Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TDK NAP 2023 | Budapesti Metropolitan Egyetem

TDK NAP 2023

Mint minden évben, idén is megrendezzük a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatói tudományos versenyét, a Tudományos Diákköri Konferenciát. Az erkölcsi valamint részben anyagi elismerésen túl a versenyen való részvétel kitűnő lehetőség a szakmai fejlődésre, egy TDK helyezés nagyon jól mutat az önéletrajzban is, valamint a konferencián elért helyezés többletpontot jelent a mesterképzésre való jelentkezésnél. Mivel a TDK-munka sok esetben a szakdolgozatba beépül illetve abban folytatódik, a dolgozat tekinthető egy előzetes munkának is, amelynek tapasztalatait, a konzulens, illetve a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges szakdolgozatban. Ugyancsak nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent. Mivel egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására kevés mód nyílik. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén. Egy TDK konferencia ehhez is jó rákészülési, illetve gyakorlási lehetőséget nyújt.


További Információ

2016 októberétől a Budapesti Metrpolitan Egyetemen a FOSZ-os és a BA hallgatók - nappalis és levelezős egyaránt - a szakdolgozataikat változtatás nélkül benyújthatják intézményi TDK konferenciára (sem formailag, sem tartalmilag nem szükséges változtatni a házi versenyre).

Amennyiben a hallgatók a TDK-re benyújtott BA szakdolgozatát az intézményi TDK konferencián megvédi - azaz prezentálja, reagál az írásos bírálatra és a helyszínen feltett kérdésekre -, az összesített pontszám alapján a teljesítményét

  • amennyiben eléri a maximális pontszám 80%-át, akkor a záróvizsgán jó (4),
  • amennyiben eléri a maximális pontszám 90%-át, akkor a záróvizsgán jeles (5)

eredménnyel elfogadjuk.

Amennyiben nem éri el a TDK intézményi fordulóján a maximális pontszám 80 százalékát, vagy nem prezentál, akkor a szakdolgozatát a záróvizsgán a normál eljárás szerint védheti meg. Ennek keretében a bírálatok és a védés teljesítménye függvényében természetesen módja van jó (4) vagy jeles (5) eredmény elérésére is.

Amennyiben a hallgató a TDK intézményi fordulóján elért eredményt nem fogadja el, a záróvizsgán megismételheti a védés a normál eljárás szerint.

taggle vége