Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
Szilvia
Dr. habil. Szabó Szilvia PhD

Oktató

Beosztás, cím:

főiskolai tanár

Intézet:

Gazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • 2007- 2008 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Doktori fokozat megszerzése – summa cum laude minősítéssel
 • Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola – doktori képzés, egyéni tanrenddel
 • „A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében”
 • 2004 – 2005 Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, MBA program posztgraduális menedzserképzés – MBA vezetőképző
 • 2001 – 2004 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Doktori Iskola Szociálpszichológia és Alkalmazott Pszichológia - abszolutórium
 • 2000 – 2002 Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, MBA program posztgraduális menedzserképzés – marketing szakirány
 • 1996 – 2000 Janus Pannonius Tzdományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet - humán szervező szak
Publikációk:
 • https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10013741
Kutatási területek:
 • 2003 – kulturális marketing és felnőttoktatás, A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának Üzleti (Marketing) Terve – kutató, stratégiafejlesztő munka
 • 2017 - 2018 - tudásmenedzsment és HR tudástranszfer a közszolgálatban KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 – A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása - Közszolgálati HR tudásbázis és Közigazgatási tehetséggondozás munkacsoportok vezetője - Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • 2017 - 2018 - tehetségmenedzsment a közigazgatásban KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 – A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása - Közszolgálati HR tudásbázis és Közigazgatási tehetséggondozás munkacsoportok vezetője - Nemzeti Közszolgálati Egyetem
 • 2016 - közszolgálati alapkompetencia kutatás, vezetői kompetencia kutatás KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001 – A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása - Belügyminisztérium - humánfejlesztési szakértő, kutató
 • 2016 - 2017 - kiválóság a közszolgálatban KÖFOP 2.1.2. – VEKOP – 15 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat – fejlesztés, Kiválósági Központ, Emberi erőforrás kompetencia fejlesztése – szakmai vezető, KKK vezető
 • 2013 – 2014 - "Közszolgálati humán tükör kutatás" ÁROP 2.2.17. Új közszolgálati életpálya projekt keretében a Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás témakörben szakmai és kutatómunka, projekt team tag
 • 2009 - 2012 - kompetencia alapú komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0011 Pegazus: komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése a felsőoktatásban – szakmai vezető
 • 2006 - 2008 - kompetencia alapú vezetőfejlesztés Belügyminisztérium Rendészeti Vezető- és Továbbképző Központ, PhD tanulmányok és kutatási téma
 • 2006 - 2008 - e-learning stratégia kialakítása a vezetéselmélet területén, Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóság, Kompetencia alapú integrált humánerőforrás-fejlesztési Twinning projekt
 • 2005 - 2007 Kompetencia alapú, integrált emberi erőforrás gazdálkodási rendszerek Belügyminisztérium Oktatási Főigazgatóság, Twinning projekt
Egyéb szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, munkakörök:
 • 2017 – Belügyminisztérium – humánfejlesztési szakértő
 • 2017 – Magyar Igazságügyi Akadémia – előadó
 • 2017 - Zsigmond Király Egyetem – oktató, tréner
 • 2015 - 2016 Nemzeti Közszolgálati Egyetem- Közigazgatás-tudományi Kar- mb. oktatási dékánhelyettes
 • 2013 - 2018 Nemzeti Közszolgálati Egyetem- Államtudományi és Közigazgatási Kar, Emberi Erőforrás Intézet – egyetemi docens
 • 2007 - 2013 Zsigmond Király Főiskola- Gazdasági és Vezetéstudományi Intézet- főiskolai docens, Karrier és Alumni Centrum vezető
 • 2013 - Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Közigazgatás-Tudományi Doktori Iskola- oktató, témavezető (5 fő)
 • 2005 - 2007 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - Vezetőképzési és Szervezési Osztály- osztályvezető helyettes, vezetőképzési csoportvezető,
 • Belügyminisztérium Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet, Vezetőképzési és Szervezési Osztály – osztályvezető helyettes
 • 2000 – 2005 Pécsi Tudományegyetem- Természettudományi Kar- Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Művelődési Menedzsment Tanszék – egyetemi tanársegéd
 • 1999 – 2000 Dél Dunántúli Gázszolgáltató Rt.– Humánpolitikai igazgatóság – gyakornok
 • 1999 – 2012 Kapos-Katedra Oktatásszervező és Tanácsadó Bt.- vezető tanácsadó és tréner
 • 2005 - 2006 - Nemzetközi Bűnmegelőzési Akadémia – oktató
 • 2004 - 2005 Kaposvári Egyetem- Pedagógiai Főiskolai Kar–oktató, tréner
 • 2002 - 2005 Comenius Szakközépiskola- szakoktató
Szervezeti tagságok:
 • 2017 - Humán Szakemberek Országos Szövetsége – Alelnök
 • 2016 - NKE Kutatás Fejlesztési Tanács – tag (HR munkabizottság)
 • 2016 - Magyar Tudományos Akadémia – köztestületi tag
 • 2016 - IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottsága Emberi Erőforrás Menedzsment munkabizottság titkára
 • 2010 - Magyar Hadtudományi társaság - Humán-erőforrás Fejlesztési Szakosztály- tag
 • 2005 - 2009 - Humán Szakemberek Országos Szövetsége – elnökségi tag, tag, Magyar Rendészettudományi Társaság - tag
 • 2004 – 2005 - Pécsi Tudományegyetem felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet - HR Klub - tag
Leírás:

2018 óta dolgozik a METU-n, közel 20 éve aktív a felsőoktatásban, oktató és kutatómunkája mellett a gyakorlatban is kamatoztatja tudását. Humán fejlesztési területen tevékenykedik. PhD fokozatát 2008-ban szerezte. Számos Európai Uniós projekteben vett és vesz részt az elmúlt 15 évben, mint kutató és kutatásvezető. Rendszeresen vesz részt szakmai konferenciákon, tudományos fórumokon, és publikálja kutatási eredményeit.