Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility omdk 2017 | Budapesti Metropolitan Egyetem

omdk 2017

Április 20-án délután az ünnepélyes díjátadón 5 első, 6 második, 3 különdíjat valamint 1 rektori különdíjat vehettek át a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatói.

A 2017-es OMDK METU-s díjazottjai és projektjeik:

 

ANIMÁCIÓ - megosztott 2. díj
Czanik Georgina (Animáció mesterszak) / Emlék

A rövidfilm a veszteség élmény feldolgozásával foglalkozik; dialógusa, dramaturgiája első sorban a történet érzetére kiélezett, kevés történeti elemmel. A két főszereplő konfliktusa, a köztük lévő dinamika meghatározása és a konfliktus felvázolása után az asszociáció a nézőre és tapasztalataira van bízva. Nem látjuk a cselekményt elindító döntést és a konfliktus kibontakozásáig vezető előzményeket sem. A letisztult, egyszerű képi világ mellett fontos szerep jut a zenének, amely dramaturgiai elemként van jelen a képpel együtt, a hang a karakterekkel együtt lendíti előre a cselekményt és jelzi a kiemelt fordulópontokat, valamint segíti rávezetni a nézőt a kimondatlan dolgokra. A cél egy lassan beivódó film készítése volt, amely ha elsőre nem is teljesen megfejthető, elviszi egy utazásra a nézőt és tudat alatt szöget üt a fejében.

Témavezető: Gauder Áron, Muhi Klára


MÉDIA / FILMELMÉLET - 2. díj
Szekér Viktória (Média design szak) / Not Targets. Kampánysorozat

A Not Targets egy fikciós női érdekvédő szervezet, melynek kampánya a My Way or the Highway. A Baranya megyei rendőrség videó kampánya során, egy kommentelő a megerőszakolt nőkkel kapcsolatban azzal a hasonlattal élt, hogy ha valaki egy kocsi elé veti magát, akkor ne csodálkozzon, hogy elütik. A kampány felvetése ez alapján, hogy az áldozathibáztatás elkerülhető lenne, ha a szexuális együttléttel kapcsolatban is kreálnánk olyan alapvető szabályokat, amilyeneket a KRESZ határoz meg a közlekedésben, ezzel megalkotva a vétlen sofőr fogalmát.
Ahhoz, hogy hatékonyan tudja felhívni a figyelmet az áldozathibáztatás abszurditására, a kampány fordított megközelítéssel operál. A My Way or the Highway alapkérdése, hogy mi lenne, ha minden típusú bűncselekmény áldozatával szemben olyan magatartást tanúsítanánk, amilyennel a szexuális erőszak túlélőinek kell szembesülniük?

Témavezető: Szacsva y Pál
 

MÉDIA / FILMELMÉLET – különdíj
Ágota Barnabás (Mozgóképkultúra és médiaismeret alapszak) / Lars von Trier teológiája

A dolgozat témája Lars von Trier Depresszió-trilógiája. Az elemzésnek nem célja az alkotó intencióit, vagy tudatállapotát feltérképezni, hanem az európai filozófia hagyományból emel ki példákat, értelmezési lehetőségeket felmutatva. Az alkotó tézise az, hogy a Depresszió-trilógia egy destruált üdvtörténet, itt a filmekben fellehető teológiai fogalmakat vette alapul. A három legfontosabb fogalom - Antikrisztus, apokalipszis, bűnbocsánat - kiemelése után összehasonlításra kerül az eredeti jelentésük a filmbélivel. Következtetés: a trilógiában már csak a forma van meg, a teológiai tartalom elveszik. A teológiai tartalmak üressége, valamint a cél-okok hiánya miatt a Depresszió-trilógia destruált üdvtörténetnek tekinthető, nihilista műnek azonban mégsem, mivel középpontjában az ember, és az ő küzdelme áll.

