Vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak GYIK

Kedves Hallgatónk! 

Az intézménylátogatási tilalom és a távoktatás időszaka alatt, az alábbi információk egy része érvényét veszti. Aktuális információkért, kérjük látogass el a Távoktatási Tudásbázis menüpontba: https://www.metropolitan.hu/tavoktatas-tudasbazis


Összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a vizsgákkal és a vizsgajelentkezésekkel kapcsolatban.

Vizsgalehetőségek


Egy vizsgaidőszakon belül hány vizsgalehetőségem van egy tantárgyból?

Három vizsgalehetőséged van egy félévben, ebből egy rendes (első) vizsga, kettő pedig javítóvizsga lehet. A három alkalomba beleszámít az értékemelő vizsga* is.

*Bármely, az adott félévben letett sikeres vizsga esetén, a vizsgaidőszak végéig, előre meghirdetett időpontokban, egy alkalommal értékemelő vizsgát tehetsz, ha szeretnél javítani a jegyeden. Az értékemelő vizsgán az első vizsgán szerzett érdemjegyen rontani is lehet, mivel rosszabb eredmény esetén is az utolsó vizsgát szükséges figyelembe venni és rögzíteni a tanulmányi rendszerben.


Összesen hány vizsgalehetőségem van egy tantárgyból?

Fontos tudnod, hogy egy tárgyból összesen hatszor tehetsz vizsgát a tanulmányaid során (egy rendes vizsga és öt javítóvizsga), azaz a hatodik jegynek legalább elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy ne szűnjön meg a hallgatói jogviszonyod!


Vizsgajelentkezés gyakorlati tárgyaknál


Gyakorlati tárgyakból is kell vizsgára jelentkeznem?

Gyakorlati tárgyak, valamint tréningek és workshopok esetében a rendszer automatikusan generál teljesítési időpontot a szorgalmi időszak utolsó napjával. Az érdemjegyedet az Egyetem munkatársai erre a rendszer által meghatározott napra fogják rögzíteni, ezért az ilyen kurzusok esetében külön nem kell vizsgára jelentkezned. A gyakorlati tantárgyak érdemjegyét a félév során teljesített zh-k, beadandók, órai munka alapján kapod.


Nem teljesítettem a kételemű tárgy gyakorlati részét, az előadásból sem tehetek vizsgát?

A kételemű – előadásból és gyakorlatból álló – tárgyak esetén csak akkor mehetsz vizsgázni, ha a gyakorlati részt már teljesítetted és az érdemjegy berögzítésre is került a Neptun rendszerben. Emiatt ezekre a vizsgaidőpontokra a vizsgajelentkezési időszak kezdeténél később, egy előre meghatározott időponttól tudsz csak jelentkezni. Erről részletesebben a Vizsgajelentkezési tájékoztatóban olvashatsz.

Tartozások rendezése


Tartozásom van az intézmény felé, így nem vizsgázhatok?

Csak akkor tudsz vizsgára jelentkezni, ha a tartozásaid – legkésőbb azok befizetési határidejéig – kiegyenlíted a Neptun pénzügyi felületén és a könyvtárban. Költségtérítési és egyéb díjfizetési kötelezettségeid ellenőrizheted a Neptun/Pénzügyek menüpontban. Könyvtári kintlévőség esetén az elmaradást abban a könyvtárban kell rendezned, ahol az keletkezett. A vizsgajelentkezést érintő korlátozást (letiltást) – a tartozás kiegyenlítése után – a könyvtárban dolgozó munkatársak oldják fel.

A zökkenőmentes vizsgajelentkezés érdekében javasoljuk, hogy a fennálló tartozásaid mielőbb rendezd, hogy a kívánt vizsgát időben és kényelmesen fel tudd venni.


Rendeztem tartozásomat az intézmény felé, de nem tudok vizsgára jelentkezni, mert a Neptun pénzügyi felületén még mindig aktív tételként szerepelnek a kiírt tételek. Mit tegyek?

Az elutalt összeg a Neptun rendszerben a Pénzügyek/Befizetés menüponton lesz látható az utalás másnapján. Ellenőrizd a „virtuális pénztárcád” (a gyűjtőszámlád egyenlegét), nagy valószínűséggel ott lesz az elutalt összeg! Ha a gyűjtőszámlán megjelent a pénzed, már csak annyi a teendőd, hogy rendeld hozzá a befizetni kívánt kiírásokhoz az összegeket!

