Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Módszertani és Idegen Nyelvi Intézet | Budapesti Metropolitan Egyetem

Módszertani és Idegen Nyelvi Intézet

Intézetvezető: Kis Márta

A Módszertani és Idegen Nyelvi Intézet a METU szervezeti struktúrájának átalakításakor 2023 szeptemberben jött létre a korábbi Módszertani Intézet és az Idegen Nyelvi Intézet összevonásával.

A Módszertani képzés:

A közgazdász diploma megszerzéséhez, a szaktárgyak elsajátításához nélkülözhetetlen alaptárgyak tartoznak a Módszertani képzéshez. Az intézet fő feladata, hogy biztos alapokat adjon a későbbi szakmai ismeretek elsajátításához, fejlessze a logikus gondolkodás készségét, a statisztikai elemző készséget, az informatikai tudást.

Három fő tantárgycsoportot gondozunk:

 • gazdasági matematika
 • statisztika
 • informatika.

Az oktatott tantárgyak alapozó jellegéből adódik, hogy a legtöbb szakon kötelezőek és többnyire az első két évben tanulják a hallgatók.

Tantárgyaink nehézsége miatt nagy hangsúlyt helyezünk a személyes konzultációkra, ahol hallgatóink felkereshetnek bennünket kérdéseikkel, problémáikkal. 

Oktatóink számos oktatási segédanyagot, jegyzetet, könyvet írtak, melyek nagy segítséget jelenthetnek a felkészülésben. Fő kutatási területünk e-tanulás, kollaboratív tanulás, GeoGebra, portfólió alapú oktatás.

A Módszertani és Idegen Nyelvi intézethez tartozik a GeoGebra Intézet.

Az Idegen Nyelvi képzés:

Az Idegen Nyelvi képzés legfontosabb feladata, hogy segítsen a hallgatóknak

 • magas szinten idegen nyelven kommunikálni,
 • az oklevélhez szükséges nyelvvizsgát megszerezni,
 • a munka világában szükséges nyelvtudást elsajátítani,
 • külföldi szakmai és tanulmányi ösztöndíjakra sikeresen pályázni.

Ennek érdekében könnyen elérhető, korszerű nyelvi képzést alakítottunk ki: 

 • az órák minden alap- és mesterszakon az oktatási program részét képezik,
 • a kötelező vagy szabadon választható nyelvi tárgyakat a rendes órarendi időpontokban lehet látogatni,
 • a nyelvoktatást digitális és web 2.0 alapú eszközökkel támogatjuk (online tesztek, smartboard, quizlet, iTools, digitális tankönyvek stb.),
 • oktatóink olyan nyelvtanárok, akik aktív vizsgáztatók különféle nyelvvizsgákon és jellemzően egyéb szakmai végzettségük is van: tolmácsok, fordítók, idegenvezetők, marketinges szakemberek, közgazdászok stb.

Nyelvi szolgáltatásaink legfontosabb részei:

 1. Általános nyelvórák 12 idegen nyelven: arab, angol, francia, holland, japán, kínai, német, olasz, orosz, portugál, spanyol és svéd
 2. Magyarországon akkreditált szakmai és általános illetve nemzetközi nyelvvizsgára való felkészítés (TOEIC nemzetközi kommunikációs nyelvvizsga)
 3. Idegen nyelvi szakmai kommunikációt fejlesztő órák (üzleti, idegenforgalmi, gazdasági nyelvi órák, egyéb szaktárgyak)
 4. Hungarian as a Second Language, Crossroads in Hungary interkulturális program a nemzetközi hallgatók részére
 5. Jelnyelv óra
 6. Egyéb készségfejlesztő órák, pl. Academic Writing és Effective Study Skills kurzus

A nyelvtanulás megtervezéséhez szükséges információkat, hogy melyik szakon melyik órát érdemes felvenni, a Nyelvet tanulok menüpont alatt találod.

mkis@metropolitan.hu