószínűséggel ott lesz az elutalt összeg! Ha a gyűjtőszámlán megjelent a pénzed, már csak annyi a teendőd, hogy rendeld hozzá a befizetni kívánt kiírásokhoz az összegeket!

Amennyiben 5 munkanapon belül nem látod a gyűjtőszámlán lekönyvelve a befizetett összeget, a befizetési bizonylat másolatát csatold a Neptun/Kérvények/Kitölthető kérvények/5 munkanapnál régebbi befizetések igazolása kérelemhez. Így tisztázhatod a befizetésed hollétét, valamint a befizetési bizonylat bemutatásával akár a blokk feloldását is.

Vizsga át- és lejelentkezés


Meddig tudok lejelentkezni a vizsgáról, ha mégsem tudok részt venni rajta?

Egy adott tantárgyból a vizsgára történő le- és feljelentkezésre a vizsga kezdete előtt legkésőbb 24 órával van lehetőséged. Csak abban az esetben jelentkezz le a vizsgáról, ha van egy másik időponton hely! Abban az esetben, ha lejelentkezel egy vizsgáról, azonban nincs másik időpontban szabad hely, nem áll módunkban újabb alkalmat biztosítani!


Át tudok jelentkezni egyik vizsgáról a másikra?

Igen, ha egy vizsgáról át szeretnél jelentkezni másik vizsgára, az „átjelentkezés” lehetőséget használd, ne a „le- és feljelentkezést”, mert utóbbi esetben előfordulhat, hogy lejelentkezel az egyik alkalomról, és közben a másik vizsgaidőpont betelik. Utóvizsga-időszakban első vizsgát nem lehet tenni (csak amennyiben igazoltan nem jelentél meg)!


Betegség/közúti akadály/baleset stb. miatt nem tudok részt venni a vizsgán, le kell róla jelentkeznem?

Ha valamilyen váratlan ok miatt nem tudsz részt venni egy vizsgán, és nem is tudsz átjelentkezni egy másik időpontra, akkor ne jelentkezz le az eredeti vizsgaalkalomról, hanem a vizsgától számított 5 munkanapon belül a saját Neptun felületedre belépve, az Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények/ Vizsgamulasztás igazolása kérvénybenyújtásával, valamint az igazolás kérelemhez történő csatolásával igazolhatod a távolmaradásod.

Vizsgáról való hiányzás, késés


Nem jelentem meg a vizsgán, mikor vizsgázhatok a következő alkalommal?

Ha egy vizsgáról nem jelentkezel le időben a Neptunban, és a vizsgán nem jelensz meg, az mulasztott vizsgának minősül. Ilyen esetben kizárólag a rendes vizsgaidőszakban jelentkezhetsz új vizsgaidőpontra az adott tantárgyból, az utóvizsga-időszakban nem! Az új időpontra való jelentkezés feltétele, hogy az elmulasztott vizsga költségeit megtéríted (16.000 Ft).

Mulasztott vizsga esetén felhasználsz egy vizsgalehetőséget, így az Egyetem nem biztosít az adott tantárgyból – a meghirdetett időpontokon kívül – további javítóvizsga-lehetőséget számodra. Ha a mulasztott vizsgát követően nem jelentkezel be új vizsgaidőpontra, a tantárgy „nem teljesített”-nek minősül.

Az új időpontra való jelentkezés feltétele, hogy a hallgató az elmulasztott vizsga költségeit az Egyetemnek megtérítse!

A mulasztott vizsga díját csak két részletben lehet létrehozni a Neptunban és befizetni:

 • Javítóvizsga díja - „ismételt vizsgadíj”  6.000 Ft
 • Mulasztott vizsga díja - „szolgáltatás jogcím”  10.000 Ft


Amennyiben nem jelentél meg a vizsgán és nem jelentkeztél le, abban az esetben két tételt szükséges kiírnod a Neptunban:

Az ismételt vizsgadíj (6.000 Ft) kiírását követően a mulasztott vizsga díját is írd ki – „szolgáltatás jogcím” megnevezéssel látható (10.000 Ft). Így lesz összesen a 16.000 Ft kivetés létrehozva, mely a mulasztott vizsga különeljárási díja.


Hogyan igazolhatom a vizsgáról való hiányzásomat, hogy ne kelljen megtérítenem az elmulasztott vizsga költségeit?

Az elmulasztott vizsga költségeinek megfizetése alól abban az esetben mentesülhetsz, ha a mulasztott vizsgát követő 5 munkanapon belül igazolod, hogy távolmaradásod indokolt volt. Az igazolást a saját Neptun felületedre belépve, az Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények/Vizsgamulasztás igazolása kérvényhez csatold, hogy leadott kérelmed alapján munkatársaink gondoskodhassanak a vizsgára történő jelentkezés tiltásának feloldásáról.


