Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
Nóra
dr.habil. Schleicher Nóra PhD

Főállású

Nyelvtudás:

angol-egyetemi diploma, Cambridge proficiency exam, spanyol, középfokú állami nyelvvizsga C, francia, középfok, DELF I-II.

Beosztás, cím:

Egyetemi docens

Intézet:

Kommunikációtudományi Intézet

Tudományos minősítés

2016 - habilitáció 2016 szociológia, ELTE. PhD 2004 szociológia, ELTE

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • szociológus, ELTE, 1997
 • angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, ELTE, 1994
 • magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, ELTE, 1993
Publikációk:
 • https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10046241
Oktatott tárgyak:
 • társadalomismeret, társadalomismeret projekt szeminárium, a média társadalmi elméletei és funkciói, identitás elméletek,kommunikáció kutató szeminárium, Gender és nyelvhasználat, Gender és média
Kutatási területek:
 • kvalitatív kutatási módszerek
 • nyelvszociológia
 • közösségi média és identitás
 • gender és nyelvhasználat
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
 • 2015-17
 • A Nemzetközi Szociolingvisztikai Társaság (AILA) kutatási hálózatának résztvevője.
 • AILA ReN Migrants in working life: language, identies and positions (2015-2017) http://www.aila.info/en/research/list-of-rens.html
 • 2014 – 2017
 • ISCH COST Action IS1306 „New Speakers in a Multilingual Europe. Opportunities and Challenges” nemzetközi projektben Magyarország képviselője. (MC, country representative).
 • http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1306
 • 2013
 • ANR TRANSLIT AND COST “TRANSFORMING AUDIENCES/TRANSFORMING SOCIETIES”
 • nemzetközi kutatási projekt keretében a magyar médiaoktatás helyzetének feltérképezése (Media education in Hungary: Country report (2013) Rétfalvi Györgyivel)
 • http://ppemi.ens-cachan.fr/data/media/colloque140528/rapports/HUNGARY_2014.pdf
 • 2012
 • VIADUKT –Vizuális anyanyelvünk, a digitalis technológiák és az új media hatásai
 • a kreatív iparágakra és a társadalomra “ című TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0050 pályázat keretében középiskolás fiatalok közösségi media használati szokásainak, digitalis identitás gyakorlatainak kutatása (Gayer Zoltánnal és Rétfalvi Györgyivel)
 • 2010-2012
 • TÁMOP-4.1.1/A-10/2/KMR-2010-0004 pályázat keretében munkaerőpiac és felsőoktatás kutatása; 5 fős kutatócsoport vezetése
 • 2007-2011
 • RECON (az EU 6. keretprogramjának nemzetközi kutatási projektje) részvétel a WP4 (Justice, democracy and gender) és WP8 (identity formation and enlargement) munkájában
Egyéb szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, munkakörök:
 • 2019 aug.-2020 febr. vendégkutató, Jyväskylä Egyetem, Finnország
 • 2018 vendégelőadó gendernyelvészet, ELTE
 • 2005 -2008 BKF Újságírás- és Médiatanulmányok intézetének igazgatója
 • 2003-2005 OMEGAGLEN Vezetőképző, tanulmányi igazgató
 • 2003-2005: Oxford Brookes University MBA Program – oktatott tárgy: Research Methods
 • 2002-2004: Károli Gáspár Református Egyetem – egyetemi tanársegéd
 • 1999-2001: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézet – Tömegkommunikáció szociológiája
 • 1998-2002: Eszterházy Károly Főiskola – oktatott tárgyak:Tömegkommunikáció, Általános szociológia, Kutatásmódszertan
Szervezeti tagságok:
 • Társadalomtudományi Tehetséggondozó Műhely vezetője (2010-12, BKF).
 • IGALA (International Gender and Language Association) tagja
 • ISA (International Sociological Association) tagja
 • MSZT (Magyar Szociológiai Társaság) tagja
 • MKTT (Magyar Kommunikációtudományi Társaság) alapító tagja
Leírás:

Schleicher Nóra PhD, szociológus, habilitált egyetemi docens, 2005 és 2008 között a METU Újságírás- és Médiatanulmányok intézetének igazgatója, 2019-ben a finn Jyväskylä Egyetem vendégkutatója, jelenleg a METU Kommunikációtudományi Intézetének oktatója, kutatója. Doktori disszertációját, melynek témája a gender és a nyelvhasználat viszonya volt, 2004-ben védte meg az ELTE Társadalomtudományi Karán, ugyanitt habilitált feminista médiakritika témában tartott előadással 2016-ban. Főbb tárgyai: társadalomismeret, médiaelméletek,identitás elméletek, kutatásmódszertan, Gender and Language, Gender and Media. Érdeklődési területe a kvalitatív kutatási módszerek és a nyelvszociológia. Nyelv, hatalom és identitás összefüggéseit kutatja. Publikációi jelentek meg többek között a kétnyelvűség, a társadalmi nem és a nyelvhasználat, a narratív identitás, a digitális identitás témakörében.