Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tudásmenedzsment Műhely | Budapesti Metropolitan Egyetem

Tudásmenedzsment Műhely

A műhely vezetője: Prof. Dr. habil Noszkay Erzsébet, professzor emerita, Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság (MTA GB),  Tudásmenedzsment Munkabizottság, T.elnök, ICMCI Academic Fellow, Változás –és Válságmenedzserek Országos Egyesülete (VOE) T.elnök.

Szervező titkár: Láncz Gábor üzletviteli tanácsadó, tudásmenedzsment™ szakértő, Turnaround expert, MTA GB TM Munkabizottságának és az azon belül működő Tacit Műhely  projekt titkára.

A soha nem látott mértékű változások együtt járnak a tudásnak, mint termelési tényezőnek a felértékelődésével. Az új érték termelésének legfőbb tényezője napjainkra a tudás, annak is a nehezebben elsajátítható és megfogható része a tacit (hallgatólagos) tudás. Vagyis az a tudás, amit a „bőrödön viselsz”! 

A tudás tehát felértékelődik, miközben az elévülési sebessége is nő és a pótlásáról, értékének fenntartásáról megfelelően gondoskodni kell. Nem véletlen, hogy menedzsment-funkcióként egyre inkább beépül a szervezetek hétköznapjaiba, intézményesítetté válik.  

A tudásmenedzsment a vállalatirányítási tevékenység azon alrendszere, amelyben a legkorszerűbb vállalatelméleteket, menedzsmenttechnikákat, információtechnológiákat és módszereket alkalmazzák annak érdekében, hogy a vállalaton belül fellelhető tudástőkét értelmezzék, rendszerezzék, mindenki számára elérhetővé tegyék, integrálják és ezzel hozzáadott érték termelő képességét maximalizálják. 

Az egyén számára többé már nem „szlogen”, hanem napi gyakorlat az életen át tartó tanulás – akár annak kötetlen formái is. TM műhelyünk is erre a szellemi kalandra hív meg minden érdeklődőt: csatlakozz hozzánk, vegyél részt sokszínű és érdekes munkánkban! 


A Tudásmenedzsment Műhely céljai, főbb témakörei

 • a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság TM Munkabizottság (www.tudasmenedzsment.org) iskolateremtői munkásságának napjaink vállalati gyakorlata szempontjából aktivizálható elméleteinek és módszertanainak feldolgozása és kutatása; 

 • vállalatokkal, vállalkozásokkal, kutatócsoportokkal, fejlesztőkkel kölcsönös előnyöket biztosító kapcsolatok kiépítése, amely kapcsolatok révén kutatási-kísérleti terephez juthatunk- műhelyünk munkájában résztvevő, és a téma iránt érdeklődő, tehetséges hallgatóink számára terepkutatási (pl. szakdolgozat-írási) lehetőségekhez; 

 • a tudásmenedzsment kutatási eredmények felhasználása a felsőoktatási tananyag célú hasznosítása és koordinált (más műhelyekkel, kutatóhelyekkel összegfogásban zajló) fejlesztése; 

 • A MTA GB TM Tacit Műhelyének munkájában (kutatásaiban, műhelyvitáiban, stb.) irányításában és aktív tevékenység. 

Hírek, események 

A TM Műhely, ahogy a VSZÜ TK más műhelyei is, három különböző síkon „klasszikus” tudásközösségként végzi tevékenységét. A legintenzívebb munkát végzi a „mag” és az ún. „aktív csoport”, akik évi 4-5 alkalommal rendszeres műhelymunkát végeznek, így fontos tájékoztatási és tudásszerzési és megosztási, tehetségtámogatási lehetőségként állnak rendelkezésre. Az ún. „mag”, vagyis a tudományos, illetve szakmai bázis, intézményi mentor-háttere: 

 • a Magyar Tudományos Akadémia GB Tudásmenedzsment Munkabizottsága (amelynek alapító elnöke Prof. Noszkay Erzsébet). A METU VSZÜ TK TM Műhelye ehhez az intézményközi munkához csatlakozott, hasznosítva MTA GB TM–ben a 2002-as alapítása óta felhalmozódott tapasztalatokat, így alapozva meg belső műhelymunkáit. 

