Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stratégia | Budapesti Metropolitan Egyetem

Stratégia

Az Egyetem célja, jövőképe, küldetése

A Budapesti Metropolitan Egyetem (a továbbiakban: METU) célja, hogy az alapképzés, a mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, a felsőoktatási szakképzés, valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés területén a társadalomtudomány, a gazdaságtudományok, a művészet és a művészetközvetítés, kommunikáció és turizmus képzési területeken folytasson nemzetközi, európai uniós mércével mérve is magas színvonalú képzést.

A METU célja, jövőképe és küldetése az alábbiakban foglalható össze.


KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az Egyetem célja:

A Budapesti Metropolitan Egyetem célja, hogy olyan hazai és nemzetközi szinten vonzó egyetemmé váltjon, amit a hallgatók szívesen ajánlanak.

A SWOT elemzés eredményeképpen megállapítottuk, hogy az üzleti növekedés elsődlegesen a hallgatói létszámnövekedésével biztosítható. A felsőoktatás iránt növekvő globális kereslet a potenciális növekedés lehetőségét eredményezheti. A belföldi képzési programok továbbra is az egyetem szilárd alapjai, noha azok nem rendelkeznek jelentős növekedési potenciállal. A növekedés érdekében a hangsúly a nemzetközi piacon van.

Az Egyetem jövőképe:

A folyamatosan megújuló módszerekre épülő, nemzetközi tapasztalattal rendelkező oktatók és inspiratív, innovatív oktatási, kutatási környezet által támogatott oktatási szolgáltatás nyújtása. Mind a magyar felsőoktatás közegében, mind az európai felsőoktatási térben szakmailag elismert, jó versenypozícióban lévő, a munkaerőpiacon és az alkotói műhelyekben jól hasznosítható elméleti és gyakorlati tudással és kompetenciákkal rendelkező szakembereket képző, elismert felsőoktatási intézményként legyen jelen. 

Az Egyetem küldetése:

Az Egyetem küldetése, hogy munkájukban és életükben kiteljesedni képes alkotók közösségét építsük. Célunk, hogy az Egyetem inspiráló és nyitott közösségében mindenki megtalálja személyes és szakmai kiteljesedésének útját. Az alkotó kreatív gondolkodást fejlesztve készíti fel az Egyetem a hallgatókat a változó munkaerőpiaci igényekre. 

Az Egyetem küldetésével vállalja, hogy a munkaerőpiac igényeinek és elvárásainak megfelelő, magas szinten felkészült, gyakorlati ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező üzleti és kommunikációs szakembereket, valamint művészeket – az élethosszig tartó tanulás elvét szem előtt tartva az érettségit követően valamennyi korosztály számára nyújtott képzési programjaink keretében – képezze, akik az Egyetem képzéseinek elvégzését követően, illetve már a képzések időtartama alatt is a hazai és a nemzetközi munkaerőpiac és a vállalkozói szféra aktív és hatékony szereplőivé váljanak.

Az Egyetem értékrendje szerint oktatási, tudományos és művészeti tevékenységének fejlesztése során az élenjáró nemzetközi szakmai irányokat követi. Az Egyetem képzési programjait a hazai és nemzetközi gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelően, a tudományos, akadémiai és művészeti tapasztalatok felhasználásával alakítja ki.

Az Egyetem nyitott, sokszínű, a különbözőséget elfogadja. Innovatív-kreatív, versenyszellemű és piacorientált légkörben működik, amelyben érték a szakmai kiválóság, a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettség, az együttműködés és a megoldásorientált gondolkodás.

Az Egyetem az esélyegyenlőség biztosítása érdekében mindenfajta diszkriminációt elutasít. Emellett különös gondot fordít a hátrányos helyzetűek segítésére, legyen annak oka akár szociális helyzet, akár fogyatékosság.

Az Egyetem a K+F+I tevékenységet a felsőoktatási intézményi tevékenység minőségének növeléséhez hangsúlyosan hozzájáruló és hozzátartozó tevékenységnek tekinti. 

Az Egyetem filozófiája szerint a K+F+I tevékenység az üzleti és kreatív ipari szektorral való együttműködés egyik fontos terepe, mely hangsúlyosan hozzájárul a tudásháromszög erősítéséhez: az oktatás, kutatás és innováció kapcsolata és összekapcsolása kiemelt helyen jelenik meg a tudástársadalom fejlődésében, mely kapcsolat rendkívüli fontosságú a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából.

Az Egyetem Stratégiai Keretrendszere

Az Egyetem célkitűzései, valamint a megvalósításhoz szükséges tényezők az alábbi ábrán látható Stratégiai Keretrendszerben foglalhatók össze:
Az Egyetem minőségcéljai

MINŐSÉGCÉLOK A 2021. ÉVRE

A Budapesti Metropolitan Egyetem az alábbi stratégiai célokat tűzi ki: 

  • az oktatás minőségének emelése,
  • az ügyfélélmény javítása,
  • nemzetköziesítés, továbbá 
  • dolgozói elkötelezettség emelése,
  • gyakorlatalapú, önálló alkotó tevékenységre ösztönző infrastruktúra fejlesztése,
  • az oktatás, a döntéshozatal és az adminisztráció támogatása digitális eszközök révén.

A 2021. évre meghatározott minőségcélokat részletesen a Szervezeti és Működési Rend 8. melléklete, a Minőségirányítási Kézikönyv tartalmazza, amely a RÓLUNK menüpontban a Minőségirányítás oldalon a Minőségirányítási Dokumentumok fül alatt található.