Pályázok

Folyamatosan frissülő...

PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ ÉV PROJEKTMENEDZSMENT DIPLOMAMUNKÁJA 2020 DÍJRA

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Projektmenedzsment témában készített diplomamunkákon keresztül

 • a fiatal szakemberek és munkájuk bemutatása a projektmenedzsment szakma számára
 • a fiatal szakemberek szakmai előmenetelének elősegítése
 • a projektmenedzsment szakma számára utánpótlás biztosítása
 • a projektmenedzsment kultúra fejlesztése


2.A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS A DÍJ ADOMÁNYOZÓJA
A pályázat kiírója a PMI Budapest, Magyar Tagozat a Project Management Institute Magyar szervezete
Együttműködő partnerei a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) Projektmenedzsment Szakosztálya és a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ).

3.KIK PÁLYÁZHATNAK?
Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Díjra pályázhatnak mindazok, akik bármely felsőoktatási intézményben a pályázati időszakot megelőző két tanév (akadémiai év) bármelyike során benyújtották és sikeresen megvédték magyar vagy angol nyelvű, projektmenedzsment témájú BSc/BA, MSc/MA dolgozatukat, ahol projektmenedzsment módszereket és eszközöket alkalmaztak, illetve projektmenedzsment módszertan elméleti és gyakorlati tartalmakat, eredményeket mutattak be.

A pályázati anyagot 2020. június 15-ig kérjük benyújtani ezen az adatlapon!

Economic, Legal and Social Innovation in V4 Countries

Do you have an idea for an innovative and viable project addressing a societal, legal, economical, or envioronmental issue?

Share it with PILnet and be chosen to present your project to leading legal professionals for potential implementation at 2020 PILnet Global Forum in Dublin (19-21 October).

Eligibility: Participants must have valid student status at any university in the V4 countries. Submissions can be made by either and individual or a team with a maximum of two students. Students ay only make one submission (either as individual or as a team).

Deadline for submission: 21 May 2020


Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, amely a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi résztovábbképzését, kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé.
Az ösztöndíj teljes időtartama kizárólag külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben tölthető el.

Az ösztöndíj időtartama 3-6 hónap.
Az ösztöndíjra pályázhat minden, 40 évesnél nem idősebb (1980. január 1. után született), felsőoktatási intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével – rangos publikációival, alkotásaival és eredményeivel – már bizonyította kiemelkedő képességét.

Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet. Az ösztöndíjas utak 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tervezhetők.
A jelentkezés határideje: 2020. március 31.

További információkat a 
https://tka.hu/palyazatok/3014/palyazati-dokumentumok honlapon talál (a 2020/2021-es pályázati év dokumentumai alatt)

Pályázással kapcsolatos kérdéseit várjuk a 
zsszilagyi@metropolitan.hu vagy pkai@metropolitan.hu e-mail címekre.


Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás

A pályázók köre
A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2019-20. tanév tavaszi félévében fejezik be tanulmányaikat.

A pályázat tartalma
A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, amit teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók öt kategóriában nyújthatnak be munkákat:

 • szabadalom/használatiminta-oltalom,
 • védjegyoltalom,
 • formatervezésiminta-oltalom,
 • szerzői jog
 • szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepe.

A pályázati díj összege és annak elbírálása

A pályázatokat az SZTNH által kijelölt szakértőkből álló bizottság értékeli. Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:

 • első díj 250 000 Ft,
 • második díj 200 000 Ft,
 • harmadik díj 150 000 Ft.

Határidők
A pályázati szándék regisztrálásának határideje: 2020. április 30.
A diplomadíj-pályázat elkészítésének határideje: 2020. augusztus 31.
A 2019-20 tanév tavaszi félévben végzős hallgatók pályázatainak értékelése a tanév őszi félévében végzős hallgatók számára kiírt pályázatokkal együtt történik. Minden hallgató 2020. szeptember 30-ig tájékoztatást kap a pályázata eredményéről.