Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Minőségirányítás | Budapesti Metropolitan Egyetem

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

A Budapesti Metropolitan Egyetem (a továbbiakban: METU) minőségközpontú irányítási rendszert alkalmaz. 

 • A Szervezeti és Működési Rend 8. melléklete, a Minőségirányítási Kézikönyv összefoglalja mindazon alapelveket és rendszerelemeket, amelyeket az Egyetem minőségirányítási szempontból elengedhetetlennek tart és kiemelt prioritásként kezel.
 • A METU folyamatait a Szervezeti és Működési Rend 12. melléklete, az úgynevezett Folyamatkönyv alapján szervezi, illetve valósítja meg. 
 • A minőségirányítási folyamatok felügyeletét és fejlesztését a Főtitkárság végzi. Az Egyetem életében az oktatás minőségének és színvonalának folyamatos nyomon követése és fejlesztése kiemelt fontosságú. A METU rendszeresen végez felméréseket a hallgatók, az oktatók, a partnerek és a tanulástámogatási és hallgatói szolgáltatásokban érintettek körében. Az eredményekről, a vezetőség mellett, a felmérésben résztvevők is tájékoztatást kapnak. A visszacsatolások rendszere támogatja a tantárgyi programok és tananyagok fejlesztését, továbbá hogy a METU olyan tanuló szervezetté váljon, amely figyelembe veszi valamennyi érintett, azaz a hallgatók, az oktatók, a partnerek, a munkavállalók igényeit és elvárásait.

A Minőségirányítás főbb tevékenységei:

 • Minőségirányítási rendszer működtetése és fejlesztése 
 • Az oktatás, valamint a kapcsolódó szolgáltatások minőségének folyamatos ellenőrzése és fejlesztése
 • Minőségirányítási dokumentumok kidolgozása, naprakészen tartása
 • Felmérések készítése
 • Belső audit-eljárások előkészítése, végrehajtása
 • Vezetőségi átvizsgálás előkészítése, végrehajtása
 • Önértékelési rendszer előkészítése, végrehajtása

A METU által végzett felmérések:

 • Oktatói munka hallgatói véleményezése (FL-OMVH)
 • Vizsgáztatás (számonkérés) véleményezése felmérés (FL-VSZV)
 • Szakdolgozati konzulens munkájának értékelése (FL-SZDK)
 • Diplomás pályakövetés tevékenysége aktív és végzett hallgatók esetében (FL-DPRA, FL-DPRV)

Az adatalapú vezetői döntéseket, folyamatosan fejlesztett rendszeres riportokkal támogatjuk.


Minőségirányítási dokumentumok

Minőségpolitika

Minőségirányítási SzabályzatFelmérések


Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése


A Budapesti Metropolitan Egyetem minden szemeszterben elvégzi az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezését (a továbbiakban: OMHV) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásai, valamint az SZMR 10. melléklete szerint.  A felmérés célja az oktatói munka minőségének folyamatos ellenőrzése és fejlesztése, továbbá a hallgatói elégedettség növelése, a felmérés eredményeinek kiértékelése és visszacsatolása által.
Minden alkalommal kihívást jelent a hallgatók aktív részvételre való ösztönzése a felmérés önkéntes jellege miatt. Az Egyetemen a hallgatói véleménynyilvánítás fontosságára történő figyelemfelhívás kiemelt fontosságú.

Szabályzat: Oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje 

A legfrissebb OMHV jelentések hamarosan elérhetőek lesznek: OMVH jelentések


Diplomás Pályakövetés


A Diplomás pályakövetés tevékenysége, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásai és a TÁMOP 4.1.3-as központi projekt által meghatározott követelmények szerint, a mindenkori oktatásirányítás által támasztott, illetve az Egyetem fenntartója és vezetői által megfogalmazott igényeknek megfelelően történik  mind az aktív, mind a végzett hallgatók körében. E kutatások célja, hogy az intézmény visszajelzést kapjon a felsőoktatási képzéseinek minőségéről, és ennek megfelelően képzési kínálatát a mindenkori munkaerőpiac és hallgatók által támasztott keresletnek megfelelően alakítsa. További cél, hogy e visszajelzések az oktatáspolitikai döntéshozók számára is ismertek legyenek és döntés-segítő eszközként alkalmazhassák őket.

2018. évi felmérések:

DPR2018_-_Hallgatói_kérdőív_-_BA+MA.pdf

DPR2018_-_Hallgatói_kérdőív_-_FOSZ.pdf

DPR2018_-_Hallgatói_kérdőív_-_SZTK.pdf

DPRV_felmérés 2018_BA_MA_2013.pdf

DPRV_felmérés 2018_BA_MA_2015.pdf

DPRV_felmérés 2018_BA_MA_2017.pdf

DPRV_felmérés 2018_FOSZ_2013.pdf

DPRV_felmérés 2018_FOSZ_2015.pdf

DPRV_felmérés 2018_FOSZ_2017.pdf

DPRV_felmérés 2018_SZTK_2013.pdf

DPRV_felmérés 2018_SZTK_2015.pdf

DPRV_felmérés 2018_SZTK_2017.pdf


Archívum

Korábbi, már hatályon kívüli szabályzatok: