Művész diplomamunka GYIK

Kedves Hallgatónk! 

Az intézménylátogatási tilalom és a távoktatás időszaka alatt, az alábbi információk egy része érvényét veszti. Aktuális információkért, kérjük látogass el a Távoktatási Tudásbázis menüpontba: https://www.metropolitan.hu/tavoktatas-tudasbazis


Művész szakra jársz és kérdésed van a diplomamunkával vagy a szakdolgozattal kapcsolatban? Olvasd el az összefoglalót, hogy megtaláld a kérdéseidre a válaszokat!

Diplomamunka vagy szakdolgozat

Mi a különbség a szakdolgozat és a diplomamunka között?

  • A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó téma írásbeli feldolgozása, amelynek elkészítésével a hallgatónak tanúsítania kell, hogy jártas a tananyagon túlmenően a hazai és nemzetközi szakirodalomban.
  • A diplomamunka a gyakorlati képzés során megszerzett szakmai ismeretek egy adott műben, tárgyban megvalósuló kreatív összegzése.


Mely szakokon kötelező a diplomamunka?

Amennyiben a képzési program tartalmazza, a hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakonként szakdolgozatot és/vagy diplomamunkát kell készítenie.

Szakdolgozat és diplomamunka is szükséges:

  • Alapszakok: Animáció, Elektronikus ábrázolás, Fotográfia, Képalkotás, Képi ábrázolás, Kézműves, Kézműves tárgykultúra, Környezetkultúra, Média design, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Televíziós műsorkészítő (2017 óta), Tervezőgrafika
  • Mesterszakok: Belsőépítész környezettervező művész, Formatervező művész

Szakdolgozat szükséges:

  • Alapszakok: Design- és művészetelmélet, Designkultúra
  • Mesterszak: Design- és művészetmenedzsment
  • Felsőoktatási szakképzés: Televíziós műsorkészítő

Diplomamunka szükséges:

  • Alapszakok: Kameraman, Televíziós műsorkészítő (2016-ig)
  • Mesterszakok: Animáció, Divat- és textiltervezés, Építőművész, Mozgóképművész, Televíziós műsorkészítő, Tervezőgrafika

Diplomamunka-témaválasztás

Hogyan kell a diplomamunka-témát bejelenteni?

A diplomamunka témaválasztás kérvény a Neptun rendszerben, a Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés menüpontban érhető el. A kérvény beadására az őszi félév során, meghatározott időszakban van lehetőség.


Mikor választhatok diplomamunka-témát?

A diplomamunka témáját, valamint a témavezetőt a záróvizsga letételét megelőző félév szorgalmi időszakának végéig szükséges megjelölnöd. A diplomamunka témaválasztásának pontos időpontjáról minden őszi félévben küldünk tájékoztatást.


Mi a különbség a diplomamunka-téma és a diplomamunka végleges címe között?

A záróvizsga letételét megelőző félév szorgalmi időszakának végéig a választott témát és témavezetőt szükséges megjelölnöd. Ez még nem a diplomamunkád végleges címe. A diplomamunkád végleges címét a diplomamunka leadása előtt szükséges megadnod.


Hol és hogyan tudom leadni a diplomamunka-témaválasztásomat?

Választott témádat, illetve témavezetődet a Neptun rendszerben, a Diplomamunka témaválasztás kérvényen tudod megjelölni. A kérvény elérhető a záróvizsgát megelőző félév szorgalmi időszakának végéig. Arról, hogy a kérvény mikor érhető el, minden őszi félévben küldünk tájékoztatást.


Ha már van az előző évekből érvényes diplomamunka-témaválasztásom, akkor kell-e újra választanom?

Ha már van érvényes diplomamunka-témaválasztásod, amelyet témavezetőd, illetve az intézetvezető is jóváhagyott, akkor nem kell új témaválasztási kérvényt beadnod.


Mit tehetek, ha elutasítják a diplomamunka-témaválasztásomat?

Ebben az esetben van lehetőséged újabb témát és/vagy témavezetőt megjelölni a témaválasztási időszakban.


Vannak-e előre megadott témakörök diplomamunka esetén?

Diplomamunka-témaválasztás esetén nincsenek megadott témák. Választott témádat az általad választott oktatóval (témavezetővel) kell egyeztetned. Témaválasztásodat és a témavezető oktató személyét az érintett tanszékvezető/intézetvezető hagyja jóvá.


Hol látom a Neptunban a diplomamunkám adatait (rekordot)?

A Neptun-rendszer szerkezeti sajátosságai miatt a Diplomamunka adatait is a Szakdolgozat menüpont alatt láthatod. Pontos elérési helye: Tanulmányok/Szakdolgozat/Szakdolgozat jelentkezés.

Témavezető-választás, -váltás

Választhatok-e külső témavezetőt?

NEM! Diplomamunka-témaválasztás esetén csak a kérvényben szereplő oktatók közül tudsz választani.


Van-e lehetőségem módosítani a diplomamunkám címén vagy a témavezető személyén?

Igen. A diplomamunka témájának megváltoztatására a második központi szakkonzultáció végéig van lehetőséged, abban az esetben, ha azt a témavezető és az érintett tanszékvezető/intézetvezető is jóváhagyta.

