Pályázható ösztöndíjak

Pályázatok, versenyek, gyakorlati lehetőségek 

Parlamenti gyakorlat az Országgyűlés Hivatalában

A program célja az Országgyűlés alkotmányjogi szerepe, törvényalkotási, kormányzatellenőrzési politikai funkciói iránt érdeklődő hallgatókkal megismertetni az Országgyűlés és Hivatalának szervezetét, működését, közvetlen betekintést biztosítani a törvényalkotási folyamat részleteibe, bővíteni a jövő közigazgatási generációja ismereteit. 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 16.


Pályázati feltételek: 

1. A pályázónak 2019 őszén teljes idős (nappali tagozatos) hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie.

- nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, rendészeti igazgatási, nemzetközi igazgatási, közigazgatás szervező, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok valamelyikének legalább a 3., de legfeljebb a 4. félévében, vagy

- nemzetközi tanulmányok, nemzetközi közszolgálati kapcsolatok, nemzetközi biztonság- és védelempolitikai, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakok valamelyikének legalább az 1., de legfeljebb a 2. félévben, vagy 

- jogász, államtudományi - egységes, osztatlan - szakon legalább az 5. és legfeljebb a 8.félévben.

2. A jelentkezőnek havi 20 órás - elsősorban csütörtöki napokra tervezett - munkavégzést kell vállalnia az Országgyűlés Hivatalában. 

3. A hallgatói jogviszony fennállásának igazolása.

4. A pályázat elbírálásának feltétele a két utolsó lezárt aktív félév 4,00-est elért súlyozott tanulmányi átlaga. Ettől eltérni kizárólag az alkotmányjogi tanszék vezetőjének ez irányú kérelmére van lehetőség. A tanulmányi átlag igazolása minden esetben kötelező, amelyre a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által kiadott igazolás szolgál. 

5. Oktatói ajánlólevél csatolása. 

6. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá: 

- a pályázó rövid önéletrajzát, értesítési címét, telefonos és e-mail elérhetőségét,

- egyoldalas bemutatkozó levelet arról, hogy miért jelentkezik a programra, miért érdekli a parlamenti munka, illetve annak meghatározott területe,

- a pályázathoz csatolt adatkezelési tájékoztató megismerésével kapcsolatos nyilatkozatát.


A részletes pályázati felhívást ITT tudjátok elolvasni.


Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Díj

 1. Cím: Az Év Projektmenedzsment Diplomamunkája Díj
 2. Kiíró: PMI Budapest, Magyar Tagozat
 3. Határidő: 2019. 09. 15.
 4. Pályázhat: mindazok, akik bármely felsőoktatási intézményben a pályázati időszakot megelőző két tanév (akadémiai év) bármelyike során benyújtották és sikeresen megvédték magyar vagy angol nyelvű, projektmenedzsment témájú dolgozatukat, ahol projektmenedzsment módszereket és eszközöket alkalmaztak, illetve projektmenedzsment módszertan elméleti és gyakorlati tartalmakat, eredményeket mutattak be.

A pályázati felhívásról bővebben: https://pmi.hu/index.php/pm-vilag/az-ev-diplomamunkaja-palyazat/palyazati-felhivas-2019


Falling Walls Lab Budapest

 1. Cím: Falling Walls Lab Budapest
 2. Kiíró: Falling Walls Alapítvány
 3. Határidő: 2019. 08. 15.
 4. Pályázhat: alapképzéses, mesterképzéses, PhD hallgatók, postdoc-ok, fiatal szakemberek, vállalkozók és professzorok

2019-ben második alkalommal szervezi meg Budapesten angol nyelvű tudományos és innovációs versenyét a berlini Falling Walls Alapítvány. A Falling Walls Lab kiváló lehetőséget nyújt hallgatók, akadémikusok, vállalkozók, és más szakmabeliek számára, hogy mindössze 3 percben megosszák kutatómunkájukat, üzleti modelljüket, innovatív projektjüket vagy ötletüket társaik, és egy válogatott üzleti és akadémiai szakemberekből álló zsűri előtt. A legkiválóbb előadók lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek a Falling Walls Lab Döntőn és a Falling Walls Konferencián Berlinben, melynek költségeit a Falling Walls Lab Foundation és a hazai szervezők állják.

