Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility NTP_HHTDK_17_0065 | Budapesti Metropolitan Egyetem

NTP_HHTDK_17_0065

TDK Műhelyek a METU-n


Egyetemünk a 2017/18-as tanévre támogatást nyert a Nemzeti Tehetség Programon belül meghirdetett „TDK-műhelyek támogatása” című pályázati felhíváson, így hallgatóinkat tanórákon kívüli programokkal, képzésekkel, valamint tanulmányutakkal, konferencián való részvétellel támogathattuk. 

A hallgatók oktatói vezetéssel, TDK Műhelyek keretein belül a TDK-hoz és az OTDK-hoz kapcsolódó kutatási projekteken dolgoztak, illetve egyéni és kiscsoportos formában személyre szabott prezentációs és vitakészség fejlesztő felkészítésen is részt vettek. Továbbá ellátogattak Stuttgartba, ahol egy rövid képzés után egy nemzetközi üzleti versenyen képviselték a METU-t. 


Részletes bemutatás munkaterv szerint:


2017. november 16, Intézményi TDK, METU

Hallgatóink számára 2017. november 16-án kari TDK-t rendeztünk, összesen 4 szekción belül mutatták be kutatási eredményeiket. A Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kari konferencián 24 pályamű került bemutatásra, melyből összesen 5 dolgozatot javasoltak a bizottságok az OTDK konferenciára.

2018. április 12, Intézményi TDK, METU

2018. áprilisában a METU történetében először megrendeztük az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Karon a tanévre eső második TDK konferenciát. A konferencián 19 hallgató mutatta be kutatási eredményét. A zsűri a hallgatói munkák közül 10 pályaművet javasolt továbbjuttatni az országos versenyre.


TDK Műhelyfoglalkozások, 2017. szeptember-2018. június, METU

TDK műhelyek, kutatások, tréningek

Az intézmény hallgatói körében a tanulmányi programokon kívüli képzésekkel, hallgatói kutatási projektek kereteinek fenntartásával, tanulmányutakkal támogattuk a tehetségeket. A program során tovább működtettük a TDK tehetségműhelyeket, amelyekben kiscsoportos formában oktatói vezetéssel kutatási projekteken dolgozhattak hallgatóink. A művészeti területen kiemelt oktatói figyelem mellett lehetőség nyílt egyéni illetve kiscsoportos alkotó munkák végzésére is. A műhelymunkák során képzéseket, tréningeket is szerveztünk (prezentációs, vitakészség fejlesztő, nyilvános beszéd).

A Stuttgarti Média Egyetem oktatóinak 20 órás tréningje, házi versenye, 2018. február 8-9., METU

2018. februárban a Stuttgarti Media Egyetem oktatói ellátogattak hozzánk, és 15 tehetséges hallgató számára angol nyelvű képzést tartottak, majd egy verseny alapján kiválasztottak két csapatot, akik a nemzetközi EBMC versenyen képviselhették a METU-t Stuttgartban, 2018. júniusában.


Üzleti tréning részletesen

A 20 órás tréningen a hagyományos üzleti tervek kidolgozásától eltérően a jobb agyféltekés üzleti tervezési módszertanok kerültek előtérbe, mint például a Vision Boarding: ez egy olyan eszköz, mellyel kollázs formájában, újságokból, magazinokból kivágott képek segítségével vizualizálhatjuk céljainkat, elképzelt jövőnket, küldetésünket. Igazán hasznos, mert segítségével azonosíthatjuk víziónkat, tisztán láthatóvá tesszük céljainkat. Egy igényesen elkészített, minden szegmensre kiterjedő kollázs napi szinten képes megerősítést adni, és fókuszban tartja céljainkat. Elkészítése során felismerhetjük erősségeinket, gyengeségeinket, elérendő céljainkat, és nem utolsó sorban az odáig vezető útról is tisztább kép alakul ki a fejünkben. 

Szintén érintett téma volt a Business Model Canvas modell. A modell lényege, hogy kilenc területre bontva mutatja be a vállalkozást. Ezen belül is négy nagyobb csoportot lehet megkülönböztetni, úgy, mint infrastruktúra (kulcspartnerek, kulcstevékenységek és kulcsfontosságú erőforrások), értékajánlat, vevők, valamint a pénzügyek (költségek és bevételek). 