Témavezető: Gulyás Péter

 

FOTOGRÁFIA 1 – 1. díj
Szabó Zsófia (Fotográfia alapszak) / Két és fél dimenzió

A projekt elkészítése során a kép és a fotográfia határait vizsgálta a szavak konkrét és átvitt értelmében. Kísérleteinek célja, hogy megtalálja azt a pontot, amelytől már képként értelmezhetetlenné válik egy fotó. A megvalósítás alapját egy korai digitális fényképezőgép adta. Érdekessége, hogy élőképén gyors mozgások esetén akár másodperces késések és (kromatikus aberráció-szerű) színszétválás jelenik meg. Ehhez egy szerkezetet épített és a fényképezőgép kijelzőjén keresztül rögzített mozgóképet. A képhibát felhasználva három dimenziós érzetű képeket hozott létre azzal, hogy felfedezte, hogy a hiba színei megegyeznek az anaglif szemüveg szűrőlencséinek színeivel. Ennek a technikának a felhasználásával készült fotósorozat az épített makettről, amelyek egy fiktív dimenziót mutat be. A speciális szemüveg erősíti azt a gesztust, hogy ez a világ egy szabad szemmel nem látható, másik dimenzióból származó látvány.

Témavezető: Pettendi Szabó Péter


TERVEZŐGRAFIKA 1 – 2. díj

Puskás Marcell (Tervezőgrafika mesterszak) / # Blurredlines
Munkája a kereszténység, az internetes idézetek, valamint az önmagukat istenítő rapperek világait egyesíti és hoz létre egy önmagában értelmetlen, összefüggéstelen zsoltáros könyvet, azaz pszaltériumot. A könyv önmagában „olvashatatlan“, ám egy dekódoló olvasósablon segítségével nyer értelmet a benne található szöveg. A munka válaszút elé állítja olvasóját: erőfeszítések nélkül a közhelyes internetes idézeteket olvashatja, ám ugyanezen könyvből isteni és hamis isteni tanokat is megtudhat. A döntés a befogadók kezében van, a könyv sorsát, végkifejletét, menetét és történetét ők irányítják.

Témavezető: Július GyulaTERVEZŐGRAFIKA 1 – 1. díj
Szakos Dániel (Tervezőgrafika mesterszak) / Serpenta betűcsalád

A Serpenta betűcsalád arra próbál választ adni, miként lehet egy új egésszé olvasztani két különböző személyiségű karaktert úgy, hogy azok az ehhez tervezett egyedi gridrácsra illeszkednek, és a fúziójuk eredményeként létrejött betűk az adott rendszeren belül elképzelhető megoldások legtömörebb variációjaként törekednek a lehető legjobb olvasási képet adni. A tervezés elején lefektetett szabályok betartása bár leszűkítette a betűformák megrajzolásának lehetőségeit, a végső betű vonalvastagságnak és/vagy csúcsvégződéseinek változtatásával több különböző – más összképet, hangulatot adó - verzió is készült.

Témavezető: Kóthay Gábor


TERVEZŐGRAFIKA 2 – 1. díj
Sásdi Laura
(Tervezőgrafika mesterszak, képgrafika specializáció) / Holnapután utca 22.

Az idő témájára készült pop-up könyv központi eleme az idő múlásának és körforgásának ábrázolása egy épületen keresztül: ahogy a könyvet lapozza az olvasó, úgy megfigyelheti a ház élete során bekövetkező változásokat. Különböző életszakaszokat ábrázol egy oldalpár, úgymint a felépülését, kiteljesedését és romokká válását. Bár főszerepben az épület áll, környezete is mindig változik, ezért érdemes sokszor alaposan megfigyelni az oldalakat. Egyrészt a ház és a város kiépülése hatással van az őket benövő természetre, másrészt az épületet is folyton alakítják a benne és a körülötte élő emberek. A történet tehát a ház, az ember és a természet szoros kapcsolatát mutatja be.

