Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TDK-MDK | Budapesti Metropolitan Egyetem

TDK-MDK

A TDK a Tudományos Diákkör rövidítése, lényege az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka. A művészeti képzésben részt vevő hallgatóink pedig az MDK (Művészeti Diákkör) keretében mutathatják be alkotásaikat.

A leendő TDK-s hallgató egy tanulmányaihoz/szakterületéhez tartozó tudományos problémát dolgoz fel, gyakorlati tapasztalatok alapján; majd az adott tudományterületen tervszerűen tevékenységet végez, azaz kutat. A diákköri munka a hallgató és oktató közös tevékenységén alapul, melyben az oktató - mint az adott szakterület elismert képviselője - a kezdetektől mentorálja a hallgató munkáját. 

A kutatás eredményeiről a hallgató először az intézményi Tudományos Diákköri Konferencián számol be, amit az egyetem oktatóiból álló zsűri értékel és díjaz.  

A művészeti képzésben részt vevő hallgatók MDK, azaz Művészeti Diákköri Konferencia keretében mutathatják be alkotásaikat. A Művészeti Diákkör célja a hallgatók kötelező iskolai feladatokon túl végzett alkotó tevékenységének bátorítása, segítése és értékelése.  

A legjobbnak tartott munkák az egyetem által benevezésre kerülnek a kétévente megrendezett az OTDK/OMDK-ra, az Országos Tudományos/Művészeti Diákköri Konferenciára, ahol a hallgató a Művészeti és Művészettudományi Szekció tagozataiban, a szakterülethez tartozó magyar és határon túli egyetemek oktatóiból álló zsűri előtt mutatja be az eredményeit. 

A 2025-ben megrendezésre kerülő 37. OTDK, országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2023–2025-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára. 

Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést. 

https://otdk.hu/hir/meghirdetesre-kerult-a-37-orszagos-tudomanyos-diakkori-konferencia 

A TDK-ról

 • A TDK a Tudományos Diákkör rövidítése. A felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutatómunkát. Mára a legtöbb esetben valóságos "körről" ugyan nem beszélhetünk, de a lényeg - az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka - megmaradt. A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg és toboroz a téma iránt érdeklődő hallgatókat, aki(k) rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkoznak a felvetett feladat megoldásával.
 • A témára és az elvégzett vizsgálat vonatkozóan nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a képzésben oktatott tananyagon. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a témavezetővel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki. Az is előfordulhat, hogy személyes szimpátia alapján maga a hallgató keresi meg oktatóját és kéri meg egy tudományos téma kiírására.
 • A TDK munka eredményeinek bemutatására az egyetem minden évben - rendszerint november elején - TDK Konferenciát rendez. A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint hosszabb kutatómunka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből TDK dolgozat születhet.
 • A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) is lehet nevezni.
 • A TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. Az egyik az erkölcsi - és részben anyagi - siker, amit a házi és az országos konferencián elért helyezés jelent. Ez plusz pontokat jelent a posztgraduális és doktori képzésre való jelentkezésnél és akár az elhelyezkedésnél is. Mivel a TDK-munka sok esetben a szakdolgozatba beépül, illetve abban folytatódik, a dolgozat tekinthető egy előzetes munkának is, amelynek tapasztalatait, a konzulens, illetve a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges szakdolgozatban.
 • Mivel egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai előadókészség gyakorlására kevés a lehetőség. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén. A tudományos pályát választóknak pedig rendszeresen kell különféle szakmai konferenciákon előadniuk. Egy TDK konferencia ehhez is jó rákészülési, illetve gyakorlási lehetőséget nyújt.
 • Ha a fentiek felkeltették érdeklődésedet a TDK iránt, keresd fel oktatóidat!


TDK dolgozat formai követelményei

További információ a CooSpace TDK színterén.
Sok sikert kívánunk a felkészüléshez!

