Tudásmenedzsment Műhely

A műhely vezetője: Prof.Dr. Noszkay Erzsébet, professzor emerita, Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság (MTA GB), tag, MTA GB Tudásmenedzsment munkabizottság, elnök, ICMCI AcademicFellow, Változás –és Válságmenedzserek Országos Egyesülete (VOE) elnök, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara TANOSZT, alelnök

Szervező titkár: Baji Gál Csaba üzletviteli tanácsadó, tudásmenedzsment™ szakértő, Turnaround expert, MTA GB TM Munkabizottságának mb. projekt titkára

A soha nem látott mértékű változások együtt járnak a tudásnak, mint termelési tényezőnek a felértékelődésével. Az új érték termelésének legfőbb tényezője napjainkra a tudás, annak is a nehezebben elsajátítható és megfogható része a tacit (hallgatólagos) tudás. Vagyis az a tudás, amit a „bőrödön viselsz”!

A tudás tehát felértékelődik, miközben az elévülési sebessége is nő és a pótlásáról, értékének fenntartásáról megfelelően gondoskodni kell. Nem véletlen, hogy menedzsment-funkcióként egyre inkább beépül a szervezetek hétköznapjaiba, intézményesítetté válik. 

A tudásmenedzsment a vállalatirányítási tevékenység azon alrendszere, amelyben a legkorszerűbb vállalatelméleteket, menedzsmenttechnikákat, információtechnológiákat és módszereket alkalmazzák annak érdekében, hogy a vállalaton belül fellelhető tudástőkét értelmezzék, rendszerezzék, mindenki számára elérhetővé tegyék, integrálják és ezzel hozzáadott érték termelő képességét maximalizálják.

Az egyén számára többé már nem „szlogen”, hanem napi gyakorlat az életen át tartó tanulás – akár annak kötetlen formái is. TM műhelyünk is erre a szellemi kalandra hív meg minden érdeklődőt: csatlakozz hozzánk, vegyél részt sokszínű és érdekes munkánkban!

A Tudásmenedzsment Műhely céljai, főbb témakörei

 • a Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság TM Munkabizottság (www.tudasmenedzsment.org) iskolateremtői munkásságának napjaink vállalati gyakorlata szempontjából aktivizálható elméleteinek és módszertanainak feldolgozása és kutatása;
 • vállalatokkal, vállalkozásokkal, kutatócsoportokkal, fejlesztőkkel kölcsönös előnyöket biztosító kapcsolatok kiépítése, amely kapcsolatok révén kutatási-kísérleti terephez juthatunk- műhelyünk munkájábanrésztvevő, és a téma iránt érdeklődő, tehetséges hallgatóink számára terepkutatási (pl. szakdolgozat-írási) lehetőségekhez;
 • a tudásmenedzsment kutatási eredmények felhasználása a felsőoktatási tananyag célú hasznosítása és koordinált (más műhelyekkel, kutatóhelyekkel összegfogásban zajló) fejlesztése.

Hírek, események 

A TM Műhely, ahogy a VSZÜ TK más műhelyei is,három különböző síkon „klasszikus” tudásközösségként végzi tevékenységét. A legintenzívebb munkát végzi a „mag” és az ún. „aktív csoport”, akik évi 4-5 alkalommal rendszeres műhelymunkát végeznek, így fontos tájékoztatási és tudásszerzési és megosztási, tehetségtámogatási lehetőségként állnak rendelkezésre. Az ún. „mag”, vagyis a tudományos, illetve szakmai bázis, intézményi mentor-háttere:

 • a Magyar Tudományos Akadémia GB Tudásmenedzsment Munkabizottsága (amelynek alapító elnöke Prof. Noszkay Erzsébet). A METU VSZÜ TK TM Műhelye ehhez az intézményközi munkához csatlakozott, hasznosítva MTA GB TM–ben a 2003-as alapítása óta felhalmozódott tapasztalatokat, így alapozva meg belső műhelymunkáit.
 • Széchenyi István Egyetem, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudomány és Szervezeti Kommunikáció Tanszék (Vezető kutató: Prof. Dr. Bencsik Andrea
 • Információs Társadalomért Alapítvány (INFOTA) (Vezető kutató: Dr. Kiss Ferenc, MTA GB TM Munkabizottság, főtitkár, METU Tudományos rektorhelyettes.)
 • KM EXPERT Kft. (Alkalmazásfejlesztő: Gyulay Tibor tulajdonos, ügyvezető)

Rendszeres programok

 • Évente kb. 5-6 műhelyfoglalkozás, amit a VSZÜ TK TM műhelye szervez. Vezeti: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet.
 • az MTA GB Munkabizottság évente esedékes konferenciáit szintén a TM Műhely szervezi
 • a MTA GB Munkabizottság 5 évente kiadott kötetét (ld. www.tudasmenedzsment.org) a VSZÜ TK szerkeszti (főszerkesztő: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet, szerkesztők: Baji –Gál Csaba és Makó Szabolcs MTA GB TM MB projekt titkárok, az online kiadásról gondoskodik: INFOTA)  

Kutatások

 • Projekt jellegű kutatások

AMTA GB TM Munkabizottságának 5 évente megjelenő gyűjteményes köteteiben szereplő, a METU kutatói által publikált kutatások (Vezető kutatók: Dr. Kiss Ferenc tud. rekt.h.. Prof. Dr. Noszkay Erzsébet)

A Tacit (hallgatólagos) tudás (Kutatásvezetők: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet, prof. emerita METU, VSZÜ TK, Dr. Szívós Mihály prof. emeritus, MTA Szemiotikai Munkabizottság. Vezető kutatók: Prof. Dr. Bencsik Andrea SZE, Dr. Boda György CE, Dr. Bőgel György CEU, Dr. Buzás Norbert SzTE, Dr. Kiss Ferenc METU, Dr. Obermayer Nóra PE, Dr. Tomka János KRE.

Legfrissebb kutatási eredmények publikációs eredményei: 

 • „KÖZÖSSÉGI TUDÁSOK - TUDÁSKÖZÖSSÉGEK Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben” Főszerkesztő: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet MTA GB TM Munkabizottság III. Gyűjteményes kötete
  http://www.tudasmenedzsment.org/kiadvanyok.html
 • Noszkay Erzsébet: Correlations of CompanyStrategy and KM  (p. 113-135)(Knowledge Management Initiatives and StrategiesinSmall and MediumEnterpriseseditor: Bencsik, A. 2016 9781522516422 | ISBN10: 1522516425 | EISBN13: 9781522516439 | DOI: 10,4018 / 978-1-5225-16)
 • Noszkay Erzsébet: Best PracticeModelTools and MethodsforDeveloping KM Systems (p. 137-156) (Knowledge Management Initiatives and StrategiesinSmall and MediumEnterprises editor: Bencsik, A. 2016 9781522516422 | ISBN10: 1522516425 | EISBN13: 9781522516439 | DOI: 10,4018 / 978-1-5225-16)

Partnerek

 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság TM Munkabizottság
 • MTASzemiotikai Munkabizottság
 • Széchenyi István EgyetemKautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Vezetéstudomány és Szervezeti Kommunikáció Tanszék
 • Budapesti CorvinusEgyetemGazdálkodástudományi Kar, Üzleti Gazdaságtan Tanszék
 • Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
 • Információs Társadalomért Alapítvány
 • CEU Business School
 • Károli Gáspár Református Egyetem

Hasznos linkek