Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TLG | Budapesti Metropolitan Egyetem

TLG

The Learning Games

A Budapesti Metropolitan Egyetem konzorciumi partnereivel olyan Európai Uniós projektet valósított meg az ERASMUS+ Stratégiai partnerség program keretében, amelynek középpontjában egy, a különböző oktatási szinteken használható online gamifikációs eszköz kifejlesztése állt.

Előzmények:

A jó oktatási gyakorlat kulcsfontosságú eleme, hogy az oktató a hallgatónak megfelelően segítse őt előrehaladásában. E cél elérésének érdekében olyan oktatási technikákat és eszközöket szükséges alkalmaznia, melyek ezt az előrehaladást leginkább elősegítik, s valóban a hallgatók tudásának és kompetenciáinak megfelelő motivációt nyújtanak minden oktatási szinten.

A technológiai fejlesztések – kifejezetten a kommunikáció területén – megváltoztatják / megváltoztathatják a tanulók oktatáshoz való viszonyát; az információhoz való korlátlan hozzáférés, közösségi média, online játékok és egyéb eszközök megváltoztatták, ahogyan tájékozódnak, s ilyetén módon: ahogy tanulnak.

A konzorciumban részt vevő intézmények:

A projekt:

A projekt célja olyan oktatás-támogató gamifikációs rendszer kifejlesztése volt, ahol a diákok az hétköznapjaikból egyébként is ismert virtuális térben kaptak azonnali és hozzáférhető visszajelzést teljesítményükről, iránymutatást az előrehaladásukhoz fejlesztendő területekről.

Átfogó célunk az volt, hogy változtassunk a diákok tanuláshoz való hozzáállásán azzal, hogy online eszközökön keresztül motiváljuk őket a bennük rejlő potenciál kiaknázására az oktatásban. Ehhez természetesen az is szükséges, hogy az oktatók úgy építsék fel tanmenetüket, hogy a keretrendszer elméleti és gyakorlati hasznosíthatóságának ismeretében integrálják a gamifikált elemeket.

A projekt során olyan innovatív módszertant és segédeszközöket fejlesztettünk ki, melyek a fenti elképzeléseket ültetik a gyakorlatba. Ezek eléréséhez speciális szoftver kidolgozására került sor, melyet a partneriskolák szoftverfejlesztő-hallgatói hoztak létre, amely web- illetve mobilalkalmazásból álló keretrendszerből tevődik össze. A diákok, tanárok és szülők felülete is elkészült, sor került az első tesztelésre, melyen értékeltük a rendszer működését és lehetőség nyílt az esetlegesen felmerülő hibák, anomáliák kezelésére is.

A projekt fő eredménye egy, a szoftver web-alapú HTML5 verziója, ami bármely oktatási intézmény számára letölthető és használható a saját hálózatán, és okostelefonon is futtatható. A projekt további eredménye többek közt az online elérhető módszertan, valamint az annak felhasználásával elért sikerek. A módszertan elemei közé tartozik a felhasználói kézikönyv; gyors használati útmutató az applikációkhoz; valamint a különböző szórólapok, prospektusok, melyek a találkozók segédanyagaiként kerülnek összeállításra és szerkesztésre – bemutatva a gamifikáció különböző aspektusait, elméleti hátterét, alapelemeit és technikákat a különböző órai gyakorlatok gamifikálására. Ezen túlmenően a szoftverrel kapcsolatos információk, útmutatók és a projekt során kifejlesztett további módszertanok is közzétételre kerültek a projekt disszeminációs platformjain. További információ: http://fraissa.byethost6.com/index.html


Projekt megnevezése: TLG – The Learning Games (2015-1-ES01-KA202-016311)

Elnyert támogatás összese: 191 330 euró (59 350 566 Ft), ebből a METU része 22 350 euró (6 932 970 Ft)

Projekt megvalósítás időszaka: 2015. szeptember 1 - 2017. augusztus 31.