Olyan alapképzéses, mesterképzéses, PhD hallgatók, postdoc-ok, fiatal szakemberek, vállalkozók és professzorok jelentkezését várjuk, akik:

 • jelenleg alap- vagy mesterképzésben vesznek részt, vagy akiknek
 • alapdiplomájuk megszerzése óta nem több mint 10 év telt el, vagy
 • a mesterdiplomájuk megszerzése óta nem több mint 7 év telt el, vagy
 • PhD fokozatukat az elmúlt 5 évben szerezték meg.

A verseny nyilvános döntőjére 2019. szeptember 12-én (csütörtök) 16.00-tól kerül sor a Semmelweiss Egyetemen (1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-43.) A verseny a Falling Walls Alapítvány égisze alatt a Budapesti Semmelweiss Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia és a DAAD Magyarország közös szervezésével valósul meg.

Jelentkezés 2019. augusztus 15-ig az alábbi linken lehetséges: https://www.falling-walls.com/lab/apply/europe

További információk a https://www.facebook.com/events/990851637972417/ Facebook-oldalon.


toggle vége

A METU hallgatói által pályázható ösztöndíjak 

METU tanulmányi ösztöndíj

METU tanulmányi ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzési szakon önköltséges képzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és
 • a képzési idejét nem lépte túl.

A METU tanulmányi ösztöndíjat az előző lezárt aktív félév tanulmányi eredménye alapján, a legmagasabb korrigált kreditindexet, de legalább 4,50-es súlyozott tanulmányi átlagot elérő hallgatók nyerhetik el.
Egyenlőség esetén a nyelvvizsgák száma és szintje dönt.

METU tanulmányi ösztöndíjban beiratkozási évfolyamonként (I., II., III., IV. évfolyam), munkarendenként (nappali és levelező), karonként (ÜKT és ART), illetve képzési nyelvenként félévente 1-1 fő (összesen maximum 21 fő) részesülhet.

A METU tanulmányi ösztöndíjat tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején) lehet elnyerni.

A METU tanulmányi ösztöndíj mértéke megegyezik az ösztöndíjat elnyert hallgató adott félévben hatályos önköltségével.

A folyósítás a teljes féléves tandíj befizetését követően, egyösszegben történik.

Pályázni nem szükséges, odaítélése automatikus, de a kiutalás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

MNB Kiválósági Ösztöndíj

MNB kiválósági ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • az Egyetem gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás vagy pénzügy és számvitel alapképzési szakán, illetve Master of Business Administration, vállalkozásfejlesztés vagy vezetés és szervezés mesterképzési szakán teljes idejű, nappali munkarendű képzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • az adott képzésen előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítette,
 • az adott képzésben legalább két félévet teljesített, és az utolsó két lezárt aktív félévben
  • összesen legalább 54 kreditet megszerzett,
  • a féléves súlyozott tanulmányi átlagainak számtani átlaga legalább 4,00, illetve
  • tudományos vagy egyéb szakmai munkát végzett.

A pályázatot tanévente egyszer (az őszi félév során) elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

A pályázatok értékelése során a bíráló bizottság 70%-ban a tanulmányi teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet, és 10%-ban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe.
Egyenlőség esetén a nyelvvizsgák száma és szintje dönt.

MNB kiválósági ösztöndíjban alapképzésben maximum 20, mesterképzésben maximum 1 fő részesülhet.

A folyósítás 10 hónapra (két félév), havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti, valamint
 • az állandó lakóhelye szerinti illetékes önkormányzat az adott tanévben az ösztöndíjprogramhoz csatlakozott és őt az ösztöndíjprogram keretében támogatásban részesítette.

A pályázatot tanévente egyszer (az őszi félév során), a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) lehet benyújtani.

Az elbírálást az ösztöndíjprogramhoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

Az ösztöndíj kizárólag a pályázó szociális helyzete alapján ítélhető meg, a tanulmányi eredmény nem vehető figyelembe.

A folyósítás két jogcímen (önkormányzati, illetve intézményi rész), 10 hónapra (két félév), havi bontásban történik.

A kiutalás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben! 

Intézményi (közéleti-, tudományos és szakmai, sport) ösztöndíjak

Közéleti / tudományos és szakmai / sport ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • a képzési idejét legfeljebb két félévvel lépte túl,
 • az adott képzésen legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik, és az előző lezárt aktív félévben
  • legalább 2,50-es súlyozott tanulmányi átlagot ért el, illetve
  • az Egyetem valamely öntevékeny köréhez tartozva hozzájárult a közösségi élet fejlesztéséhez / a tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet végzett / az Egyetem képzési ideje alatt versenyszerű sporttevékenységet folytatott és kiemelkedő helyezést ért el.

A pályázatot tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején), elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

Nem pályázhat közéleti, tudományos és szakmai, illetve sport ösztöndíjra az a hallgató, aki az adott tanévben nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesül.

A pályázatok értékelése a TJTB által meghatározott pontrendszer alapján történik, amely a Hallgatói Követelményrendszer 3. számú mellékletében található.

A folyósítás 5 hónapra (egy félév), havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíjat az nappali tagozatos, alapképzéses és költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató igényelhet, akinek a képzési programjában a szakmai gyakorlat szerepel, a Neptunban már minden kötelező tárgyát és a szakmai gyakorlatot is felvette. A pályázat elnyerésének további feltételeit az általános rektorhelyettes által közzétett pályázati kiírás tartalmazza. A szakmai gyakorlati ösztöndíj összege a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át nem haladhatja meg. Szakmai gyakorlati ösztöndíjban félévente 1 hallgató részesülhet. 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (Korábban: Köztársasági ösztöndíj)

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett, illetve
 • az előző két lezárt aktív félévben
  • legalább 4,50-es korrigált kreditindexet ért el, és
  • kimagasló tudományos vagy egyéb szakmai munkát végzett.

A pályázatot tanévente egyszer (a tavaszi félév végén), elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

Amennyiben a hallgató nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban részesül, úgy nem pályázhat az intézményi (közéleti / tudományos és szakmai / sport) ösztöndíjra, azonban nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

A pályázatok értékelése a TJTB által meghatározott pontrendszer alapján történik, amely a Hallgatói Követelményrendszer 3. számú mellékletében található.

A folyósítás 10 hónapra (két félév), havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Hallgatói munkadíj

Az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatónak joga van az Egyetemen ún. hallgatói munkadíj alapjául szolgáló, munkavégzésnek minősülő tevékenységet, általános demonstrátori (oktatási, kutatási, könyvtári) és egyéb munkát végezni. A hallgató vállalhat közreműködést az Egyetem egyéb alapfeladatainak és szolgáltatásainak ellátásában is.  

Magyar sportcsillagok ösztöndíj

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • a 35. életévét még nem töltötte be,
 • valamely olimpiai/paralimpiai sportágban aktív egyesületi tagsággal rendelkezik,
 • a magyar nemzeti válogatott keretben való tagsággal rendelkezik,
 • a hallgatói jogviszonya fennállása alatt, valamely olimpiai/paralimpiai versenyszámban, felnőtt korcsoportban kiemelkedő, nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítményt ér el, valamint
 • a pályázat benyújtásának időpontjában nem áll sportfegyelmi eljárás, doppingfegyelmi eljárás, illetve jogerős eltiltás vagy kizárás hatálya alatt.

A pályázatot tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején), papír alapon (postai úton vagy személyesen) és elektronikus úton egyaránt szükséges benyújtani, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságának címezve.

Az ösztöndíjra javasolt hallgatókat a sportpolitikáért felelős miniszter három – Európa-bajnoki, világbajnoki, illetve olimpiai – kategóriába sorolja.

Az ösztöndíj összegét a kategóriákba történő sorolások, illetve a korábbi versenyeredmények határozzák meg.

Az ösztöndíj elnyeréséből nem zárhatók ki a Gerevich Aladár-sportösztöndíjban részesülő hallgatók.

A folyósítás 10 hónapra (két félév), havi bontásban történik.

A kiutalás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Felkai András ösztöndíj

Felkai András Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • 20-30 év közötti,
 • magyar állampolgársággal vagy magyar igazolvánnyal rendelkezik, és
 • teljes idejű, nappali munkarendű képzésben vesz részt, és legalább öt félévet sikeresen elvégzett, vagy
 • gazdasági területen mesterszakos oklevelet szerzett.

A pályázatot papír alapon (postai úton) és elektronikus úton egyaránt szükséges benyújtani, a Felkai András Ösztöndíjbizottságának címezve.

A díjat korábban már elnyert pályázó nem nyújthat be további pályázatot.

A pályázatok elbírálása a benyújtott pályázatok, valamint az ösztöndíjbizottság előtt zajló szóbeli interjúk alapján történik. Az értékelés fő szempontjai: a pályázó tanulmányi és szakmai eredményei; a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, terveinek összeegyeztethetősége a díj alapelveivel és céljaival; valamint a pályázó által további tanulmányok folytatására kiválasztott intézmény szakmai megítélése.

Az ösztöndíjat évenként legfeljebb 3-5 fő nyerheti el.

Budapest ösztöndíj program

Budapest Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű, alap- vagy mesterképzésben vesz részt és a program kezdési időpontjában az utolsó tanulmányi évét kezdi meg,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • az utolsó két lezárt aktív félévében külön-külön legalább 4,00-es súlyozott tanulmányi átlagot ért el,
 • angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik,
 • a diploma megszerzésének évében még nem tölti be a 30. életévét, és
 • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát valamely, a főpolgármester által jóváhagyott témakörben írja.

A pályázatot tanévenként egyszer (a tavaszi félév során) személyesen (vagy megbízott útján) lehet benyújtani, a pályázati anyag lezárt borítékban történő leadásával, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve.

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket négytagú bizottság hallgatja meg, akik a meghallgatásokat követően javaslatot tesznek az ösztöndíjak adományozására az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé.

A nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt 10 hónapon keresztül, szakmai anyagok, valamint kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása révén segítséget kapnak a diplomamunkájuk elkészítéséhez; ezáltal betekintést nyerhetnek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerkedhetnek a helyi közigazgatás rendszerével és annak gyakorlati folyamataival.

Az ösztöndíjat tanévenként legfeljebb 10 fő nyerheti el.

Diákhitel ösztöndíj

Diákhitel Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • magyar állampolgársággal és Magyarországon személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
 • 18-45 közötti,
 • Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlával rendelkezik,
 • teljes idejű, nappali munkarendű, alap- vagy mesterképzésben vesz részt,
 • legalább két tanulmányi félévben aktív hallgatói jogviszonya állt fenn, és az utolsó két tanulmányi félévben a korrigált kreditindexe legalább 4,00 volt,
 • hatályos diákhitel-szerződéssel rendelkezik és legalább egy félévben diákhitel-folyósítás történt részére.

Nem pályázhat, aki:

 • a Diákhitel Ösztöndíj Programban már részt vett és nyert,
 • a Diákhitel Központ Zrt. munkavállalója vagy annak hozzátartozója,
 • törlesztési szakaszban lévő diákhitel-szerződéssel rendelkezik, és minimum 6 havi kötelező törlesztőrészletnek megfelelő összegű fizetési hátraléka áll fenn a Diákhitel Központtal szemben.


Pályázni tanévente egyszer (a tavaszi félév során) lehet, kizárólag elektronikus formában (e-mail-en keresztül).

A folyósítás 10 hónapra (két félév) történik.

A folyósítás feltétele az aktív hallgatói jogviszony.

Az ösztöndíjat tanévenként legfeljebb 10 fő nyerheti el.

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj

Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • Terézváros közigazgatási területén lévő lakóhellyel rendelkezik, legalább a pályázati felhívás közzétételét megelőző 30. naptól kezdve,
 • teljes idejű, nappali munkarendű alap- vagy mesterképzésben vesz részt, a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti, és a pályázat benyújtását megelőző félévben legalább 3,5-ös tanulmányi átlagot ért el, vagy
 • teljes idejű, nappali munkarendű alap- vagy mesterképzésre nyer felvételt, a pályázattal kapcsolatos döntéshozatalig aktív hallgatói jogviszonyt létesít, és a középiskola utolsó tanévének tanulmányi átlaga legalább 3,50, továbbá
 • illetve szociálisan rászorulónak minősül.

A pályázatot évente kétszer (augusztus 31-ig, illetve február 28-ig) személyesen lehet benyújtani Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán, az erre rendszeresített pályázati adatlapon.

Az ösztöndíjat félévente legfeljebb 25 fő nyerheti el.

Ugyanaz a pályázó legfeljebb 4 alkalommal részesülhet az ösztöndíjban.

toggle vége

Kizárólag állami ösztöndíjas hallgatók által elnyerhető ösztöndíjak 

A tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti,
 • legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkezik,
 • az előző lezárt aktív félévében legalább 15 kreditet teljesített, és
 • a korrigált kreditindexe eléri vagy meghaladja a vele egy képzési területen tanuló (és az a)-b) alpontokban foglaltaknak megfelelő) hallgatók korrigált kreditindexének számtani átlagát, de legalább a 3,75-ös korrigált kreditindexet.

Tanulmányi ösztöndíjban az állami ösztöndíjas hallgatók maximum 50%-a részesülhet.

Az ösztöndíj mértékének megállapítása az előző félévi korrigált kreditindex alapján történik, de legkisebb mértéke nem lehet kevesebb, mint a mindenkori hallgatói normatíva 5%-a.

A tanulmányi ösztöndíjat tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején) lehet elnyerni.

A folyósítás 5 hónapra (egy félév), havi bontásban történik.

Pályázni nem szükséges, odaítélése automatikus, de a kiutalás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Rendszeres szociális ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti, valamint
 • szociális helyzete alapján rászorult.

A pályázatot tanévente kétszer (az őszi és tavaszi félév elején), elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani.

A pályázatok értékelése a TJTB által előre meghatározott pontrendszerben történik, amely a Hallgatói Követelményrendszer 3. számú mellékletében található.

A rendszeres szociális ösztöndíj havi összege:

Nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 • családfenntartó, vagy
 • nagycsaládos, vagy
 • árva.

Nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató

 • hátrányos helyzetű, vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva, vagy
 • nem a részképzés idejére adományozott miniszteri ösztöndíjban részesül.

A folyósítás 5 hónapra (egy félév), havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Alaptámogatás

Alaptámogatásban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • első alkalommal iratkozik be teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésre,
 • a hallgatói jogviszonyát nem szünetelteti, és
 • szociális helyzete alapján rászorult.

Az alaptámogatás összege

 • alapképzésre beiratkozó hallgató esetében a hallgatói normatíva 50%-a,
 • mesterképzésre beiratkozó hallgató esetében a hallgatói normatíva 75%-a.

A pályázatot kizárólag az első bejelentkezés alkalmával, elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani, a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat részeként.

A folyósítás 5 hónapra (egy félév), havi bontásban történik.

A pályázás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Rendkívüli szociális ösztöndíj

Rendkívüli szociális ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap-, mester- vagy felsőoktatási szakképzésben vesz részt, és
 • szociális helyzetének váratlan romlása következtében rászorult.

Pályázatot benyújtani elektronikus formában (e-mail-en keresztül) lehet.

A rendkívüli szociális ösztöndíj maximális összege megegyezik a mindenkori minimálbér mértékévével.

A folyósítás a pályázat elbírálását követő nyolc munkanapon belül, egy összegben történik.

Az ösztöndíjat ugyanazon hallgató félévente maximum egyszer nyerheti el.

A folyósítás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

Szakmai gyakorlati ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap- vagy mesterképzésben vesz részt,
 • a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves gyakorlaton vesz részt, és
 • a szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől vagy telephelyétől eltérő helyen teljesíti és e helyen nem részesül kollégiumi ellátásban, valamint
 • a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság legalább 30 km.

A szakmai gyakorlati ösztöndíj pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre nyerhető el, és havi összege nem haladhatja meg a hallgatói normatíva éves összegének 10%-át.

A folyósítás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!

Hunyadi János ösztöndíj (Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja)

Hunyadi János Ösztöndíjban részesülhet minden olyan hallgató, aki

 • magyar nemzetiségű, de nem magyar állampolgárságú (horvát, román, szerb, szlovák, szlovén, ukrán vagy diaszpórában élő), és
 • teljes idejű, nappali munkarendű, állami (rész)ösztöndíjas alap- vagy mesterképzésben vesz részt, vagy nyert felvételt.

A pályázatot tanévente egyszer (a tavaszi félév végén), papír alapon (postai úton vagy személyesen) és elektronikus úton (a Márton Áron Pályázati Portálon keresztül) szükséges benyújtani, az ELTE Márton Áron Szakkollégiumnak címezve.

A folyósítás 10 hónapra (két félév), havi bontásban történik.

A folyósítás feltétele, hogy a hallgatónak legyen alapértelmezett bankszámlaszáma rögzítve a Neptun rendszerben!