Az ehhez szükséges dokumentumokat (Diplomamunka témamódosító lap / Diplomamunka témavezető-váltási kérelem) a CooSpace/Hallgatói dokumentumok/Szakdolgozat, diplomamunka/Nyomtatványok mappában találod. Ezen dokumentumok hiánytalanul kitöltött, témavezető, tanszékvezető/intézetvezető és szakvezető által aláíratott példányát még a második központi szakkonzultáció végéig szükséges leadnod a Hallgatói Információs Pontban.

Központi szakkonzultáció

Mi az a központi szakkonzultáció?

A központi szakkonzultáción kizárólag azon hallgatóknak kell részt venniük, akiknek képzésén diplomamunka leadása kötelező, és az adott évben záróvizsgára jelentkeztek. A záróvizsgára jelentkező hallgatónak két központi szakkonzultáción kötelező részt vennie, ahol bemutatja diplomamunkájának aktuális készültségi állapotát, melyet a szaktanárok értékelnek, és ezzel segítik a hallgatót a további munkájukban.


Mikor vannak a központi szakkonzultációk?

A központi szakkonzultációk a záróvizsga (tavaszi) félévében kerülnek megszervezésre. Az első alkalom a tavaszi szemeszter második hónapjában, a második alkalom legkésőbb a szorgalmi időszak végéig kerül kiírásra. A pontos időpontról üzenetben küldünk értesítést.


Kinek kötelező a megjelenés a központi szakkonzultáción?

Minden olyan hallgatónak, akinek van diplomamunka-témabejelentése, és záróvizsgát szeretne tenni, vagyis jelentkezett záróvizsgára az aktuális félévben.


Mi történik akkor, ha valakinek a második központi szakkonzultáción úgy értékelik a diplomamunkája készültségi állapotát, hogy az nem alkalmas záróvizsgára?

Ha a szaktanárok a második szakkonzultáció alkalmával úgy értékelik, hogy a hallgató diplomamunkája vagy annak készültségi állapota nem megfelelő, a hallgató nem bocsátható záróvizsgára. Ebben az esetben a hallgató záróvizsga-jelentkezését visszavonjuk, melyről üzenetben értesítjük.


Abban az esetben is részt kell vennem a központi szakkonzultációkon, ha azt az előző tavaszi félévben már megtettem, de a diplomamunkámat nem adtam le?

IGEN! Ha már a korábbi tavaszi félévben részt vettél a központi szakkonzultációkon, de a diplomamunkádat nem adtad le, akkor ismét részt kell venned mindkét központi szakkonzultáción abban a tavaszi félévben, amikor záróvizsgára jelentkezel.

Diplomamunka leadása

Ha a megadott időpontban nem tudom személyesen leadni diplomamunkámat, megteheti ezt más helyettem?

Igen. Diplomamunkádat meghatalmazott is leadhatja. Ehhez azonban meghatalmazás szükséges, melyhez a CooSpace/Hallgatói dokumentumok/Nyomtatványok mappában találsz űrlapmintát.


Az Egyetem hozzájárul-e a diplomamunka költségeihez?

Diplomamunka-támogatást illetően a szakvezetőnél tudsz érdeklődni. Vannak olyan szakok, ahol az intézet támogatja bizonyos összeg erejéig a hallgatók diplomamunkáját.


A diplomamunkámat visszakapom-e, ha sikeres záróvizsgát tettem?

A diplomamunkák az Egyetem tulajdonát képezik, de a hallgatóknak lehetőségük van saját diplomamunkájukat visszavásárolni. Ha kiállításhoz szeretnéd „kölcsönkérni” munkádat, akkor azt az intézetvezető felé tudod jelezni.


Leadhatom-e a diplomamunkámat akkor is, ha nem jelentkezek záróvizsgára?

Igen. A diplomamunka leadása abszolutóriumon kívül esik, vagyis nem feltétele az abszolválásnak.


Mikor és hogyan adhatom le a diplomamunkámat?

A diplomamunka leadása a leadási levelek alapján történik, melyek minden évben feltöltésre kerülnek a CooSpace-re. A szakvezetők által összeállított leadási levelek tartalmazzák a diplomaleadás módját és időpontját, valamint a diplomamunkák mellett kötelezően leadandó anyagok, dokumentumok listáját. A diplomamunka leadására CSAK ÉS KIZÁRÓLAG a leadási levelekben meghatározott napon és időpontban van lehetőség! A dátumokon módosítására nincs lehetőség. Diplomamunka leadható személyesen, vagy meghatalmazott által. Meghatalmazott esetén két tanú által aláírt meghatalmazás leadása szükséges.


Ha nem adok le diplomamunkát, attól még abszolválhatok?

IGEN. A diplomamunka és a szakdolgozat leadása abszolutóriumon kívül esik. Vagyis, ha a diplomamunkád és/vagy szakdolgozatod leadáson kívül minden mást teljesítettél, akkor abszolválsz.


Van-e lehetőség csoportosan diplomamunkát készíteni?

IGEN! Szakon belül és másik szakos hallgatókkal is van erre lehetőség, ehhez azonban mindenképpen egyeztess az adott szak intézetvezetőjével!