Témavezető: Brittnek Andrea


FESTÉSZET 4 – különdíj
Dr. Pető Katalin (Képi ábrázolás szak) / Végtelen nagyítás. Rétegek és reflexiók

A munka forrása egy képalkotó eljárás terméke. Az elektronmikroszkópos felvételek elérhetik a 30.000-szeres nagyítást és megmutatnak eddig nem látható részleteket. E technikával összefüggésben a dolgok mélysége, rétegeltsége foglalkoztatta az alkotót, le akart menni a legapróbb részletekig, lebontani a legegyszerűbb elemeire egy komplex világot. Így akarta megvilágítani egy bonyolult rendszer alapjait és feltárni működését. Technikai megvalósításának célja azonban ennél több volt: továbbvinni a gondolatsort. A létrejött képeken keresztül végigkövethető, hogyan alakítja az alkotásban való felszabadulás a munkákat és reflektál az alkotóban végbemenő folyamatokra. E kölcsönhatás eredménye pedig párhuzamba állítható az eredeti koncepció fizikai síkon megvalósuló analitikus vizsgálódásával.

Témavezető: Nagy Csaba


INSTALLÁCIÓ 2 – megosztott 2. díj
Őry Szilveszter (Média Design alapszak) / IQNORE

Az iqnore egy fiktív, áltudományos, fejre illeszthető készülék, amely az egyéni intelligencia-hányados alapján szűri ki a nem kívánatos emberi hangokat. Tehát, ha beállítunk rajta egy 120-as IQ-küszöböt, akkor a 120 alatti IQ értékkel rendelkező embereket nem hallja a készülék használója. Ráadásul az érdeklődő le tudja tesztelni a saját IQ-ját is: ha beállít az ember egy IQ-küszöböt, majd utána beleszól a mikrofonba és a hangját visszahallja, akkor nagyobb intelligencia-hányadossal rendelkezik, mint a beállított küszöb. Amennyiben nem hallja vissza magát, abban az esetben a készülék kiszűrte az ő hangját. Ezt a program persze csak véletlenszerűen dönti el, de ezáltal tényleg úgy hat, mintha a készülék képes lenne a különböző tartományok hangfrekvenciáinak szűrésére és ignorálására.

Témavezető: Harsányi Réka


DESIGN – 1. díj
Gondos Eszter (Divat- és textiltervezés mesterszak) / DON’T TOUCH ME

A tárgy inspiráció forrása a növény- és állatvilág, ahol a „tüskés” struktúra a természet sajátos fizikálisan védekező mechanizmusa, célja az önvédelem, a távoltartás. A tervező az anyagkísérletek során létrehozott tüskés felületű struktúrát egy anyag tűzésével érte el, amelyből különböző merevségű anyagok kombinálásával térformáló hatás jön létre. A tűzéseket az alapkötések mintázatának megfelelően, optikailag átírva helyezte el, hogy megfigyelhesse a térformáló hatásukat. A tűzés további előnye az alapanyagok összeilleszthetőségének lehetősége, amivel moduláris struktúrát lehet létrehozni, így további variációs lehetőségek adódnak a méretnövelésben és a struktúra formálásában. Egyéb változatok képezhetők a tűzés irányok módosításával, a hordozóréteg bevágásával, a tűzési oldal változtatásával, illetve ezek kombinálásával. A cél a térformáló hatás pontos kiismerése, irányítása, tetszőleges formák létrehozása.

Témavezető: Baráth Hajnal


DESIGN / kerámia – 2. díj
Szeidl Dóra (Formatervező művész mesterszak) / Tálaló szett

A tárgycsoport kiindulási pontja a rusztikus konyha, melynek alapgondolata a családias és barátságos légkörteremtés. A szett célja, hogy megkönnyítse az étkezési/tálalási metódust, oly módon, hogy egy tartófelületet és egy billenthető tárgyat hoz egymással kapcsolatba. A tál és a tányérok alakját a gömb különböző metszései mentén kialakuló formák adják, figyelembe véve funkciójukat, űrmértéküket és az elkészítésüket meghatározó tényezőket. Anyaga félporcelán, mely kellemes, tört fehér színe által kiválóan illeszkedik a rusztikus konyha színvilágába. Darabjai transzparens, fényes mázzal vannak ellátva, ami megkönnyíti a felületek elcsúsztatását. A tárgycsoport komplett tálaló rendszer, mely a teljes étkezés alatt kényelmes és könnyen használható tálalási és étkezési módot biztosít, figyelembe véve a mozgathatóság által a személyre szabás lehetőségét.