Amennyiben 5 munkanapon belül nem látod a gyűjtőszámlán lekönyvelve a befizetett összeget, a befizetési bizonylat másolatát csatold a Neptun/Kérvények/Kitölthető kérvények/5 munkanapnál régebbi / hiányos adatokkal történt befizetések igazolása kérelemhez. Így tisztázhatod a befizetésed hollétét, valamint a befizetési bizonylat bemutatásával akár a blokk feloldását is.

Vizsga át- és lejelentkezés


Meddig tudok lejelentkezni a vizsgáról, ha mégsem tudok részt venni rajta?

Egy adott tantárgyból a vizsgára történő le- és feljelentkezésre a vizsga kezdete előtt legkésőbb 24 órával van lehetőséged. Csak abban az esetben jelentkezz le a vizsgáról, ha van egy másik időponton hely! Abban az esetben, ha lejelentkezel egy vizsgáról, azonban nincs másik időpontban szabad hely, nem áll módunkban újabb alkalmat biztosítani!


Át tudok jelentkezni egyik vizsgáról a másikra?

Igen, ha egy vizsgáról át szeretnél jelentkezni másik vizsgára, az „átjelentkezés” lehetőséget használd, ne a „le- és feljelentkezést”, mert utóbbi esetben előfordulhat, hogy lejelentkezel az egyik alkalomról, és közben a másik vizsgaidőpont betelik. Utóvizsga-időszakban első vizsgát nem lehet tenni (csak amennyiben igazoltan nem jelentél meg)!


Betegség/közúti akadály/baleset stb. miatt nem tudok részt venni a vizsgán, le kell róla jelentkeznem?

Ha valamilyen váratlan ok miatt nem tudsz részt venni egy vizsgán, és nem is tudsz átjelentkezni egy másik időpontra, akkor ne jelentkezz le az eredeti vizsgaalkalomról, hanem a vizsgától számított 5 munkanapon belül a saját Neptun felületedre belépve, az Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények/ Vizsgamulasztás igazolása kérvény benyújtásával, valamint az igazolás kérelemhez történő csatolásával igazolhatod a távolmaradásod.

Vizsgáról való hiányzás, késés


Nem jelentem meg a vizsgán, mikor vizsgázhatok a következő alkalommal?

Ha egy vizsgáról nem jelentkezel le időben a Neptunban, és a vizsgán nem jelensz meg, az mulasztott vizsgának minősül. Ilyen esetben kizárólag a rendes vizsgaidőszakban jelentkezhetsz új vizsgaidőpontra az adott tantárgyból, az utóvizsga-időszakban nem! Az új időpontra való jelentkezés feltétele, hogy az elmulasztott vizsga költségeit megtéríted (16.000 Ft).

Mulasztott vizsga esetén felhasználsz egy vizsgalehetőséget, így az Egyetem nem biztosít az adott tantárgyból – a meghirdetett időpontokon kívül – további javítóvizsga-lehetőséget számodra. Ha a mulasztott vizsgát követően nem jelentkezel be új vizsgaidőpontra, a tantárgy „nem teljesített”-nek minősül.

Az új időpontra való jelentkezés feltétele, hogy  az elmulasztott vizsga költségeit megtérítsd az Egyetemnek!

A mulasztott vizsga díját csak két részletben lehet létrehozni és befizetni a Neptunban:

 • Javítóvizsga díja - „ismételt vizsgadíj”  6.000 Ft
 • Mulasztott vizsga díja - „szolgáltatás jogcím”  10.000 Ft


Hogyan igazolhatom a vizsgáról való hiányzásomat, hogy ne kelljen megtérítenem az elmulasztott vizsga költségeit?

Az elmulasztott vizsga költségeinek megfizetése alól abban az esetben mentesülhetsz, ha a mulasztott vizsgát követő 5 munkanapon belül igazolod, hogy távolmaradásod indokolt volt. Az igazolást a saját Neptun felületedre belépve, az Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények/Vizsgamulasztás igazolása kérvényhez csatold, hogy leadott kérelmed alapján munkatársaink gondoskodhassanak a vizsgára történő jelentkezés tiltásának feloldásáról.


Milyen indokok, igazolások fogadhatók el és milyen határidővel, ha nem vettem részt a vizsgán?