A kurzus 3. blokkjában a Story Telling módszerét ismerték meg a hallgatók. Egy lebilincselő, megható, vagy éppen tanulságos történettel megragadhatjuk a hallgatóságunkat, szimpátiát ébreszthetünk bennük, egyetértést válthatunk ki és könnyebben fenntartjuk a figyelmüket, mint egy szárazabb, egyhangú, klasszikusnak számító előadásmóddal. Már két perc is elég ahhoz, hogy nyerő helyzetbe kerüljünk egy üzleti prezentáción, csak annyi a kulcsa, hogy történetként kell eladnunk vállalkozásunkat.

A kurzus végén az üzleti ötletek hatékony bemutatásának, az úgynevezett Pitchnek a felépítését, struktúráját ismerhették meg a hallgatók. Ezen alkalmak során a csapatok a saját előadásaikat is elkészítették, törekedve a hatékony információátadásra.

Részvétel a VIII. Főiskolai és Egyetemi Nemzetközi Protokoll Versenyen

Hetedik alkalommal rendezték meg a Főiskolai és Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs Viselkedéskultúra és Protokoll versenyt Budapesten, a Stefánia Palota-Honvéd Kulturális Központban május 11-én, ahol a METU Marketing Hallgatói Team tagjai 1. helyezést értek el.


Szakmai Műhelybeszélgetés Monoszlón a Nemzeti tanulmányok tehetségműhely diákjaival, 2018. május

A Nemzeti tanulmányok tehetségműhely diákjai 2018. május elején Monoszlóra látogattak, ahol Dr. Ferge Zsuzsa szociológussal találkoztak, akinek az egyik fő kutatási témája a szegénység és a társadalmi tagozódás. Továbbá Dr. Elter Istvánnal, Dubai volt nagykövetével beszélgettek az arab kultúráról, illetve a reformáció vidéki megjelenéséről.


A Marketing Műhely diákjai Békéscsabán és Hajdúszoboszlón hazai konferenciákon

A Marketing Műhely diákjai a kutatási eredményeiket prezentálták a Kulturális Központok Országos Szövetsége 2018. április 11-12-i konferenciáján, Békéscsabán. Előadásunk az Online marketing trendek – innováció a kulturális kommunikációban címet viselte, az előadók pedig Dr. Dér Csaba Dezső (műhelyvezető), és műhelytagok: Hornyákné Krenák Erzsébet, Szántó Csaba, és Bacsek Ildikó voltak.


Emellett a Magyar Népművelők Vándorgyűlésén, Hajdúszoboszlón, 2018. május 15-17 között is bemutatták kutatási eredményeiket. A vándorgyűlés évente változó helyszínen megrendezett pár napos szakmai konferencia, melynek többek között az a célja, hogy a fogadó település régió iránti figyelmét felkeltse,  felerősítse. A rendezvény alkalmat teremt a közös szakmai ügyek megvitatására, fórumot biztosít a beszélgetésre, az ismerkedésre, az egymástól való tanulásra, szakmaiságunk megerősítésére, sikereink-küzdelmeink megosztására, nézeteink megmérettetésére, elfogadtatására.


Stuttgarti Tréning és Verseny

A tehetségműhelyekben folyó munkának köszönhetően 4 hallgatónk lehetőséget kapott, hogy eltöltsön néhány napot a Stuttgarti Média Egyetemen 2018. júniusában. A hallgatók egy nemzetközi tréningen és üzleti versenyen képviselték a METU-t. Útjuk során számos élménnyel, új ismerettel gyarapodtak.

A Stuttgarti Média Egyetem profiljában és képzéseiben hasonló egyetemünkhöz, így a velük való együttműködés tehetséges diákjaink számára nemzetközi kitekintést ad. És a lényeg: hallgatóink elhozták az első 4 helyezést!


A projekt eredményei

A projekt során a tervezett indikátorokat teljesítettük. A hallgatóink sok új kutatási területtel ismerkedtek meg, kutatási projektekben vettek részt. Az eredményekben a hallgatók visszajelzései alapján kiemelkedően szerepet játszott a versenyt megelőző tehetséggondozás, a TDK műhelyekben folyó munka, az OTDK-ra felkészítő prezentációs, nyilvános beszéd és vitafelkészítő egyéni illetve csoportos foglalkozások. Visszajelzések alapján hallgatóink szintén fontosnak tartják a tanulmányutakat, sok új ismerettel, tudással, új kapcsolatokkal gazdagodtak.

Egyetemünkön a támogatásoknak köszönhetően sokat fejlődött az elmúlt időben a Tudományos Diákköri Tevékenység, és ezt a hallgatói eredmények is alátámasztják.

Szívből gratulálunk minden résztvevőnek.

 


Képek forrása: Budapesti Metropolitan Egyetem és Stuttgarti Média Egyetem