Az MDK-ról

 • A művészeti képzésben részt vevő hallgatók MDK, azaz Művészeti Diákköri Konferencia keretében mutathatják be alkotásaikat. A Művészeti Diákkör célja a hallgatók kötelező iskolai feladatokon túl végzett alkotó tevékenységének bátorítása, segítése és értékelése. 
 • A legjobbnak tartott munkák az egyetem által benevezésre kerülnek a kétévente megrendezett OMDK-ra, az Országos Művészeti Diákköri Konferenciára, ahol a hallgató a Művészeti és Művészettudományi Szekció tagozataiban, a szakterülethez tartozó magyar és határon túli egyetemek oktatóiból álló zsűri előtt mutatja be az eredményeit.
 • Miért jelentkezz?
  • A hallgatók számára hasznos, ha az MDK keretein belül dolgoznak, részt vezsnek az MDK-n, mert egy újabb felületet jelent, ahol elmélyülhetnek a szakterületük különböző szegmenseiben, az alkotómunkában és megmérettethetik magukat és alkotásaikat. Ha díjazzák a házi versenyen, előnyt jelent külföldi ösztöndíjak és pályázatok elbírálásakor, a mesterképzésre (MA), illetve a doktori képzésre (DLA, esetleg PhD) való bejutásban. Mindez fokozottan igaz azokra, akik az országos versenyen is részt vesznek és pályadíjat nyernek.
 • Bármilyen műfajú munkával lehet pályázni, nem kell, hogy a hallgató képzéséhez kapcsolódjon. A professzionalitást ugyanakkor érdemes szem előtt tartani, azaz mindenki olyan médiummal jelentkezzen, amilyenben otthon van.
 •  A pályaművek bemutatása a művészeti és művészetközvetítői szakok esetében egy maximum 15 perces prezentáció keretében történik, melyet PDF vagy PPT formátumban vetít le a bizottság előtt a hallgató. Az eredeti alkotásokat, maketteket az előadás alatt szintén bemutatja.
  A művészetelmélet és design menedzsment szakok esetében egy szöveges dolgozat a pályázat, ennek formai követelményei megegyeznek a TDK dolgozatéval.
 • A prezentációt, ill. a dolgozatot egy független bíráló bizottság adott szempontok alapján minősíti. A vetített prezentációra (ill. elméleti szak esetén a dolgozatra) és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a zsűri a sorrendet.
 • A hallgató a saját gondolataihoz, kérdéseihez, terveihez szakmailag legközelebb álló tanárral személyesen veszi fel a kapcsolatot.
 • Hogyan találok témát vagy témavezető tanárt? 
  • A hallgató a saját gondolataihoz, kérdéseihez, terveihez szakmailag legközelebb álló tanárral személyesen veszi fel a kapcsolatot.


Jelentkezési lap formátuma ezen a linken: 

A magyar és angol nyelven kitöltött jelentkezési lapot, ami egyben a benyújtott munkáról szóló rezümé, az erre létrehozott Coospace színtérre kell feltölteni a magadott határidőig.

Kapcsolattartók a METU Művészeti és kreatívipari Kar TDT felelősei:

Bachmann Erzsébet ebachmann@metropolitan.hu

Aranyosi Zsuzsanna zaranyosi@metropolitan.hu 

A hallgatóknak a prezentációikat és a műleírást (az alkotófolyamatot bemutató írást, kb. 5000-6000 karakter) a választott témavezető részére kell elküldeniük véleményezésre, majd jóváhagyás után feltölteni az erre létrehozott Coospace színtérre. A hallgató ezt az anyagot fogja prezentálni az Intézményi MDK fordulójának bizottsága előtt.  

Az eredeti művek (könyvek, festmények, grafikák, fotók, installációk, objektek, stb.) installálásáról a szervezőkkel egyeztetni szükséges. 

Az intézményi MDK időpontja: 2024. február 22.

A helyszínről és a beosztásról minden érintett értesítést kap.


taggle vége