 • a Magyar Tudományos Akadémia Tudásmenedzsment Munkabizottság Tacit Műhelye (vezetője: Prof. Dr. habil Noszkay Erzsébet) 

 • Magyar Tudományos Akadémia FTB Tudásmenedzsment Munkabizottsága (Dr. Szívós Mihály) 

 • Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomány és Szervezeti Kommunikáció Tanszék (Vezető kutató: Prof. Dr. habil Bencsik Andrea 

 • Információs Társadalomért Alapítvány (INFOTA) (Vezető kutató: Dr. habil Kiss Ferenc, MTA GB TM Munkabizottság, főtitkár) 

 • KM EXPERT Kft. (Alkalmazásfejlesztő: Gyulay Tibor tulajdonos, ügyvezető) 

Rendszeres programok

 • Évente kb. 5-6 műhelyfoglalkozás, amit a VSZÜ TK TM műhelye szervez. Vezeti: Prof. habil Dr. Noszkay Erzsébet. 

 • az MTA GB Munkabizottság évente esedékes konferenciáit szintén a TM Műhely szervezi 

 • a MTA GB Munkabizottság 5 évente kiadott kötetét (ld. www.tudasmenedzsment.org) a VSZÜ TK szerkeszti (főszerkesztő: Prof. Dr. habil Noszkay Erzsébet T. elnök, Szerkesztő Bizottság tagjai:  Dr. habil Kiss Ferenc elnök, Dr. habil Óbermayer Nóra főtitkár, Dr. habil Tomka János)


Kutatások

 • Projekt jellegű kutatások 
  • AMTA GB TM Munkabizottságának 5 évente megjelenő gyűjteményes köteteiben szereplő, a METU kutatói által publikált kutatások (Vezető kutató: . Prof. habil Dr. Noszkay Erzsébet) 

   A Tacit (hallgatólagos) tudás (Kutatásvezetők: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet, prof. emerita METU, VSZÜ TK, Dr. Szívós Mihály prof. emeritus, Szemiotikai Munkabizottság. Vezető kutatók: Prof. Dr. habil Bencsik Andrea SZE, Dr. habil Boda György CE, Dr. Bőgel György CEU,  Dr. habil Kiss Ferenc INFOTA , Dr. habil Obermayer Nóra PE, Dr. habil Tomka János  Pünkösdi Teológiai Főiskola 

Legfrissebb kutatási eredmények publikációs eredményei: 

 • „TUDÁSMENEDZSMENT - KÖVETKEZŐ KÉT ÉVTIZED HATÁRÁN” (Jubileumi  gyüjteményes kötet, a TM Munkabizottság 20 éves fennállása alkalmából) Főszerkesztő: Prof. Dr. habil Noszkay Erzsébet MTA GB TM Munkabizottság; Kiadás alatt: Metropolitan Scholar sorozat- Akadémiai Kiadó tervezett kiadás 2023) 
 • „KÖZÖSSÉGI TUDÁSOK - TUDÁSKÖZÖSSÉGEK Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben” Főszerkesztő: Prof. Dr. habil Noszkay Erzsébet MTA GB TM Munkabizottság III. Gyűjteményes kötete 
  http://www.tudasmenedzsment.org/kiadvanyok.html 
 • Noszkay Erzsébet: Correlations of Company Strategy and KM  (p. 113-135)  (Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises 
  editor: Bencsik, A. 2016 9781522516422 | ISBN10: 1522516425 | EISBN13: 9781522516439 | DOI: 10,4018 / 978-1-5225-16) 
 • Noszkay Erzsébet: Best Practice Model Tools and Methods for Developing KM Systems (p. 137-156) (Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises 
  editor: Bencsik, A. 2016 9781522516422 | ISBN10: 1522516425 | EISBN13: 9781522516439 | DOI: 10,4018 / 978-1-5225-16) 

Partnerek

 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság TM Munkabizottság 
 • MTA Szemiotikai Munkabizottság 
 • Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudomány és Szervezeti Kommunikáció Tanszék 
 • Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar, Üzleti Gazdaságtan Tanszék 
 • Pannon Egyetem GTK Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék 
 • Információs Társadalomért Alapítvány 
 • CEU Business School 
 • Pünkösdi Teológiai Főiskola 

Hasznos linkek