Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oktatásmódszertani Kutatócsoport | Budapesti Metropolitan Egyetem

Oktatásmódszertani Kutatócsoport

A kutatócsoport célkitűzése olyan kutatások elindítása, koncipiálása és megvalósítása, amely támogatja a METU módszertani kultúrájának erősítését, különös tekintettel a myBRAND program implementációjára, valamint a METU nemzetközi projektjeinek disszeminációjára. A kutatócsoport koherens egységként kezeli a kutatás-fejlesztés-innováció területeit. 


Kutatócsoport vezetője:

Vass Vilmos
főiskolai tanár
vvass@metropolitan.hu


Vass Vilmos magyar-történelem-pedagógia végzettségű habilitált egyetemi docens. 39 éve tanít a köz- és a felsőoktatásban. Szakterülete alapvetően a tantervelmélet, az interdiszciplináris tantervfejlesztés és a tantervi paradigmák elemzése. Kutatásai a neveléstudomány számos területét érintik, többek között a kompetenciafejlesztés pedagógiáját, különös tekintettel a kompetencia fogalom fejlődésének tanulmányozására és a kompetenciaalapú tervezés hazai és nemzetközi komparatisztikai vizsgálatára vonatkozóan. Az utóbbi évtizedben kutatásainak külön részét képezi a tehetséggondozás és a kreativitás összefüggéseinek, valamint a kreatív gondolkodás fejlesztési folyamatának az elemzése. Érdeklődésének középpontjában jelenleg a tanulás- és tanulóközpontú tantervi paradigma, ezen belül a tartalom- és kompetencialapú tantervi megközelítések összehasonlító elemzése, valamint a kreatív tudástranszfer áll. A szerző közel kétszáz magyar és idegen nyelvű cikket, tanulmányt, könyvfejezet és monográfiát írt. Több hazai és nemzetközi szervezet, magyar és angol nyelvű folyóirat szerkesztő bizottsági, tanácsadó testületi tagja. Számos hazai és nemzetközi konferencián tart előadásokat és műhelymunkákat, közel húsz nemzetközi projektben vett részt kutatóként, szakértőként.


Vezető kutatók:

Kovács István Vilmos
Oktatásmódszertani igazgató
METU
Prof. Dr. Lavicza Zsolt
 Johannes Kepler University 
Linz


Publikációk:

Angol nyelvű publikációk

 • Vass, Vilmos – Kiss, Ferenc: Coherence Between Online Learning and Project-Based Courses in Higher Education. Learning Ideas Conference, New York, 14-18 June, 2021
 • Pancsa Emese - Kiss Ferenc: Sustainability education based on value propositions –research on generation-specific sensitization methods for ecosystem design. In: Annales Tomus XIII, 2020, pp.156-164
 • Pancsa Emese - Kiss Ferenc: Sustainability education based on value propositions. 16th Miklós Iványi PhD & DLA Symposium, Pécs, 26-27 October, 2020. In: Iványi Péter (Iványi Péter Építő-informatika) PTE/MIK/IVI/Rendszer és Szoftvertechnológia Tanszék (szerk.) Abstract book for the 16th MIKLÓS IVÁNYI INTERNATIONAL PHD & DLA SYMPOSIUM Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország 2020.10.26. - 2020.10.27. Pécs: Pollack Press, p. 34. (2020)
 • Vass Vilmos – Kiss Ferenc: The Role of Competency Development in the Implementation of Portfolio-Based Education in Higher Education. In: Michael E. Auer ;    Dan Centea (szerk.) Visions and Concepts for Education 4.0. ICBL 2020 : Proceedings of the 9th International Conference on Interactive Collaborative and Blended Learning (ICBL2020) Hamilton, Kanada 2020.10.14. - 2020.10.16. Cham: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, pp 42-48 (2021) ( Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC) ; 1314)
 • Ferenc Kiss – Vilmos Vass: The Transformative Role of Innovation in the Higher Education – A case study. ICL2018 – The Challenges of the Digital Transformation in Education, 25-28 September 2018, Kos Island, Greece. In: Michael E. Auer, Thrasyvoulos Tsiatsos (eds.) Proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018) - Volume 2. Springer, 2019. (ISBN 978-3-030-11934-8)  p. 321-330.
 • Kiss Ferenc – Vass Vilmos: The Transformative Role of Innovation in the Higher Education. In: Michael E. Auer (szerk.) ICL2018 – The Challenges of the Digital Transformation in Education. 21th International Conference on Interactive Collaborative Learning. 47th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy, Kos, Görögország 2018.09.25. - 2018.09.28. Villach: International Society for Engineering Pedagogy (IGIP), pp 321-330 (2018)
 • Ferenc Kiss: The Education of Information and Knowledge Management of Cultural Heritage. In: Lia Bassa and Ferenc Kiss (eds.): Proceedings of TCL2016  Tourism and Cultural Landscapes Conference, 12-15 June, 2016, Budapest. Foundation for Information Society, 2016. pp.316-325. (ISBN: 978-615-80061-4-9)

Magyar nyelvű publikációk

 • Kiss Ferenc – Vass Vilmos: A digitalizáció és a tudásmenedzsment összefüggései az LLL 4.0 vonatkozásában. 17. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia. Budapest,, 2021. május 6.
 • Vass, Vilmos: A deklaratív és a procedurális tudás összefüggései a tudás transzferálhatósági folyamatában In: Buda, András; Kiss, Endre (szerk.) Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között: a XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete (2020) 402 p. pp. 35-52. , 18 p.
 • Vass, Vilmos A tudásgazdaság és a 21. századi kompetenciák összefüggései ÚJ MUNKAÜGYI SZEMLE 1 : 1 pp. 30-37. , 8 p. (2020)
 • Vass, Vilmos A kreatív gondolkodás fejlesztése In: Róka, Jolán; Kiss, Ferenc (szerk.) Annales Tomus IX Budapest, Magyarország : Budapesti Metropolitan Egyetem, (2017) pp. 1-19. , 19 p
 • Vass, Vilmos Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás) Komárom, Magyarország : Selye János Egyetem Tanárképző Kara (2017)