Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility SMART | Budapesti Metropolitan Egyetem

SMART

Skills for Managing the Arts: Open Educational Resources and Experiential Learning in Support of Youth Entrepreneurship and Employment in the Arts and Creative Sector (SMART)


A SMART projekt egy 6 szervezetből álló konzorcium (2 ifjúsági civil szervezet, egy civil szervezeteket összefogó ernyőszervezet, egy nemzeti ifjúsági tanács, egy magán művészeti vállalkozás, illetve a Budapesti Metropolitan Egyetem) közös kezdeményezése az alábbi országok részvételével: Bulgária, Magyarország továbbá 4 Partner Ország (Botswana, Kenya, Namíbia és a Dél-afrikai Köztársaság). Valamennyi résztvevő szervezet erősen kötődik a művészeti, művészet menedzsment vagy az oktatási szektorhoz, széleskörű kapcsolatrendszerrel és elismertséggel bírnak az érintett területeken.

A SMART projekt átfogó célja innovatív Szabad/Nyílt Oktatási Tartalmak (Open Educational Resources – OERs) és képzési módszerek közös fejlesztésének, terjesztésének valamint széleskörű használatának elősegítése volt a művészeti és kreatív ágazati menedzsmentben és vállalkozásokban, azzal a céllal, hogy az ifjúsági munkások és ifjúsági szervezetek kapacitása növekedjen, elősegítve az ifjúság beilleszkedését, foglalkoztatottságát, illetve a fiatalok által irányított közösségi és társadalmi hatásokat célzó kezdeményezések támogatását.


A projekt keretében az alábbi kulcstevékenységek valósultak meg:

  • oktatási és képzési erőforrás fejlesztés, mely művészeti menedzsment és kreatív ipari vállalkozókészség fejlesztésére irányul, ösztönözve a különböző művészet-alapú kezdeményezések által kiváltott társadalmi hatásokat
  • 3 tapasztalat általi tanulási módszerrel (learning-by-doing) megvalósuló tréning: gyakornokok bevonása a konzorciumi tagok által szervezett valós művészeti események menedzsmentjébe
  • jó minőségű Szabad/Nyílt Oktatási Tartalmak (Open Educational Resources – OERs) illetve módszertani útmutató kifejlesztése, tapasztalati úton történő tanulási megközelítéssel (learning-by-doing) az érintett területeken, keresve a középutat a szofisztikált akadémiai képzés és az ifjúsági munka gyakorlata között
  • ifjúsági és kulturális források fenntartható, web-alapú készleteinek kifejlesztése
  • fenntartható mentori rendszer bevezetése a jövőbeli művészek, ambiciózus művészeti menedzserek és adminisztrátorok számára
  • workshop sorozat helyi képzők képzésére.

A projekt célja több és magasabb minőségű művészeti menedzsment, művészeti marketing és kreatív vállalkozási képzés nyújtása a formális oktatási rendszereken kívül az ifjúsági szektor számára az EU-ban illetve afrikai régiókban, ezáltal erősítve a célzott régiók kreatív iparát és fenntartható munkahelyteremtő kapacitását, továbbá csökkentve az ifjúsági szegénységet és társadalmi kirekesztettséget.

A SMART projektet az az elképzelés mozgatta, hogy a célzott régiók kreatív iparának fejlesztése hozzájárul az ifjúsági munkahelyteremtéshez illetve az ifjúsági szegénység és kirekesztés elleni küzdelemhez. Ennek elérése érdekében az ifjúsági szektornak magas színvonalú képzéseket kell nyújtania a formális oktatási rendszereken kívül művészeti menedzsment, művészeti marketing és kreatív vállalkozások területén a fiatalok számára. A SMART projekt azon az elgondoláson alapszik, hogy az ifjúsági munka különösen kedvező hatást érhet el a 

  1. a gyakorlat-alapú képzésekben, melyek képesek elősegíteni ifjúsági művészeti kezdeményezéseket és nemzetközi együttműködéseket,
  2. a társadalmi hatások elősegítésében a művészeti és kreatív iparban illetve azokon keresztül,
  3. valamint a mentori programok kifejlesztésében a jövőbeli művészek és kulturális csoportok számára.

A SMART projekt keretében olyan innovatív képzési módszer modell kerül kifejlesztésre, tesztelésre és terjesztésre, amely tapasztalati tanuláson (learning-by-doing) alapul, illetve a való életből vett művészeti menedzsmentből és társadalmi hatást célzó ifjúsági kezdeményezésekből merít.

További információ található a projekt weboldalán: www.managing-art.eu

Támogatói döntés száma: 2015-3612/ 001-001 (ERASMUS+ KA2)

Elnyert támogatás összege: 17 988 euró (5 613 957 Ft) – METU része

Megvalósítás időtartama: 2016. 03. 01 – 2017. 10. 31.