 • Ha nem tudsz részt venni a vizsgán pl. betegség, közúti akadály, baleset stb. esetén, akkor a mulasztott vizsga költségeinek megfizetése alól úgy mentesülhetsz, ha a vizsgát követő 5 munkanapon belül igazolást mutatsz be a Neptun rendszerben az előző pontban leírt módon.
 • Az igazolás – megfelelő dátum esetén – több mulasztott vizsgádhoz is rögzíthető.
 • Elhúzódó, tartós betegség esetén az igazolás végdátumától számított 5 munkanapon belül szükséges a dokumentumot bemutatnod.
 • Ha a kérvényed elfogadásra kerül, akkor a HIK munkatársa beállítja neked az adott vizsgához az „igazoltan nem jelent meg” állapotot, és így már tudsz újabb vizsgára jelentkezni, persze csak a szabad helyek függvényében.
 • Elfogadott igazolás esetén akár az utóvizsga-héten is tehetsz első vizsgát.


Késtem a vizsgáról és az oktató nem engedett vizsgázni. Újra kell jelentkeznem a vizsgára?

Ha van érvényes vizsgajelentkezésed, köteles vagy megjelenni a vizsga helyszínén a vizsga kezdetére meghirdetett időpontban, függetlenül a vizsga formájától. Amennyiben negyedórát meghaladóan késel a vizsgáról, és ezzel a vizsga megtartását akadályozod, az oktató jogosult megtagadni tőled a vizsgázás lehetőségét. Ebben az esetben a vizsga mulasztottnak minősül, és meg kell ismételned a mulasztott vizsgára vonatkozó szabályok szerint.


Vizsgajelentkezési problémák


Ha nem jelentkeztem vizsgára, újra fel kell vennem a tárgyat, hogy vizsgázhassak belőle?

Ha a vizsgajelentkezési- vagy vizsgaidőszakban önhibádból egyáltalán nem jelentkezel valamelyik vizsgatárgyból vizsgára, a tantárgy „nem teljesített”-nek minősül. Ezt követően az adott tantárgyat ismét fel kell venned, illetve meg kell fizetned a tárgyújrafelvétel díját (9.000 Ft).


Bővíthető a vizsga létszáma, ha már elfogytak a helyek?

Nem, a rendes vizsgaidőszakban nem bővíthető a létszám, de betelt utóvizsga-időpont esetén jelezheted a HIK munkatársainak, hogy szeretnél létszámemelést kérni, ők pedig egyeztetnek az érdekedben az oktatásszervezési referenssel a lehetőségekről.


Levelezős hallgató vagyok, hétköznap dolgozom, így csak szombaton tudok vizsgázni. A szombati vizsgaalkalom betelt. Beszéltem a vizsgáztatóval, és ő ajánlotta, hogy jelentkezzek fel egy korábbi időpontra, és menjek el szombaton vizsgázni. Ez így lehetséges?

A Hallgatói Információs Központ kizárólag a szabályzatban leírtak szerint járhat el, tehát egy vizsgán csak akkor vehetsz részt, ha a neved szerepel a vizsgalapon. Hallgatói kérésre nem tudunk létszámot emelni, kizárólag oktatói kérésre!


Ha nem tudom igazolni a személyazonosságomat, akkor nem vizsgázhatok?

Amennyiben a személyazonosságod nem tudod igazolni, nem vehetsz részt a vizsgán. A vizsgán való részvétel feltétele a személyazonosság igazolása az alábbi fényképes igazolványok valamelyikével: személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, diákigazolvány. Ezen felül a vizsgalapon fel kell tüntetned az alábbi adatokat: Név, Neptun kód!

Javító, ismétlő javító, mulasztott vizsga


Megbuktam a vizsgán, van lehetőségem újra vizsgázni?

Igen, az Egyetem a rendes (első) vizsgalehetőségen felül egy vizsgaidőszakon belül további két javítóvizsga-lehetőséget biztosít (javító, illetve ismétlő javítóvizsga). A javító- vagy ismétlő javítóvizsga (beleértve az utóvizsga-időszakban tett javítóvizsgát is) díját saját magadnak kell kiírnod a Neptun rendszerben (erről bővebben a Vizsgajelentkezési tájékoztatóban olvashatsz). A kiírt tétel befizetését követően tudsz jelentkezni a következő vizsgaidőpontra.


Milyen díjtételei vannak a javító, az ismétlő javító és a mulasztott vizsgának?

