Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility THINKING OUTSIDE OF THE BOX | Budapesti Metropolitan Egyetem

THINKING OUTSIDE OF THE BOX

THINKING OUTSIDE OF THE BOX

A Budapesti Metropolitan Egyetem konzorciumi partnereivel egy olyan felnőttképzési programot valósított meg uniós támogatással, amelynek középpontjában a kreativitás áll.t 

A pályázat elsősorban arra fókuszált, hogy milyen módszerekkel lehet ösztönözni a kreatív gondolkodást és viselkedést, ezzel elősegítve a felnőttek gyors alkalmazkodását a munkaerő-piaci változásokhoz, elősegítve a vállalkozóvá válást, támogatva a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (például pályakezdőket, munkanélkülieket, 50 év felettieket, a már nyugdíjasokat, bevándorlókat és szellemi vagy fizikai fogyatékkal élőket.)

A program közvetlen célcsoportját a felnőttképzésben oktató tanárok, trénerek jelentették, hiszen pályázatunk elsősorban a tanárok / trénerek készség- és képességfejlesztésére helyezte a hangsúlyt, ezzel elősegítve az új kreatív és innovatív módszerek megtanulását és integrálását az adott intézmény felnőttképzési rendszerébe.


A programban 6 találkozót szerveztünk, az alábbi főbb, kreativitással kapcsolatos témacsoportok mentén:

1. találkozó: Finnország

  • Mit jelent a kreativitás fogalma?
  • Kreatív gondolkodás, kreatív viselkedés, kreatív cselekvés.
  • A kreatív szemlélet, gondolkodás hatásai a társadalomra és gazdaságra.
  • A kreativitás hiányának hatásai az európai iskolarendszerekben és felnőttképzésben. Hogyan tudjuk megváltoztatni a tanítási szemléletet az oktatási rendszerben és iskolákban, felnőttképzési szervezetekben?

2. találkozó: Németország

  • A program során foglalkoztunk azzal, hogyan fedezzük fel a tehetséges személyeket és csoportokat, valamint hogyan menedzseljük őket, hogyan fejlesszük tovább tehetségüket. 
  • Fontosnak tartottuk megvizsgálni azt is, hogy azt, hogy miként lehet motiválni az „átlagembereket”, hogy erős személyes / szakmai készségeiket tovább fejlesszék. Arra törekedtünk, hogy minél több jó gyakorlatot, példát gyűjtsünk össze a tehetséggondozás területéről (képzések, mentorálás, coaching stb.)

3. találkozó: Észtország

  • A találkozó során olyan tréning és tanítási módszereket / technikákat sajátítottunk el, amelyek elősegítik a kreatív gondolkodás és cselekvés térnyerését a különböző európai közösségekben, képző intézményekben.
  • Emellett igyekeztünk minél több jó gyakorlatot összegyűjteni a kreatív szemlélet tanulásával és tanításával kapcsolatban. Foglalkoztunk a jobb agyféltekés tanulással, Edward De Bono újszerű megközelítési módjaival és más módszerekkel (mint mind map, mandala, brainstorming stb.)

4. találkozó: Dánia

E találkozó során megvizsgáltuk, miként hat a művészet (dráma, zene, festészet stb.) a nem művész a hallgatók gondolkodására, kreativitására.

5. találkozó: Spanyolország

A találkozó során megvizsgáltuk, hogyan változtathatjuk meg a gondolkodásmódunkat az idősebb generációk képességeivel, kreativitásával kapcsolatban, valamint a fiatalabb generációk oktatásában vállalat szerepükkel kapcsolatban (ld. negatív sztereotípiák).

6. találkozó: Magyarország

A projekt zárásaként foglalkoztunk azokkal a vállalatokkal és vállalkozásokkal, amelyek híresek kreativitásukról, innovációs képességükről.  Vizsgáltuk továbbá, vajon az iskolarendszerben tanultak inkább segítették, vagy hátráltatták e cégek munkatársait abban, hogy előbbre jussanak. 


A Konzorcium tagjai:


Projekt megnevezése: THINKING OUTSIDE OF THE BOX - GRUNDTVIG Tanulási kapcsolatok (12/0034-G/1064)

Projekt időtartama: 2012. augusztus 1 – 2014. július 31.

Elnyert támogatás összege: 16 000 euró (kb. 4,8 M Ft).