Módszertani Intézet

A közgazdász diploma megszerzéséhez, a szaktárgyak elsajátításához nélkülözhetetlen alaptárgyak tartoznak a Módszertani Intézethez. Az intézet fő feladata, hogy biztos alapokat adjon a későbbi szakmai ismeretek elsajátításához, fejlessze a logikus gondolkodás készségét, a statisztikai elemző készséget, az informatikai tudást.

Három fő tantárgycsoportot gondozunk:

  • gazdasági matematika
  • statisztika
  • informatika.

Az oktatott tantárgyak alapozó jellegéből adódik, hogy a legtöbb szakon kötelezőek és többnyire az első két évben tanulják a hallgatók.

Tantárgyaink nehézsége miatt nagy hangsúlyt helyezünk a személyes konzultációkra, ahol hallgatóink felkereshetnek bennünket kérdéseikkel, problémáikkal. 

Oktatóink számos oktatási segédanyagot, jegyzetet, könyvet írtak, melyek nagy segítséget jelenthetnek a felkészülésben. Fő kutatási területünk e-tanulás, kollaboratív tanulás, GeoGebra, portfólió alapú oktatás.

A Módszertani Intézethez tartozik a GeoGebra Intézet.

Intézetvezető neve, elérhetősége

Kis Márta
Iroda: F312  
E-mail cím: mkis@metropolitan.hu  

Hallgatóknak biztosított gyakorlati lehetőségek

  • Intézetünkben félévente 1-2 hallgatónak biztosítunk demonstrátori lehetőséget.
  • A jelentkezés feltétele, az általunk oktatott tantárgyakból legalább 4-es tanulmányi átlag.
  • A kiválasztás egyéni elbeszélgetés alapján történik.
  • Demonstrátor hallgatónak lehetősége nyílik az intézet életébe bekapcsolódni, részt vehet segédanyagok, önellenőrző tesztek megtervezésében, elkészítésében. Ötleteivel, tapasztalatával támogatja az intézetben folyó szakmai munkát.

Kapcsolódó képzések