Ösztöndíjak GYIK

Milyen ösztöndíjakra pályázhatok a METU-n nappali tagozatos, állami ösztöndíjas hallgatóként?

 • Rendszeres szociális ösztöndíj, Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, MNB Kiválósági ösztöndíj, Közéleti ösztöndíj, Sport ösztöndíj, Tudományos és szakmai ösztöndíj: külön Neptun-kérvénnyel tudod megpályázni.
 • Alaptámogatás: a Rendszeres szociális ösztöndíj kérvény keretében tudod megpályázni.
 • Tanulmányi ösztöndíj: nem szükséges megpályáznod; minden aktív, állami ösztöndíjas hallgató automatikusan részt vesz benne.
 • Rendkívüli szociális ösztöndíj: szükség esetén a Hallgatói kérdés űrlapon keresztül tudod megpályázni.
 • Bursa Hungarica ösztöndíj: az állandó lakóhelyed szerinti települési önkormányzatnál tudod megpályázni.
 • Magyar Sportcsillagok ösztöndíj: az Emberi Erőforrások Minisztériumánál tudod megpályázni.


Milyen ösztöndíjakra pályázhatok a METU-n nappali tagozatos, önköltséges hallgatóként?

 • Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj, MNB Kiválósági ösztöndíj, Közéleti ösztöndíj, Sport ösztöndíj, Tudományos és szakmai ösztöndíj: külön Neptun-kérvénnyel tudod megpályázni.
 • METU Tanulmányi ösztöndíj: nem szükséges megpályázni, minden aktív, nappali tagozatos, önköltséges hallgató automatikusan részt vesz benne.
 • Bursa Hungarica ösztöndíj: az állandó lakóhelyed szerinti települési önkormányzatnál tudod megpályázni.
 • Magyar Sportcsillagok ösztöndíj: az Emberi Erőforrások Minisztériumánál tudod megpályázni.


Milyen ösztöndíjara pályázhatok a METU-n levelező tagozatos hallgatóként?

Levelező tagozatos hallgatóként kizárólag a METU tanulmányi ösztöndíjra lehetsz jogosult. Az ösztöndíj odaítélése automatikus, külön pályáznod nem szükséges.


Mi jelent az alaptámogatás és kik kaphatnak?

Az alaptámogatás a rendszeres szociális ösztöndíj keretében pályázható, amennyiben első alkalommal jogviszonyt létesítő, állami ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgató vagy. Amennyiben a rendszeres szociális támogatásra jogosult vagy, abban az esetben az egy félévre adható alaptámogatás is kifizetésre kerül.


Melyik ösztöndíj mit zár ki?

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem lehet jogosult az alábbi ösztöndíjakra:

 • Közéleti ösztöndíj
 • Sport ösztöndíj
 • Tudományos és szakmai ösztöndíj


Minden ösztöndíjra pályázatot kell benyújtanom?

Nem, a Tanulmányi ösztöndíjra és a METU Tanulmányi ösztöndíjra nem kell pályázatot benyújtani. Ezen ösztöndíjak odaítélése automatikus. A jogosult hallgatók üzenetben értesülnek az eredményekről.


Mikor lehet az ösztöndíjakra pályázatot benyújtani?

A pályázatok beadási időszakáról előzetesen üzenetet kapsz a Neptun rendszerben megadott e-mail címedre.

A pályázatokat a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüponton belül, a megfelelő kérvény kitöltésével tudod beadni.

A pályázási időszak alapján két típusú ösztöndíj létezik:

1. Pályázás minden félévben: az őszi és a tavaszi félév elején (szeptember, február) is meg lehet pályázni, és az ösztöndíj csak 5 hónapra jár:

 • Rendszeres szociális ösztöndíj (+Alaptámogatás)
 • Közéleti ösztöndíj
 • Sport ösztöndíj
 • Tudományos és szakmai ösztöndíj

2. Pályázás évente egyszer: csak az őszi félév elején lehet megpályázni, és az ösztöndíj 10 hónapra jár:

 • Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (általában június)
 • MNB Kiválósági ösztöndíj (általában szeptember-október)
 • Magyar Sportcsillagok ösztöndíj

3. Kivételes eset a Bursa Hungarica ösztöndíj: az őszi és a tavaszi félévben is meg lehet pályázni, és a nyertes hallgatók 10 hónapra kapják az ösztöndíjat.


Mikor és ki bírálja el az ösztöndíj pályázatokat?

Az ösztöndíjakról a Térítési-Juttatási és Tanulmányi Bizottság hoz döntést – az őszi félévben október elején, a tavaszi félévben március elején.


Milyen tanulmányi eredményeket vesznek figyelembe az elbírálás során?

 • Tanulmányi ösztöndíj: az előző aktív lezárt félévben legalább 15 kreditet teljesítettél, valamint elérted a veled egy hallgatói csoportba tartozó hallgatók korrigált kreditindexének számtani átlagát (de legalább 3,75-öt).
 • METU tanulmányi ösztöndíj: az előző aktív lezárt félévben elérted a legalább 4,5-ös súlyozott tanulmányi átlagot, valamint a veled egy hallgatói csoportba tartozó hallgatók közül a legmagasabb korrigált kreditindexet.
 • Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj: felsőfokú tanulmányaid során legalább két aktív lezárt félévvel rendelkezel és legalább 55 kreditet teljesítettél, valamint az előző két lezárt aktív félévben elérted a legalább 4,5-ös korrigált kreditindexet.
 • Közéleti ösztöndíj: az előző lezárt aktív félévben elérted a legalább 2,5-ös súlyozott tanulmányi átlagot.
 • Sport ösztöndíj: az előző lezárt aktív félévben elérted a legalább 2,5-ös súlyozott tanulmányi átlagot.
 • Tudományos és szakmai ösztöndíj: az előző lezárt aktív félévben elérted a legalább 2,5-ös súlyozott tanulmányi átlagot.
 • MNB Kiválósági ösztöndíj: az előző két lezárt aktív félév során legalább 54 kreditet teljesítettél és elérted a legalább 4,0-es súlyozott tanulmányi átlagot, valamint a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át teljesítetted.
 • Bursa Hungarica ösztöndíj: kizárólag szociális rászorultság alapján, a tanulmányi eredménytől függetlenül bírálják el.


Mikor történik meg az utalás?

Tanulmányi félévenként minden hónap 10. napjáig utal az intézmény a Neptun rendszerben megadott bankszámlaszámodra.

Őszi félévben az első utalás október 10., amely során a szeptemberi és októberi ösztöndíj egyösszegben kerül kifizetésre. 

Tavaszi félévben az első utalás március 10., amely során a februári és a márciusi ösztöndíj egyösszegben kerül kifizetésre.


Mit szükséges tennem, hogy megkapjam az utalást?

Minden esetben ellenőrizd, hogy a Neptun tanulmányi rendszerben a helyes bankszámlaszámod szerepel-e! 

Bankszámlaszám hiányában nem áll módunkban kifizetni az ösztöndíjadat.


Rosszul szerepel a bankszámlaszámom a Neptun tanulmányi rendszerben, mit tegyek?

A bankszámlaszám módosítása vagy pótlása esetén, kérünk, add meg a helyes bankszámlaszámod a Neptun/ Pénzügyek/ Beállítások menüpont alatt.


Hol ellenőrizhetem az utalást?

A Neptun tanulmányi rendszerben a Pénzügyek/Ösztöndíjak, Kifizetések menüponton belül.


Mikor kerül kiutalásra a Bursa Hungarica ösztöndíj?

Az ösztöndíj két részből áll: intézményi és önkormányzati részből.

Intézményünk abban az esetben utalja ki az ösztöndíj két részét, ha az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az önkormányzati részt átutalja az Egyetemnek, valamint az EPER-Bursa felületén található névsorban szerepel a neved.

A névsor az adott félév során folyamatosan frissül, így előfordulhat, hogy egy adott hallgató csak a félév közepén vagy végén kerül a listába. Ebben az esetben visszamenőleg utaljuk az adott összeget.


Kihez fordulhatok további segítségért az ösztöndíjpályázatok menetével és a szükséges dokumentumokkal kapcsolatban?

Pályázási időszakban a Rendszeres szociális ösztöndíj (+Alaptámogatás), a Közéleti ösztöndíj, a Sport ösztöndíj, valamint a Tudományos és szakmai ösztöndíj elbírálása a Hallgatói Önkormányzat feladata, akik az őszi, illetve tavaszi félév elején ösztöndíj fórumot is szoktak szervezni az érdeklődő hallgatóknak.

Kérdés esetén keresd a HÖK Diákjóléti Bizottságát a djb@metropolitanhok.hu emailcímen keresztül, vagy a Hallgatói Információs Központ munkatársait személyesen, telefonon vagy a Hallgatói kérdés űrlapon keresztül.