Témavezető: Rejka Erika


ÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS DESIGN – 2. díj
Alchhabi Diána (Környezetkultúra alapszak) / Low Tech

Low technologiával készült étkezési és kiszolgálási felület, melynek fontos szempontja a variálhatóság és az egyéni tér kialakításának lehetősége, valamint az, hogy a bútor a lehető legminimálisabb teret foglalja el.

Analízist készítettem a gyors éttermek működéséről és berendezési tárgyairól. Az elemzés tapasztalatai alapján egy olyan bútordarabot kívántam létrehozni, amely tökéletesen illeszkedik a gyors étkeztetés üzemeltetési igényeihez. Bútorom struktúrája a Low-Tech re épül, és szabad mozgása miatt igény szerint többféle térbeli elrendezés alakítható ki belőle, akár kis alapterületű étkezőkben is. Könnyen gyártható, az anyag használata az öko termékeknél elvárt direktíváknak is megfelel. A berendezési tárgy valamennyi eleme fából készül, felület kezelése környezetbarát, természetes anyagokat tartalmaz.

Témavezető: Balvin NándorÉPÍTŐMŰVÉSZET ÉS DESIGN  - 1. díj és Rektori különdíj
Pancsa Emese Zsuzsanna (Környezetkultúra alapszak) / TEMPO

A TEMPO egy közösségformáló aktív bútor. Egyszemélyes használat mellett és csoportosan is folyamatosan megújuló élményekkel gazdagítja használóit. Megjelenése könnyedén adaptálható a budapesti épített környezetbe. Működési elve a zenedoboz tengely körüli forgására és a súrlódás által keltett hanghatásokra alapoz. Praktikus jellemzője, hogy szerkezeti egyszerűsége és biztonságos zárt kialakítása külső megjelenésében egységes. Működési elve a súrlódásra és a mágneses jelközvetítésre alapoz. A külső fix gyűrű mögött meghajtott kerék felületén található hangzást adó elemek az örökhajtásos tengelynek köszönhetően több hangzási lehetőséget adnak a felhasználónak. Egyedisége a kormányváltó elvén működő hangzásszabályozókkal válik teljessé. Különböző felülettel ellátott elemekkel a zenei élmény egyedivé és kézzelfoghatóvá válik. Mozgással indukált ritmusok egyedi hangolásával saját zenénket készíthetjük el, miközben a testi egészségünket javítjuk. Ez a TEMPO.

Témavezető: Hefkó MihályÉPÍTŐMŰVÉSZET (ÉPÜLETTERVEZÉS, TERVEZÉS) – különdíj
Varga Gábor Domonkos (Környezetkultúra alapszak) / Sunline

A tervezett épületet egy ötfős közösség, vagy család életformája és az egyik legfontosabb telekadottság: a tájolás határozta meg.  A legnagyobb feladat a nyílások helyének megtalálása volt. Mivel ezt csak két égtáj felé lehet megtenni és a hossza miatt a középső épületrészbe eljutó természetes fény is csekély, így szükség volt egy átrium elhelyezésére. A koncepció az volt, hogy az átrium, egyrészt, mint központi elem ossza kétfelé az épültet, másrészt ezen keresztül jöjjön létre a kapcsolat a belső terek között. Az átrium helyzetét úgy határozta meg, hogy figyelembe vette a telek tájolását, így ez adott egy irányt, amit az egész épület alaprajzi struktúrája is követ. Ezen kívül fontosnak tartotta az épületakusztikai tényezőket, amelynek úgy tett eleget, hogy egy határozott tömeggel elzárta az utca felől érkező hangokat, zajokat, ezzel egészen egyedi karaktert adva az épületnek.

Témavezető: Emresz Adrienn