Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility METU - Publikációs Tevékenység Támogatása 2023 (MPTT-2023) | Budapesti Metropolitan Egyetem

METU - Publikációs Tevékenység Támogatása 2023 (MPTT-2023)

A METU stratégiai célja, hogy Kelet-Közép Európa vezető magánegyetemévé váljon. Kiemelt cél a tudományos és innovációs tevékenységek megerősítése, és a kutatási eredmények disszeminációja. Annak érdekében, hogy a kollégák – ezáltal az egyetem – tudományos és publikációs tevékenységét fokozzuk, illetve a munkatársak tudományos karrierépítési céljait támogassuk, kidolgoztuk a Publikációs Tevékenység Támogatása (MPTT) ösztöndíj pályázatot (továbbiakban: Pályázat) 

Az Pályázat célja, hogy az oktatók és kutatók által METU affiliációval megjelentetett Scopus listás publikációk száma növekedjen. 


1. A támogatás feltételei 

A publikációk a következő szakterületeken, témakörökben támogathatóak: 

  • gazdaság- és gazdálkodástudomány minden területe, beleértve a határterületeket is. 
  • A szakcikket közlő folyóiratnak szerepelnie kell a Scopus adatbázisban, és a Scimago Q1-Q4 szerinti rangsorában. 
  • A szakcikk megjelenése 2023 évi és az MTMT-ben rögzítésre került. 
  • A közleményben a támogatást igénylő szerző (továbbiakban: Pályázó) neve mellett a METU szerepel egyetlen vagy első affiliációként.
  • A szerző és társszerzőség esetén a Pályázó – oktatói, kutatói, vagy óraadói jogviszonyban áll a METU-val.
  • A Pályázó Scopus profiljában a METU affiliáció szerepel egyedüliként, vagy az első helyen.
  • A Publikációs Támogatási Programban (MPTP) támogatásában részesült publikációval nem lehet pályázni! 

 

2. Az ösztöndíjak összege 

A Pályázat keretösszege 5 000 000 Ft, amely összeg – annak kimerüléséig, de legkésőbb 2023.12.31-ig – a beérkező sikeres Pályázatok sorrendjében kerül felhasználásra.  

Scimago Q1-Q4 szerinti folyóirati rangsora alapján kerül megállapításra az ösztöndíj összege. (A D1-es cikkek a Pályázatban Q1-es cikkekkel azonos módon kerülnek elismerésre és támogatásra.) Ha a pályázati szakaszban egy folyóirathoz több Q-s besorolás is érvényben van, akkor a bírálat során a Pályázó szempontjából legkedvezőbbet kell figyelembe venni.  


3. Az ösztöndíj mértéke 

A Pályázó, szerzőtárssal, vagy önálló szakcikke, ha az: 

- Q1-es cikk: 300 000 Ft 

- Q2-es cikk: 200 000 Ft 

- Q3-as cikk: 100 000 Ft 

- Q4-es cikk: 100 000 Ft  


4. A Pályázat benyújtása, regisztráció 

A Pályázó pályázatát a következő jelentkezési űrlap kitöltésével nyújthatja be: JELENTKEZÉSI ŰRLAP 


5. A pályázatok beérkezésének határideje: 

A pályázatok benyújtása folyamatosan történik. Kifizetési igény legkésőbb 2023.12.31-ig nyújtható be. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Bárkányi Pétertől kérhető: METU Tudásközpont, science@metropolitan.hu .