Milyen indokok, igazolások fogadhatók el és milyen határidővel, ha nem vettem részt a vizsgán?

 • Ha nem tudsz részt venni a vizsgán pl. betegség, közúti akadály, baleset stb. esetén, akkor a mulasztott vizsga költségeinek megfizetése alól úgy mentesülhetsz, ha a vizsgát követő 5 munkanapon belül igazolást mutatsz be a Neptun rendszerben az előző pontban leírt módon.
 • Az igazolás – megfelelő dátum esetén – több mulasztott vizsgádhoz is rögzíthető.
 • Elhúzódó, tartós betegség esetén az igazolás végdátumától számított 5 munkanapon belül szükséges a dokumentumot bemutatnod.
 • Ha a kérvényed elfogadásra kerül, akkor a HIK munkatársa beállítja neked az adott vizsgához az „igazoltan nem jelent meg” állapotot, és így már tudsz újabb vizsgára jelentkezni, persze csak a szabad helyek függvényében.
 • Elfogadott igazolás esetén akár az utóvizsga-héten is tehetsz első vizsgát.


Késtem a vizsgáról és az oktató nem engedett vizsgázni. Újra kell jelentkeznem a vizsgára?

Ha van érvényes vizsgajelentkezésed, köteles vagy megjelenni a vizsga helyszínén a vizsga kezdetére meghirdetett időpontban, függetlenül a vizsga formájától. Amennyiben negyedórát meghaladóan késel a vizsgáról, és ezzel a vizsga megtartását akadályozod, az oktató jogosult megtagadni tőled a vizsgázás lehetőségét. Ebben az esetben a vizsga mulasztottnak minősül, és meg kell ismételned a mulasztott vizsgára vonatkozó szabályok szerint.


Vizsgajelentkezési problémák


Ha nem jelentkeztem vizsgára, újra fel kell vennem a tárgyat, hogy vizsgázhassak belőle?

Ha a vizsgajelentkezési- vagy vizsgaidőszakban önhibádból egyáltalán nem jelentkezel valamelyik vizsgatárgyból vizsgára, a tantárgy „nem teljesített”-nek minősül. Ezt követően az adott tantárgyat ismét fel kell venned, illetve meg kell fizetned a tárgyújrafelvétel díját (9.000 Ft), amennyiben az a kötelező tárgyaid között szerepel!


Bővíthető a vizsga létszáma, ha már elfogytak a helyek?

Nem, a rendes vizsgaidőszakban nem bővíthető a létszám, de betelt utóvizsga-időpont esetén jelezheted a HIK munkatársainak, hogy szeretnél létszámemelést kérni, ők pedig egyeztetnek az érdekedben az oktatásszervezési referenssel a lehetőségekről.


Levelezős hallgató vagyok, hétköznap dolgozom, így csak szombaton tudok vizsgázni. A szombati vizsgaalkalom betelt. Beszéltem a vizsgáztatóval, és ő ajánlotta, hogy jelentkezzek fel egy korábbi időpontra, és menjek el szombaton vizsgázni. Ez így lehetséges?

A Hallgatói Információs Központ kizárólag a szabályzatban leírtak szerint járhat el, tehát egy vizsgán csak akkor vehetsz részt, ha a neved szerepel a vizsgalapon. Hallgatói kérésre nem tudunk létszámot emelni, kizárólag oktatói kérésre!


Ha nem tudom igazolni a személyazonosságomat, akkor nem vizsgázhatok?

Amennyiben a személyazonosságod nem tudod igazolni, nem vehetsz részt a vizsgán. A vizsgán való részvétel feltétele a személyazonosság igazolása az alábbi fényképes igazolványok valamelyikével: személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány. Ezen felül a vizsgalapon fel kell tüntetned az alábbi adatokat: Név, Neptun kód!

Javító, ismétlő javító, mulasztott vizsga


Megbuktam a vizsgán, van lehetőségem újra vizsgázni?

Igen, az Egyetem a rendes (első) vizsgalehetőségen felül egy vizsgaidőszakon belül további két javítóvizsga-lehetőséget biztosít (javító, illetve ismétlő javítóvizsga). A javító- vagy ismétlő javítóvizsga (beleértve az utóvizsga-időszakban tett javítóvizsgát is) díját saját magadnak kell kiírnod a Neptun rendszerben (erről bővebben a Vizsgajelentkezési tájékoztatóban olvashatsz). A kiírt tétel befizetését követően tudsz jelentkezni a következő vizsgaidőpontra.


Milyen díjtételei vannak a javító, az ismétlő javító és a mulasztott vizsgának?