Államilag finanszírozott/állami ösztöndíjas hallgatóknak:

 • (első) javítóvizsga: díjmentes
 • (második) ismétlő javítóvizsga: 6.000 Ft
 • mulasztott vizsga: 16.000 Ft

Költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak:

 • (első) javítóvizsga: 6.000 Ft
 • (második) ismétlő javítóvizsga: 6.000 Ft
 • mulasztott vizsga: 16.000 Ft

Az új időpontra való jelentkezés feltétele, hogy az elmulasztott vizsga költségeit megtérítsd az Egyetemnek!

A mulasztott vizsga díját csak két részletben lehet létrehozni és befizetni a Neptunban:

 • Javítóvizsga díja - „ismételt vizsgadíj”  6.000 Ft
 • Mulasztott vizsga díja - „szolgáltatás jogcím”  10.000 Ft


Hogyan tudom kifizetni a javítóvizsga díját?

A javítóvizsga díját kizárólag online bankkártyás fizetésen keresztül érdemes rendezned, mivel ez a legkedvezőbb, leggyorsabb és legegyszerűbb módja a fizetésnek. Ha nem a Neptun rendszerből indított bankkártyás (SimplePay) fizetéssel egyenlíted ki a javítóvizsga díját (és ezzel esetlegesen sikertelen lesz az vizsgára való jelentkezésed), az Egyetem nem biztosít az adott tantárgyból – a meghirdetett időpontokon kívül – további vizsga-lehetőséget. A SimplePay-en keresztül történő befizetésnek a vizsga időpontja előtt 24 órával meg kell történnie.


Milyen esetekben és mely hallgatók vizsgázhatnak az utóvizsgahéten?

Utóvizsgahéten az a hallgató tehet vizsgát:

 • aki a vizsgaidőszakban „elégtelen” vizsgajegyet szerzett
 • aki a vizsgaidőszakban „igazoltan nem jelent meg” vizsgaállapottal rendelkezik
 • aki Erasmus keretein belül külföldi résztanulmányokat folytat

Utóvizsga-időszakban első vizsgát tenni nem lehet, csak ha igazoltan nem jelentél meg!


Jelentkeztem záróvizsgára, de maradt még tárgyam, amiből az utóvizsga-időszakban fogok vizsgázni. Ebben az esetben is mehetek záróvizsgára?

Nem. Abban az esetben, ha van érvényes záróvizsga-jelentkezésed, csak akkor vehetsz részt a záróvizsgán, ha a szakdolgozatod leadtad, arra a bírálóktól legalább elégséges átlagérdemjegyet kaptál, továbbá a megadott határidőig (a 2019/2020 tavaszi félévben ez a határidő 2020. június 13.) abszolutóriumot szereztél. Ellenkező esetben töröljük a záróvizsga-jelentkezésed.


Hogyan tudok vizsgaidőszakon túli vizsgát (halasztott vizsgakurzus) kérni, és milyen költségekkel jár?

A halasztott vizsgakurzus letételére vonatkozó elektronikus kérelmed a Neptun rendszeren keresztül az Ügyintézés/Kérvények/Halasztott vizsgakurzus kérvény űrlapon nyújthatod be, díjmentesen. Vizsgaidőszakon túli vizsga iránti kérelem esetén a vizsgaidőszakban szervezett vizsgára nem kell jelentkezned.

A Halasztott vizsgakurzus kérvény beadásának feltételei:

 • Csak előadásra, vagyis a mintatanterv követelményében „k” vagy „ka” jelölésű tárgyra lehet beadni. Tehát nem kérhető gyakorlati tárgy, tréning/workshop, együtt teljesítendő előadás és gyakorlat, illetve kötelező előadás esetén.
 • Csak arra az előadásra adható be, melyet a hallgató az adott félévben az alábbi indokok valamelyike miatt nem tudott teljesíteni: tartós, mozgást korlátozó betegség / elháríthatatlan külső ok miatt történő váratlan akadályoztatás / az Egyetem által okozott igazolt hátrány orvoslása / rangos hazai vagy nemzetközi sportversenyen való részvéte / ERASMUS, Campus Mundi ösztöndíj.
 • Beadáskor kötelező mellékletet (igazolást) feltölteni a meghatározott indokok alapján, kivéve az ERASMUS ösztöndíj programban való részvétel, illetve az intézmény (METU) által okozott hátrány esetén.
 • A halaszott vizsgakurzus lehetősége nem vonatkozik a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatókra!