Stratégia

Az Egyetem küldetése, jövőképe, értékrendje

A Budapesti Metropolitan Egyetem (a továbbiakban: METU) célja, hogy az alapképzés, a mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, a felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés, valamint a felnőttképzés területén a társadalomtudomány, a gazdaságtudományok, a művészet és a művészetközvetítés, kommunikáció és turizmus képzési területeken folytasson nemzetközi, európai uniós mércével mérve is magas színvonalú képzést.

A METU jövőképe és küldetése az alábbi nyilatkozatokban foglalható össze.

Jövőkép

Egyetemünk sokszínű, hazai és nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes tudást nyújt. Oktatásunk folyamatosan megújuló módszerekre épül, amelyet nemzetközi tapasztalattal rendelkező oktatók és inspiratív, innovatív oktatási, kutatási környezet támogat.

Küldetés

Az Egyetem küldetése, hogy a METU inspiráló és nyitott közösségében mindenki megtalálja személyes és szakmai kiteljesedésének útját. Kreatív gondolkodást fejlesztve készítjük fel hallgatóinkat a változó munkaerőpiaci igényekre.


Az Egyetem jövőképe, hogy mind a magyar felsőoktatás közegében, mind pedig az európai felsőoktatási térben szakmailag elismert, jó versenypozícióban lévő, a munkaerőpiacon és az alkotói műhelyekben jól hasznosítható elméleti és gyakorlati tudással és kompetenciákkal rendelkező szakembereket képző, elismert felsőoktatási intézményként legyen jelen. A METU célja, hogy a hallgatóik készségei és képességei birtokában sikeresek legyenek a munkájukban, hivatásukban, alkotó tevékenységükben. Az Egyetem a hallgatóikat arra készíti fel, hogy kreatív, önállóan gondolkodó, a tanulás és fejlődés iránt egész életükben elkötelezett, a közösségért felelősséget érző, kiváló szakemberek és művészek legyenek. A METU a hallgatóikat arra ösztönzik, hogy minél több külföldön szerzett tapasztalattal rendelkezzenek.

Az Egyetem célja továbbá az aktív nemzetközi terjeszkedés; az Európai Unión belülről, valamint a harmadik országokból érkező külföldi hallgatók létszámának növelése, egyúttal a kulturális sokszínűség megteremtése.

A METU küldetésével vállalja, hogy a munkaerőpiac igényeinek és elvárásainak megfelelő, magas szinten felkészült, gyakorlati ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező üzleti és kommunikációs szakembereket, valamint művészeket – az élethosszig tartó tanulás elvét szem előtt tartva, az érettségit követően valamennyi korosztály számára nyújtott képzési programjaink keretében – képezi, hogy a METU képzéseinek elvégzését követően, illetve már képzéseink időtartama alatt is a hazai és a nemzetközi munkaerőpiac és a vállalkozói szféra aktív és hatékony szereplőivé váljanak.

Értékrend

Az Egyetem értékrendje szerint oktatási, tudományos és művészeti tevékenységének fejlesztése során az élenjáró nemzetközi szakmai irányokat követi. A METU a képzési programjait a hazai és,- a nemzetközi gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelően, a tudományos, akadémiai és művészeti tapasztalatok felhasználásával alakítja ki.

Az Egyetem nyitott, sokszínű, a különbözőséget elfogadja. Innovatív-kreatív, versenyszellemű és piacorientált légkörben működik, amelyben érték a szakmai kiválóság, a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettség, az együttműködés, és a megoldásorientált gondolkodás.

Az Egyetem az esélyegyenlőséget minden tekintetben szem előtt tartja, mindenfajta diszkriminációt elutasít, különös gondot fordít a hátrányos helyzetűek segítésére, legyen annak oka akár szociális helyzet, akár fogyatékosság.

Az Egyetem a K+F tevékenységet a felsőoktatási intézményi tevékenység minőségének növeléséhez hangsúlyosan hozzájáruló és hozzátartozó tevékenységnek tekinti. Az Egyetem filozófiája szerint a K+F tevékenység az üzleti és kreatívipari szektorral való együttműködés egyik fontos terepe. A K+F tevékenység továbbá hangsúlyosan hozzájárul a „tudásháromszög” erősítéséhez: az oktatás, kutatás és innováció kapcsolata és összekapcsolása kiemelt helyen jelenik meg a tudástársadalom fejlődésében, mely kapcsolat rendkívüli fontosságú a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából.

Az Egyetem tanuló szervezet a hatékonyság, a versenyképesség, a minőség és a tudástőke fejlesztése érdekében.

Az Egyetem minőségpolitikai céljai

Az Egyetem célkitűzései és stratégiai irányai a küldetésnyilatkozat alapján az alábbi ábrán látható Stratégiai Keretrendszerben foglalható össze:


A Budapesti Metropolitan Egyetem működésének minden területén elkötelezett a stratégia célkitűzések mellett:

1. Minőségi transzformációs oktatás biztosítása hallgatóink számára

2. Szakmai és egyéni fejlődési lehetőségek biztosítása dolgozóinknak


A METU a stratégiai célkitűzéseket az alábbi stratégai irányok mentén valósítja meg:

  • Hallgatói létszám növelése meglévő képzéseinkre
  • Innováció: új képzések, oktatási területek indítása
  • Hallgatói élet és élmény javítása
  • Legyen a METU jobb munkahely
  • Hatékonyság növelése

Az Egyetem a stratégiai irányok és a minőségpolitika alapján minőségpolitikai célokat fogalmaz meg. A METU „vállalati” stratégiáját további három stratégiai dokumentum részletezi, melyek a következők:

1. Akadémiai stratégia („METU, mint Egyetem 4.0”), amely meghatározza a 2019-es évre kitűzött akadémiai minőségpolitikai célokat és intézkedéseket.

2. Ügyfélstratégia, amely meghatározza a 2019-es évre kitűzött hallgatói élet és élmény javítására vonatkozó 2019-es évre kitűzött minőségpolitikai célokat és intézkedéseket.

3. IT stratégia, amely meghatározza a 2019-es évre kitűzött infrastrukturális és digitalizációra vonatkozó minőségpolitikai célokat és intézkedéseket.