Államilag finanszírozott/állami ösztöndíjas hallgatóknak:

 • (első) javítóvizsga: díjmentes
 • (második) ismétlő javítóvizsga: 6.000 Ft
 • mulasztott vizsga: 16.000 Ft

Költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak:

 • (első) javítóvizsga: 6.000 Ft
 • (második) ismétlő javítóvizsga: 6.000 Ft
 • mulasztott vizsga: 16.000 Ft

Az új időpontra való jelentkezés feltétele, hogy a hallgató az elmulasztott vizsga költségeit az Egyetemnek megtérítse!

A mulasztott vizsga díját csak két részletben lehet létrehozni a Neptunban és befizetni:

 • Javítóvizsga díja - „ismételt vizsgadíj”  6.000 Ft
 • Mulasztott vizsga díja - „szolgáltatás jogcím”  10.000 Ft

Amennyiben nem jelentél meg a vizsgán és nem jelentkeztél le, abban az esetben két tételt szükséges kiírnod a Neptunban:

Az ismételt vizsgadíj (6.000 Ft) kiírását követően a mulasztott vizsga díját is írd ki – „szolgáltatás jogcím” megnevezéssel látható (10.000 Ft). Így lesz összesen a 16.000 Ft kivetés létrehozva, mely a mulasztott vizsga különeljárási díja.

Hogyan tudom kifizetni a javítóvizsga díját?

A javítóvizsga díját kizárólag online bankkártyás fizetésen keresztül érdemes rendezned, mivel ez a legkedvezőbb, leggyorsabb és legegyszerűbb módja a fizetésnek. Ha nem a Neptun rendszerből indított bankkártyás (SimplePay) fizetéssel egyenlíted ki a javítóvizsga díját (és ezzel esetlegesen sikertelen lesz az vizsgára való jelentkezésed), az Egyetem nem biztosít az adott tantárgyból – a meghirdetett időpontokon kívül – további vizsga-lehetőséget. A SimplePay-en keresztül történő befizetésnek a vizsga időpontja előtt 24 órával meg kell történnie.


Milyen esetekben és mely hallgatók vizsgázhatnak az utóvizsgahéten?

Utóvizsgahéten az a hallgató tehet vizsgát:

 • aki a vizsgaidőszakban „elégtelen” vizsgajegyet szerzett
 • aki a vizsgaidőszakban „igazoltan nem jelent meg” vizsgaállapottal rendelkezik
 • aki Erasmus keretein belül külföldi résztanulmányokat folytat

Utóvizsga-időszakban első vizsgát tenni nem lehet, csak ha igazoltan nem jelentél meg!


Jelentkeztem záróvizsgára, de maradt még tárgyam, amiből az utóvizsga-időszakban fogok vizsgázni. Ebben az esetben is mehetek záróvizsgára?

Nem. Abban az esetben, ha van érvényes záróvizsga-jelentkezésed, csak akkor vehetsz részt a záróvizsgán, ha a szakdolgozatod leadtad, arra a bírálóktól legalább elégséges átlagérdemjegyet kaptál, továbbá a megadott határidőig (a 2018/2019 tavaszi félévben ez a határidő 2019. június 15.) abszolutóriumot szereztél. Ellenkező esetben töröljük a záróvizsga-jelentkezésed.


Hogyan tudok vizsgaidőszakon túli vizsgát (halasztott vizsgakurzus) kérni, és milyen költségekkel jár?

A halasztott vizsgakurzus letételére vonatkozó elektronikus kérelmed a Neptun rendszeren keresztül az Ügyintézés/Kérvények/Halasztott vizsgakurzus kérvény űrlapon nyújthatod be, díjmentesen. Vizsgaidőszakon túli vizsga iránti kérelem esetén a vizsgaidőszakban szervezett vizsgára nem kell jelentkezned.

A Halasztott vizsgakurzus kérvény beadásának feltételei:

 • Csak előadásra, vagyis a mintatanterv követelményében „k” vagy „ka” jelölésű tárgyra lehet beadni. Tehát nem kérhető gyakorlati tárgy, tréning/workshop, együtt teljesítendő előadás és gyakorlat, illetve kötelező előadás esetén.
 • Csak arra az előadásra adható be, melyet a hallgató az adott félévben az alábbi indokok valamelyike miatt nem tudott teljesíteni: tartós, mozgást korlátozó betegség / elháríthatatlan külső ok miatt történő váratlan akadályoztatás / az Egyetem által okozott igazolt hátrány orvoslása / rangos hazai vagy nemzetközi sportversenyen való részvéte / ERASMUS, Campus Mundi ösztöndíj.
 • Beadáskor kötelező mellékletet (igazolást) feltölteni a meghatározott indokok alapján, kivéve az ERASMUS ösztöndíj programban való részvétel, illetve az intézmény (METU) által okozott hátrány esetén.
 • A halaszott vizsgakurzus lehetősége nem vonatkozik a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatókra!

Hol érhetem el a tájékoztató videó linket?

A vizsgajelentkezési tájékoztató videonkat az alábbi linken érheted el: https://youtu.be/q_s4ix96XQU