Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
József
Dr. Poór József

Óraadó

Nyelvtudás:

angol, német, román, francia, orosz, szlovák

Pozíció:

Egyetemi tanár (Selye János Egyetem), Professor emeritus (MATE), címzetes egyetemi tanár (PTE)

Intézet:

Gazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet

Tudományos minősítés

2013 - közgazdaságtudomány

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • okleveles közgazda
 • Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 1968-1972, oklevels közgazda
Publikációk:
 • orcid: https://orcid.org/0000-0002-6873-0646
Oktatott tárgyak:
 • HR tanácsadás (METU)
 • Nemzetközi menedzsment
 • Emberi erőforrás menedzsment
 • Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment
Kutatási területek:
 • Nemzetközi vállalatok hatásai a helyi gazdaságokra, Munkaerőpiac, Professzionális szolgáltatók
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
 • BKIK Szolgáltató Tagozat alelnök, 20-as Tanácsadói osztály elnök, HSZOSZ elnöke
Díjak, elismerések:
 • Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, Polgári Tagozat (2021),
 • Magyar Felsőoktatási emlékplakett (2017),
 • Év Kiváló Tanácsadója Díj (2012),
 • Év Kiváló Oktatója (Selye János Egyetem) (2023, 2017)
 • PTE címzetes egyetemi tanár (2011)
Leírás:

Dr. Poór József, MTA doktor, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Kar (Komárom, Szlovákia) kinevezett és habilitált professzora, professor emeritus a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen, vendégtanár a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Itt nemzetközi menedzsment, HRM, IHRM és menedzsment tanácsadási tárgyakat oktat magyar és idegen nyelveken. Hosszú évekig volt egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán (PTE-KTK), amelynek most címzetes egyetemi tanára. Két évig egyetemi docensként tanított a Budapest Közgazdaságtudományi Egyetemen. Összesen 13 nyári szemesztert oktatott öt amerikai egyetemen (Honolulu, Louisville, Richmond, Saginow és Cleveland). Erasmus vendégtanár volt Európa több neves intézményében (Arnhem, Bergen, Cranfield Management School, Eperjes, Frankfurt am Main, Graz, Isztambul, Lyon, Osnabrück, Pozsony, Prága, Riga, Szabadka, Varsó, Zágráb, Wroclaw, stb). Tanított a Bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetemen, közreműködött a Kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem Gazdaságtudományi Karán az Összehasonlító menedzsment és az Emberi erőforrás menedzsment szakirány beindításában és jelenleg is oktat ott vendégtanárkén. Nevével akkreditálta a Szlovák Tudományos Akadémia a menedzsment oktatást a szlovákiai komáromi Selye János Egyetemen, törzstagja az ottani menedzsment és vállalkozás doktori iskolának. Három nemzetközileg ismert tanácsadócégnél (HayGroup, Mercer és Diebold) dolgozott ügyvezető igazgatóként és szenior tanácsadóként közel két évtizedet. Eddig több mint 1.000 rögzített publikációja van az MTA-MTMT-2 tudományos adatárában. Tudományos publikációi megjelentek hazai és nemzetközileg ismert folyóiratokban és különböző kiadóknál magyar és idegen nyelven Könyvei jelentek magyar (Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, Complex Wolters Kluwer Kiadó, 7. átdolgozott kiadás; Menedzsment tanácsadási kézikönyv, Akadémiai Kiadó, 3. átdolgozott kiadás; Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment, Complex Wolters Kluwer Kiadó, 4. átdolgozott kiadás; Nemzetközi menedzsment, Akadémiai Kiadó, 1. és 2. átdolgozott kiadás; Trendek és tendenciák a kelet-európai emberi erőforás menedzsmentben. Gondolat Kiadó, 2. Kiadás) és idegen nyelveken - példáúl az Internationalisation of Human Resource Management: Focus on Central and Eastern Europe. (2017, New York: Nova Science Publishers) és Management Consultancy in an Eastern European Context (2003.Budapest, Complex Kiadó), valamint most jelent meg az Akadémiai kiadónál „Management Consultancy in Central and Eastern Europe: Consultancy in a Global Context” angol nyelvű könyve. Számos cikke és tanulmánya jelent meg hazai (Közgazdasági Szemle, Vezetéstudomány, Valóság stb.) és nemzetközileg jegyzett (Journal of International Human Resource Management, Employee Relations, ActaOeconomica, EBS Journal, Journal of Eastern European Management, East-West Journal, ActaPolitechnica Hungarica, JEECAR stb.) szakfolyóiratokban. 2020-ban létrehozta a Selye Egyetemen koordinálásával 12 magyarországi és több külföldi egyetem (Kolozsvár, Szabadka, Szófia, Graz, Linz, Szarajevó) oktatóinak KoronaHR kutatás szövetségét, amely keretében négy koronavírus, egy kilábalási és két nehéz gazdasági helyzet (pl. háború) kutatást végeztek, amelynek keretében közel 5.000 szerevezetet kérdeztek le. Elnöke a Humán Szakemberek Országos Szövetségének (HSZOSZ), valamint a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara tanácsadó-szolgáltató osztályának. Hites Vezetési Tanácsadó (CMC). Elnöke volt a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének (VTMSZ, 1996-2000), és az Emberi Erőforrás Tanácsadók Országos Szövetségének. Emellett egyik megalapítója a Magyar Franchise Szövetségnek. Négy évig képviselte a FEACO (Európai Országok Tanácsadó Szövetségeinek Föderációja) Végrehajtó Bizottságában (1998-2002) a kelet európai országokat. Segítette a minősített tanácsadói cím (CMC=Certified Management Consultant) bevezetését hazánkban, Lengyelországban és Romániában. Kezdeményezője és kidolgozója volt a magyar CMC minősítési és vizsgarendszernek. Hosszú ideig aktív részese volt az éves FEACO konferenciáknak. Tagja a világ üzleti oktatóit tömörítő nemzetközi Akadémiai Menedzsment Szövetségnek (Academy of Management), ahol az Emberi Erőforrás Tagozat magyarországi HR képviselője. Alapító vezetőségi tagja a Nemzetközi Üzleti Szövetség (AIB-CEE Chapter of Association of International Business) Kelet-Európai Tagozatának. Poór József oktató és kutató munkáját nagyban áthatja a közép-európaiság. Nagyon sokat tesz azért, hogy oktató és kutató munkájában megfelelő hangsúlyt kapjon az a felfogás, hogy globalizálódó világunkban továbbra is fontos szerepe legyen a különböző népek kulturális hagyományai megőrzésének és saját nemzeti értékeinek továbbvitelének. Nagyon sok kutatást végzett és végez az összehasonlító kelet európai menedzsment területén. Számos esettanulmány kötetben dolgozta fel a környező nemzetek vállalatai menedzsment gyakorlatának fejlődését és átalakulását. Poór József oktató és kutató munkáját nagyban áthatja a közép-európaiság. Nagyon sokat tesz azért, hogy oktató és kutató munkájában megfelelő hangsúlyt kapjon az a felfogás, hogy globalizálódó világunkban továbbra is fontos szerepe legyen a különböző népek kulturális hagyományai megőrzésének és saját nemzeti értékeinek továbbvitelének. Nagyon sok kutatást végzett és végez az összehasonlító kelet európai menedzsment területén. Számos esettanulmány kötetben dolgozta fel a környező nemzetek vállalatai menedzsment gyakorlatának fejlődését és átalakulását. Poór József ötven éve jógázik és 2018 óta a Yoga International Alliance jóga oktatója.