Versenyképes állam - kihívások egykoron és napjainkban


Versenyképes állam - kihívások egykoron és napjainkban


A konferencia célja, aktualitása

A versenyképesség feltételei az állam szervezeti és működési területén, kitérve a történelmi tapasztalatokra és a jövő lehetőségeire egyaránt. A kormányzás szerkezetének, a közpolitikai lehetőségeknek, az önkormányzatok működésének vizsgálata az állam működésének megértéséhez elengedhetetlen. Nemzetközi és hazai komparatív eszközökkel, összehasonlító történeti vizsgálati módszerekkel összpontosítunk a kormányzati intézményrendszer gyakorlati működésére, a kormány szervezeti és működési elvére, az eredményes kormányzás intézményrendszerére, a közpolitikai folyamatokra, a szervezés, vezetés- és közigazgatáselméletre, a területi kormányzás sajátos tapasztalataira.

Program

 • 8:00-8:30 - Regisztráció
 • 8:30-8:35 - MEGNYITÓ
 • 8:35-8:50 - Bathó Gábor: A kormányzat szerkezete - lehetőség vagy kötöttség
 • 8:50-9:05 - Dér Csaba Dezső: Egy sajátos intézmény, a magyar kormánybiztosi rendszer 1848-49-ben
 • 9:05-9:20 - Izmindi Richárd: Töréspontok a magyar kormányzati rendszer történetében napjainkig
 • 9:20-9:35 - Franzel Richárd: A kormányzati működés változásai, dilemmái 2010 után
 • 9:35-9:50 - Vass László: A közpolitikai folyamat szakaszai és szereplői. A Policy Network fogalma
 • 9:50-10:05 - Hain Ferenc: Hatékony közigazgatás 2.0 - amikor és ahol nem működik az állam
 • 10:05-10:20 - Kérdések, vita
 • 10:20-10:50 - KÁVÉSZÜNET
 • 10:50-12:15 - KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS: A hatékonyság és versenyképesség lehetőségei a szakpolitikák gyakorlatában - moderátor: Vass László
  • Franczel Richárd: Miniszterelnökség főosztályvezető-helyettese
  • Csite András: Hétfa Kutatóintézet igazgatója
  • Hain Ferenc: METU főiskolai docense
  • Solti Péter: Klebelsberg Központ elnöke
 • 12:15-12:20 - ZÁRSZÓ
 • 12:20-13:10 - Ebéd

A konferencia helye és ideje:
Budapesti Metropolitan Egyetem, Nagy Lajos király útja 1-9.
2017. november 16. 8:30-12:20

A kutatások a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Budapesti Metropolitan Egyetem Versenyképesség a köz szolgálatában munkacsoportja együttműködésével készültek.