Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
Vilmos
Dr. habil. Vass Vilmos PhD

Oktató

Nyelvtudás:

angol felsőfok; latin középfok

Beosztás, cím:

főiskolai tanár

Pozíció:

szakvezető

Intézet:

Nemzetközi Tanulmányok és Politikatudományi Intézet

Tudományos minősítés

2000 - Neveléstudomány

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • 2000 - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mérnöktanári Szak - Ph.D. Neveléstudomány
 • 1992-1995 - József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar,Szeged - Pedagógiai (tantervfejlesztési) szakértő
 • 1989-1992 - Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest - történelemszakos egyetemi tanár
 • 1983-1986 - Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger - magyar-történelem szakos tanár
Publikációk:
 • https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10010668
Oktatott tárgyak:
 • Tanulás és Tanítás (előadás)
 • Tantervelméletek (előadás magyar és angol nyelven)
 • Helyi tanterv (előadás)
 • Oktatáspolitika (előadás)
 • Minőségfejlesztés, szervezetfejlesztés, vezetéselmélet (előadás)
 • A tehetséggondozás hazai és nemzetközi tendenciái (előadás)
 • Tervezés és értékelés (gyakorlat)
 • A képességek fejlesztése és fejlődése (gyakorlat)
 • Minőségfejlesztés (gyakorlat)
 • Társadalomismeret I-II projekttárgy (gyakorlat)
 • Social Studies I-II
Kutatási területek:
 • interdiszciplináris tantervfejlesztés
 • kreativitás pedagógiája
 • összehasonlító tantervelmélet
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
 • 2011- Debreceni Egyetem Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program, Humán Tudományok Doktori Iskola, meghívott előadó
 • 2003 - SZTE Holland-Magyar Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet, óraadó tanár
 • 2014- Selye János Egyetem Tanárképző Kar, oktató
Egyéb szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, munkakörök:
 • 2009- 2014 ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Tanszék
 • 1982-2013 Centenáriumi Általános és Szakiskola, tanár; pedagógiai igazgató-helyettes
 • 2012-2013 Babes-Bólyai Tudományegyetem Óvodapedagógia és Elemi Oktatás Pedagógiája Szak, Kézdivásárhelyi Tagozat, meghívott oktató
 • 1996-2003 JATE BTK Pedagógia Tanszék, tudományos munkatárs, tanársegéd, adjunktus
 • 2003-2009 Pannon Egyetem MFTK Tanárképző Központ, egyetemi docens, központvezető
 • 2003-2004 Sulinova kht. Programfejlesztési Központ, központvezető
Szervezeti tagságok:
 • MTA Pedagógiai Bizottság Didaktikai Albizottság (2014)
 • International Association for the Advancement of Curriculum Studies (2014-)
 • Magyar Tehetségsegítő Tanács Köznevelési Munkabizottság, tag (2014-)
 • Magyar Tehetségsegítő Tanács Tehetségsegítő tanácsok Munkabizottság, tag(2013)
 • Magyar Tehetségsegítő Tanács Külkapcsolati Munkabizottság, tag (2013-)
 • Austrian Society for Cognitive Science (2013-)
 • Association for Supervision and Curriculum Development (1998-2012)
 • Magyar Pedagógiai Társaság Didaktikai Szakosztály, elnök (2009-)
 • Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság, Pedagógusképzési Albizottság (2008-)
 • Magyar Pedagógiai Társaság Elnöksége, tag (2006-2014)
 • Magyar Termék Nagydíj Oktatási Szekció, értékelési szakértő (2012.; 2008-2010)
 • Országos Köznevelési Tanács, tag (2007-2010)
 • MAB Pedagógiai-Pszichológiai Bizottság, tag (2007-2009)
 • Európai Bizottság Kulcskompetencia Klaszter, tag (2004-2010)
 • International Network on Innovative Schoolsystems Task Force tag (1999-2002)
 • International Network on Innovative Schoolsystems, szakértő (1997-1999)
 • EUROCLIO elnökségi tag (1999-2001)
 • A Történelemtanárok Egyletének tagja, bizottmányi tag (1998-2001)
 • A Fővárosi Pedagógiai Intézet szaktanácsadója (1995-2000)
 • A Fővárosi Történelemtanárok Alkotó Körének tagja (1994-1996)
 • Folyóirat Szerkesztő Bizottság
 • Journal of Modern Education Reviewer (2013-) Transformation in Higher Education (2014-) International Board Member
 • Anyanyelv-Pedagógia (2010-)
 • Kisgyermek (2009-)
 • Új Pedagógiai Szemle (2007)
Díjak, elismerések:
 • 1990 - Miniszteri Dicséret, eredményes munkáért
 • 2004 - A XVI. Kerület Oktatásért Díj
Leírás:

Dr. Vass Vilmos magyar-történelem-pedagógia végzettségű habilitált főiksolai tanár 32 éve tanít a köz- és a felsőoktatásban. Kutatási területe: tanulásközpontú összehasonlító tantervelmélet, kreativitás pedagógiája. Az Új Pedagógiai Szemle, a Kisgyermek és az Anyanyelv-pedagógia folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. 2000-ben szerzett PhD fokozatot a neveléstudomány területén, 2007-ben habilitált. 2004-2010 között az Európai Unió Kulcskompetencia Klaszter tagja. 2003-ban és 2007-ben Nemzeti alaptanterv felülvizsgálatát vezette. 2004-ben a Sulinova Kht. Programfejlesztési Központ vezetője. 2007-2009 között a veszprémi Pannon Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Központot irányította.