Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TDK Nap 2017 | Budapesti Metropolitan Egyetem

TDK Nap 2017

Mint minden évben, idén is megrendezzük a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatói tudományos versenyét, a Tudományos Diákköri Konferenciát.

Az erkölcsi valamint részben anyagi elismerésen túl a versenyen való részvétel kitűnő lehetőség a szakmai fejlődésre, egy TDK helyezés nagyon jól mutat az önéletrajzban is, valamint a konferencián elért helyezés többletpontot jelent a mesterképzésre való jelentkezésnél.

Mivel a TDK-munka sok esetben a szakdolgozatba beépül illetve abban folytatódik, a dolgozat tekinthető  egy előzetes munkának is, amelynek tapasztalatait, a konzulens, illetve a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges szakdolgozatban.  Ugyancsak nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való  felkészülés és maga az előadás jelent.

Mivel egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására kevés mód nyílik. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén. Egy TDK konferencia ehhez is jó rákészülési, illetve gyakorlási lehetőséget nyújt.

  • A jelentkezési határidő (a jelentkezési lap kitöltésével és elektronikus elküldésével a tdk@metropolitan.hu e-mail címre): 2017. október 31.
  • Az elkészült dolgozat leadása: 2017. november 13., 12:00 (a nyomtatott dolgozat 1 példánya + elektronikusan)
  • Az elkészült dolgozat leadási helye: Hallgatói Információs Központ (HIK) (Nagy Lajos király útja 1-9.), valamint e-mail-ben: a tdk@metropolitan.hu címre elküldve.
  • A TDK verseny ideje: 2017. november 16. 14:00-18:30


További fontos információ

2016 októberétől a Budapesti Metrpolitan Egyetemen a FOSZ-os és a BA hallgatók - nappalis és levelezős egyaránt - a szakdolgozataikat változtatás nélkül benyújthatják intézményi TDK konferenciára (sem formailag, sem tartalmilag nem szükséges változtatni a házi versenyre).

Amennyiben a hallgatók a TDK-re benyújtott BA szakdolgozatát az intézményi TDK konferencián megvédi - azaz prezentálja, reagál az írásos bírálatra és a helyszínen feltett kérdésekre -, az összesített pontszám alapján a teljesítményét

  • amennyiben eléri a maximális pontszám 80%-át, akkor a záróvizsgán jó (4),
  • amennyiben eléri a maximális pontszám 90%-át, akkor a záróvizsgán jeles (5)

eredménnyel elfogadjuk.

Amennyiben nem éri el a TDK intézményi fordulóján a maximális pontszám 80 százalékát, vagy nem prezentál, akkor a szakdolgozatát a záróvizsgán a normál eljárás szerint védheti meg. Ennek keretében a bírálatok és a védés teljesítménye függvényében természetesen módja van jó (4) vagy jeles (5) eredmény elérésére is.

Amennyiben a hallgató a TDK intézményi fordulóján elért eredményt nem fogadja el, a záróvizsgán megismételheti a védés a normál eljárás szerint.


TDK-jelentkezés menete

Jelentkezés a konferenciára
Jelentkezni  a dolgozat szerzőjének, konzulensének, a választott tématerület megadásával szükséges a tdk@metropolitan.hu e-mail címen 2017. október 31-ig.
A konferencián lehetőség szerint tudomány-, illetve tématerületenként külön szekcióba kerülnek a dolgozatok, mely beosztás alapját a jelentkezéskor megadott téma jelenti, de ettől a szervezők eltérő beosztást is kialakíthatnak.

Dolgozat elkészítése
A dolgozatnak az egyetemi képzésben oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, egy METU-s  oktató által vezetett munkának kell lennie. A dolgozat felépítését első sorban a téma, a terület, illetve a kutatás sajátosságai határozzák meg.

Dolgozat leadása, jelentkezés véglegesítése
A konferencián való részvétel feltétele az elvégzett kutatást összefoglaló dolgozat elkészítése, határidőn belüli beadása. A dolgozatok leadásának és a jelentkezés végső módosításának határideje általában november eleje. A dolgozatot 1 nyomtatott példányban a HIK-en kell leadni, illetve határidőig el kell küldeni elektronikusan a tdk@metropolitan.hu e-mail címre.

Felkészülés a prezentációra
A dolgozatleadás határideje után a szekciók beosztása is véglegesítésre kerül. A szekciókban maximálisan 12 percben kerülnek bemutatásra a dolgozatok. A kutatás, illetve a dolgozat prezentálásakor érdemes a saját munka bemutatására fektetni a hangsúlyt!

Részvétel a konferencián
A konferencia napja 2017. november 16-a. Érdemes a meghirdetett kezdési időpont előtt a helyszínre érkezni a megfelelő felkészüléshez, a technika kipróbálásához. A szekciók bizottsága dönt a prezentációk sorrendjéről, a kapcsolódó kérdések megvitatásának módjáról. A szekció előadóinak ajánlott és elvárt, hogy végighallgassák az összes prezentációt. A résztvevőkön túl oktatók, hallgatók és érdeklődők is részt vehetnek az előadásokon. A bizottság a szekció zárásakor röviden értékelheti az elhangzott prezentációkat, de eredményt nem hirdethet!

A konferencia zárása az ünnepélyes eredményhirdetés a nap végén, ahol a díjazottak oklevelet vehetnek át.

További részletes információkat a Coospace TDK 2017-es színtéren találtok.

taggle vége