Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility METU - Oktatók külföldi konferencián való részvételének ösztönzése 2023 (MKONF-2023) | Budapesti Metropolitan Egyetem

METU - Oktatók külföldi konferencián való részvételének ösztönzése 2023 (MKONF-2023)

A METU stratégiai célja, hogy Kelet-Közép Európa vezető magánegyetemévé váljon. Kiemelt cél a tudományos és innovációs tevékenységek megerősítése, és a kutatási eredmények disszeminációja. Annak érdekében, hogy a kollégák – ezáltal az egyetem – tudományos és publikációs tevékenységét fokozzuk, illetve a munkatársak tudományos karrierépítési céljait támogassuk, kidolgoztuk az “Oktatók külföldi konferencián való részvételének ösztönzése” című (MKONF-2023) pályázatot (továbbiakban: Pályázat).  

A Pályázat célja: 2023-ban a METU-oktatók és kutatók részvételének - szakterületük kiemelten fontos rendezvényein - ösztönzése a konferencia-részvétel támogatásával, annak érdekében, hogy minőségi konferencia-közlemények jelenjenek meg, új kapcsolatok létesítésével a kollégák nemzetközi hálózataikat kialakítsák, erősítsék. 


1. A Pályázat tartalmi követelményei 

Konferencia részvételek a következő szakterületeken, témakörökben támogathatóak: 

  • gazdaság- és gazdálkodástudomány minden területe, beleértve a határterületeket is. 

A pályázathoz szükséges dokumentumok: 

  • A Pályázó tudományos önéletrajza (mely bemutatja a tudományos munkásságát, tartalmazza publikációinak jegyzékét) 

  • A konferencia céljának bemutatása, részletes ismertetése (pl. Scopus/WoS regisztrált konferencia, szakterület szempontjából releváns és kiemelkedő esemény, stb., valamint ezen lehetőségek bemutatása a METU szempontjából.) 

 

2támogatás összege 

A Pályázat keretösszege 6 000 000 Ft, amely összeg – annak kimerüléséig, de legkésőbb 2023.12.31-ig – a beérkező sikeres Pályázatok sorrendjében kerül felhasználásra.  
 

2.1 A támogatás felhasználási célja: regisztrációs díj, repülő, vonatjegy, szállás költség (helyi közlekedés nem támogatott, napidíj nem jár). 

2.2. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a támogatást csak az összes költség egy részére nyújtsa (pl. utazás) 

2.3. Az igénybe vett szolgáltatások elszámolása a Budapesti Metropolitan Egyetem nevére kiállított számla alapján történik.  

2.4. Számlázási adatok 

Budapesti Metropolitan Egyetem 

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.  

Adószám: 18172636-2-42 

Közösségi adószám: HU-18172636 

Közösségi adószámra akkor van szükség, ha valaki az Európai Közösség más tagállamaiban illetőséggel bíró adóalanyokkal létesít kereskedelmi kapcsolatot. 


3A Pályázat benyújtása, regisztráció 

3.1. Pályázó pályázatát a jelentkezési űrlap kitöltésével kell benyújtani:  JELENTKEZÉSI ŰRLAP 


4. A teljesítéssel kapcsolatos követelmények 

4.1. A külföldi konferenciát követő 2 héten belül egyéni sablon beszámoló elkészítése és elküldése Bárkányi Péternek a science@metropolitan.hu címre. 

A beszámoló kötelező tartalmi elemei  

  • az esemény jelentőségének bemutatása. (Miért volt érdemes részt venni rajta?) 

  • A rendezvényen történtek rövid bemutatása. (A METU szempontjából jelentősebb előadók, előadások, megbeszélések ismertetése.) 

  • Milyen eredménnyel zárult a rendezvény? (Várható publikációk, networking eredmények.) 

  • A sablon beszámoló megküldésre kerül a nyertes pályázóknak. 

  

Kötelező mellékletek: 

  • Az előadás anyaga.  (amennyiben releváns) 

  • A konferenciához köthető valamennyi dokumentum (pl. regisztráció vagy az azt visszaigazoló levél, meghívó, program, fotók, stb.).   

4.2. A konferenciát követő 18 hónapon belül igazolni kell 1 db Scopus regisztrált, Q besorolású publikáció megjelentését, vagy a kiépített kapcsolatok hasznosulását.


5. A pályázatok beérkezésének határideje: 

A pályázatok benyújtása folyamatosan történik. 

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Bárkányi Pétertől kérhető: METU Tudásközpont, science@metropolitan.hu .