Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility METU - Publikációs Támogatási Program 2023 (MPTP-2023) | Budapesti Metropolitan Egyetem

METU - Publikációs Támogatási Program 2023 (MPTP-2023)

A METU stratégiai célja, hogy Kelet-Közép Európa vezető magánegyetemévé váljon. Kiemelt cél a tudományos és innovációs tevékenységek megerősítése, és a kutatási eredmények disszeminációja. Annak érdekében, hogy a kollégák – ezáltal az egyetem – tudományos és publikációs tevékenységét fokozzuk, illetve a munkatársak tudományos karrierépítési céljait támogassuk, kidolgoztuk a METU Publikációs Támogatási Programot (MPTP) (továbbiakban: Pályázat). 

Pályázat célja: az oktatók és kutatók publikációs tevékenységének ösztönzése a minősített folyóiratokban megjelenő szakcikkek, publikációk közlési díjának (Application Processing Charge – APC) átvállalásával.  


1. A támogatás feltételei 

 • gazdaság- és gazdálkodástudomány minden területe, beleértve a határterületeket is. 
 • Kizárólag Open Access típusú folyóiratban történő megjelenés, az úgynevezett GOLD (arany) út támogatható. „Hibrid” a „predator” közlések finanszírozása nem lehetséges. 
 • A szakcikket közlő folyóiratnak szerepelnie kell a Scopus adatbázisban, és a Scimago Q1-Q4 szerinti rangsorában. 
 • A közleményben a támogatást igénylő szerző (továbbiakban: Pályázó) neve mellett a METU szerepel egyetlen és kizárólagos affiliációként.
 • A szerző és társszerzőség esetén a Pályázó – oktatói, kutatói, vagy óraadói jogviszonyban áll a METU-val.
 • A Pályázó Scopus profiljában a METU affiliáció szerepel egyedüliként, vagy az első helyen.
 • A publikáció költsége cikkenként max. 2.500 Euró értékig finanszírozható 
 • A Publikációs Tevékenység Támogatásban (MPTT) részesült publikációval nem lehet pályázni! 

 

2. A Pályázat forrása és háttere 

A Pályázat megvalósításában a Metropolitan Tudásközpont ( science@metropolitan.hu ) nyújt támogatást. A Pályázat keretösszege 7 000 000 Ft, amely összeg – annak kimerüléséig, de legkésőbb 2023.12.31-ig – a beérkező sikeres Pályázatok sorrendjében kerül felhasználásra.  

 

3. A Pályázat benyújtása, regisztráció 

3.1. A Pályázó a Pályázatát a JELENTKEZÉSI ŰRLAP kitöltésével indíthatja el.  

Erre a szakcikk kiadó általi elfogadása vagy megjelenése után kerülhet sor, a kiadó által kibocsátott, a Budapesti Metropolitan Egyetem nevére kiállított számla alapján. 

3.2. Számlázási adatok 

Budapesti Metropolitan Egyetem 

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.  

Adószám: 18172636-2-42 

Közösségi adószám: HU-18172636 

Közösségi adószámra akkor van szükség, ha valaki az Európai Közösség más tagállamaiban illetőséggel bíró adóalanyokkal létesít kereskedelmi kapcsolatot. 


4. Az APC kifizetésének menete 

Az elfogadott Pályázatban szereplő szakcikk – amelyet a kiadó befogadott és visszaigazolt – pénzügyi támogatásának menete: 

4.1.a A Pályázó megkapja a kiadótól számlát a megjelent vagy befogadott publikációról, melyet csatol a pályázatához – az átutalásról az egyetem gondoskodik. 

4.2.b A Pályázó már kifizette a közlési díjat – ez esetben a Budapesti Metropolitan Egyetem nevére kiállított számla, valamint a kifizetés banki igazolása alapján kérheti a díj megtérítését. 

Mindkét esetben az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: 

 • az APC összegéről szóló számla (a 3.2 pont szerint kiállított), 

 • az elfogadott publikáció végleges verziója,  

 • a megjelentetésről szóló kiadói igazolás (ha még nem jelent meg), 

 • további igazolások az 1. pontban leírt pályázati feltételek teljesüléséről. 

A fentiek beérkezése után – amennyiben azok a Pályázat szerint elfogadhatóak – az Egyetem a számla kiegyenlítését annak fizetési határideje figyelembevételével teljesíti, illetve megtéríti a pályázó számára. 

 

5. A támogatott szakcikk megjelenését követő teendők 

A támogatott szakcikk megjelenését követően 3 héten belül köteles azt a Pályázó az MTMT-ben rögzíteni, továbbá a Scopus indexációt jelölni, valamint ezek megtörténtét a science@metropolitan.hu email címen jelezni.  

Fentiek hiányában a Pályázó a további. – pl. a Publikációs Tevékenység Támogatása (PTT) – pályázatokon való részvételből kizárásra kerül. 

 

6. A pályázatok beérkezésének határideje: 

A Pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos. Kifizetési igény legkésőbb 2023.12.31-éig nyújtható be. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Bárkányi Pétertől kérhető: METU Tudásközpont, science@metropolitan.hu .