Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
Jolán
Dr. Róka Jolán CSc

Oktató

Nyelvtudás:

angol felsőfok; orosz felsőfok; francia középfok

Beosztás, cím:

főiskolai tanár

Intézet:

Kommunikációtudományi Intézet

Tudományos minősítés

1978 - 1977. nyelvtudomány, kandidátus 1978. bölcsészettudomány, egyetemi doktor

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • 1969—1974 ELTE BTK, Lomonoszov Állami Egyetem Román és germán filológia szak, filológus, angol (és francia) szakos nyelvtanár
 • 1969-1983 ELTE BTK, Lomonoszov Állami Egyetem, orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
 • 1978—1981 ELTE BTK, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (kitüntetéses diploma)
Publikációk:
 • https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&top10=0&AuthorID=10006116
Oktatott tárgyak:
 • Kommunikációelméletet, Kommunikáció- és médiatörténetet, Kultúraközi kommunikációt, Kommunikációs kutatószemináriumot (ezeket magyar és angol nyelven is), Nonverbal Communication, Visual Culture, Interpersonal Communication, Media Ethics
Kutatási területek:
 • politikai kommunikáció
 • kommunikációelmélet
 • nemzetközi média (trendek, tendenciák)
 • vizuális kommunikáció
 • médiaetika
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
 • 1978—2012 ELTE BTK Mai magyar nyelvi tanszék, tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens
 • 1994—2014 Századvég Politikai Iskola, óraadó egyetemi docens
 • 1997—1999. Újvidéki Egyetem Magyar nyelv és irodalom szak újságíró programja, megbízott előadó
 • 1997- McDaniel College Budapest, study advisor és óraadó tanár (oktatott tárgyak: Interpersonal Communication, Mass Media, Media Ethics, Senior Seminar)
 • 1997—2001 Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
 • 2001—2014 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, tudományos és nemzetközi rektorhelyettes, nemzetközi rektorhelyettes, Nemzetközi kommunikáció szak szakvezető,
 • Kommunikáció- és médiatudományi alapszak, majd mesterszak szakvezető.
 • Marketing Communications szak vezetője (Middlesex University Business School validált képzése 2007 és 2010 között).
 • Kommunikáció, Média, Gazdaság szakfolyóirat főszerkesztője,
 • 2007-től Annales évkönyv szerkesztője.
 • 2003—2014 RAABE Szónoklatok Nagykönyve Polgármestereknek és Iskolaigazgatóknak, szakmai vezető
Szervezeti tagságok:
 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestület
 • Magyar Kommunikációtudományi Társaság
 • International Communication Association
 • International Association of Media and Communication Research
Díjak, elismerések:
 • 1986—2015: MÖB tanulmányút Olaszországba, Finnországba, Szlovéniába, Angliába (British Council ösztöndíj), Lengyelországba, Franciaországba, Wales (Tempus ösztöndíj), Hollandia, Németország, Törökország,, India, Kanada, Görögország, Portugália, Svédország, Luxemburg, több konferencián az USA-ban
 • 1990: Soros ösztöndíj Pennsylvania State University, School of Communications (USA)
 • 1992—1993 Irex ösztöndíj, University of Pennsylvania, The Annenberg School of Communications (USA)
 • 1994 Soros ösztöndíj, Jeruzsálemi Héber Egyetem (Izrael)
 • 1994—1996 Közép-Európai Egyetem kutatási programjának ösztöndíjasa
 • 1997 Széchényi Professzori Ösztöndíj elnyerése
 • 1996—1997 Fulbright ösztöndíj, Texas A and M University (USA)
 • 2002 Selye János Kollégium tútori elismerő oklevele
Leírás:

2001 óta dolgozik a METU-n. Tudományos fokozatának besorolása CSc. Több tárgyat oktat magyar és angol nyelven, többek között Kommunikációelméletet, Kommunikáció- és médiatörténetet, Kultúraközi kommunikációt, Kommunikációs kutatószemináriumot (ezeket magyar és angol nyelven is), Nonverbal Communication, Visual Culture, Interpersonal Communication, Media Ethics című tárgyakat. Fő kutatási területe: politikai kommunikáció, nonverbális kommunikáció, interkulturális kommunikáció. Fő szakmai érdeklődési területei: kommunikációtan, médiatudomány, kulturális antropológia, pszichológia, szociológia, politikatudomány.