Vezető testületeink

Magisztrátus - Egyetemünk fontosnak tartja, hogy stratégiai kérdésekben kikérje elismert külső szaktekintélyek véleményét is, ezért hozta létre Magisztrátus néven tanácsadó testületét.

Szenátus - A METU Szenátusa meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező döntéshozó, ellenőrző intézmény, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét. 

Etikai Bizottság - Egyetemünk az Etikai Kódex elfogadásával arra törekszik, hogy az etikai normák érvényesítésével is segítse fenntartani az Egyetem erkölcsi, szakmai és intézményi integritását. A METU e tevékenységét az Etikai Bizottság útján gyakorolja.


Magisztrátus

2013. november 29-én megalakult a Budapesti Metropolitan Egyetem Magisztrátusa. Egyetemünk büszke arra, hogy a gyakorlati-szakmai élet kiváló mesterei elfogadták a felkérést és támogatásukkal, tanácsaikkal segítik munkánkat. A Magisztrátus tagjai a METU négy átfogó képzési szakterülete szerinti csoportokban tevékenykednek.


KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉSI TERÜLET

 

ÜZLETI KÉPZÉSI TERÜLET

 

TURIZMUS KÉPZÉSI TERÜLET


MŰVÉSZETI KÉPZÉSI TERÜLET


Szenátus

A Budapesti Metropolitan Egyetem Szenátusa az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Rendben meghatározott feladat- és hatáskörrel rendelkező döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus létszáma, összetétele és a választás szabályai

A Szenátus létszáma 11 fő. Amennyiben a Hallgatói Önkormányzat éves választásakor a választásban a választásra jogosult hallgatók legfeljebb egynegyede vett részt, a Hallgatói Önkormányzat nem jogosult a 2 további tag delegálására.

A Szenátusnak hivatalból tagjai:

 • a rektor, és
 • a Hallgatói Önkormányzat elnöke.  

A Szenátus választott tagjai:

 • az Egyetem Művészeti és Kreatívipari Kar oktatóinak, kutatóinak képviselői (3 fő);
 • az Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar oktatóinak, kutatóinak képviselői (3 fő);
 • az Egyetem egyéb munkakörben foglalkoztatott munkatársainak képviselője (1 fő);
 • az Egyetem Hallgatói Önkormányzata által delegált tagok (2 fő).

A Szenátus működésével kapcsolatos igazgatási és ügyviteli feladatok ellátásáról a főtitkár gondoskodik.

A Szenátus feladat- és hatáskörét az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. Kötetet (Szervezeti és Működési Rend) határozza meg.


Hivatalból tag:

 • Bachmann Bálint, rektor
 • a Hallgatói Önkormányzat elnöke


Választott tagok:

 • Dr. Baranyai Zsolt, oktatók, kutatók képviselője (ÜKTK)
 • Bódis Krisztina, oktatók, kutatók képviselője (MKK)
 • Izmindi Richárd, oktatók, kutatók képviselője (MKK)
 • Dr. Hinek Mátyás, oktatók, kutatók képviselője (ÜKTK)
 • Nagy Mihály, oktatók, kutatók képviselője (ÜKTK)
 • Dr. Túry György, oktatók, kutatók képviselője (MKK)


Választott póttagok:

 • Dr. Baráth Hajnal, oktatók, kutatók képviselője (MKK)
 • Dr. Gulyás Péter, oktatók, kutatók képviselője (MKK)
 • Kis Márta, oktatók, kutatók képviselője (ÜKTK)
 • Dr. Kiss Ferenc, oktatók, kutatók képviselője (ÜKTK)
 • Dr. Papp-Váry Árpád Ferenc, oktatók, kutatók képviselője (ÜKTK)
 • Dr. Rétfalvi Györgyi, oktatók, kutatók képviselője (MKK)
 • Urbán István, egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalók képviselője


Etikai Bizottság

A Budapesti Metropolitan Egyetem az Etikai Kódex elfogadásával arra törekszik, hogy az etikai normák érvényesítésével is segítse fenntartani az Egyetem erkölcsi, szakmai és intézményi integritását. A Metropolitan e tevékenységét az Etikai Bizottság útján gyakorolja.


Az Etikai Bizottság tagjai:

 • Major Szilvia - nem oktatói munkakörben foglalkoztatott tag - állandó tag
 • Kamondi Eszter – hallgató – állandó tag
 • Rácmolnár Sándor – oktató – állandó tag
 • Dr. Schleicher Nóra – oktató – állandó tag
 • Dr. Balvin Nándor – oktató – póttag
 • Dr. Fenyves Katalin – oktató – póttag
toggle vége