Szakmai gyakorlati ösztöndíjak

Szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

  • állami ösztöndíjas, teljes idejű, nappali tagozatos alap- vagy mesterképzésben vesz részt,
  • az adott félévben a képzési és kimeneti követelményben meghatározott szakmai gyakorlatát tölti, és
  • a szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíti és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság legalább 30 km.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható juttatás.

Havi összege a mindenkori hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg.