Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Metropolitan Scholar | Budapesti Metropolitan Egyetem

Metropolitan Scholar

A Budapesti Metropolitan Egyetem 2021-ben indította útjára METROPOLITAN SCHOLAR Business, Arts and Culture című könyvsorozatát azzal a céllal, hogy színvonalas, lektorált publikációs platformot biztosítson tudományos, valamint művészeti kutató és alkotó munkáknak, eredményeknek, elsősorban az egyetem által művelt tudományterületeken és művészeti ágakban. 

A publikációk köre, műfaja széles skálán mozog: megjelentetünk tudományos igényű és színvonalú monográfiákat, tematikus tanulmányköteteket, konferencia köteteket, művészeti munkákat.

Impresszum

 • ISSN: 2786-4413
 • Kiadó / Publisher: Budapesti Metropolitan Egyetem, 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. www.metropolitan.hu
 • Felelős kiadó / Published by: a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora/ Rector of Budapest Metropolitan University
taggle vége

A sorozat eddig megjelent kötetei:

Metropolitan Scholar 2022

Izmindi Richárd - Kiss Ferenc (szerk.): Nyitottan a változásra - Írások a 70 éves Vass László tiszteletére

Kiadvány letöltése

Tartalomjegyzék

 • Bachmann Bálint: Vass László 70
 • Száz János: Gondoljuk végig, beszéljük meg!
 • Kis Márta: Kapcsolati és tudás hálóink szerepe és jelentősége! 
 • Hain Ferenc: Vass Laci kutatócsoportjának tagja voltam – egy politikai projekt: az ún. „Érpataki Modell” településvezetési hatékonyságának összehasonlító vizsgálata…
 • Csanády Márton Tamás: Társadalmi önszerveződés Magyarországon (és Ukrajnában) 
 • Gál Márk: Hogyan változtatta meg a Covid-19 a közmenedzsment, közszolgálat megítélését?
 • Vásáry Miklós: Generációs változás ösztönzése a mezőgazdaságban — a magyar fiatal gazda támogatási rendszer tapasztalatai
 • Németh Gabriella: Közfeladatellátás közérthetően: közpolitikai és jogi szaknyelvi kihívások a digitalizáció korában 
 • Bathó Gábor: Hagyomány vagy reform – a kormány a népköztársaság időszakában 
 • Izmindi Richárd: Merre vagy oktatáspolitika? - A szakpolitika mozgásának története a miniszteriális struktúrában 
 • Lukács Rita: A fenntartható fejlődés jelentése és jelentősége a felsőoktatási intézmények esetében 
 • Papp-Váry Árpád Ferenc: Az „okos balek” – a kutatói életpálya képe a magyar egyetemisták körében 
 • Vass Vilmos: Tantervpolitikai paradigmák komparatisztikai vizsgálata az implementációs folyamatok tükrében
 • Németh Erzsébet: Felsőoktatás a változások tükrében – verseny, minőség, teljesítmény 
 • Pupek Emese: Ágazatirányítás változása a felsőoktatás területén; kancellári rendszer, modellváltás
 • Behringer Zsuzsanna, Tevely Titanilla, Bakó Rebeka, Balog Viktória, Németh Katalin, Panyi Dávid, Pereni Dominik, Takács Laura: Hallgatói elégedettségvizsgálat a METU Turizmus-vendéglátás szakos diákjainak körében az egyetem és specializáció választásukkal összefüggésben 
 • Csáki György: Ötven éve jelent meg „A növekedés határai” 
 • Bakk Miklós: A nemzetiségek területi autonómiájának esélyei Kelet-KözépEurópában
 • Papp-Váry Árpád: A térképészet a 150 éves Magyar Földrajzi Társaságban
 • Csaba Dezső Dér: Government commissioners of Hungarian 1st corps 1848-1849

Metropolitan Scholar 2021

Poór József – Szabó Szilvia – Kiss Ferenc (szerk.): Az emberierőforrás-menedzsment aktuális globális, regionális és helyi kihívásai és a COVID-19

Kiadvány letöltése

Tartalomjegyzék

 • Poór József – Szeiner Zsuzsanna – Zsigmond  Tibor – Kovács Ádám: Tanácsadás a koronavírus idején – egy magyarországi  empirikus felméréstükrében
 • Papp-Váry Árpád Ferenc – Dávid Ágnes: Csapatok vezetése, motiválása az online térben – a  Budapesti Metropolitan Egyetem példáján
 • Poór József – Jenei Szonja – Módósné Szalai Szilvia: A koronavírus vakcina elfogadása,  elutasítása esetén lehetséges munkahelyi diszkrimináció: magyarországi  munkavállalói vélemények
 • Molnár  András – Ipolyi Dóra: Önkéntesek foglalkoztatásának tapasztalatai az  egészségügyet támogató tevékenységekben
 • Aranyossyné dr. Szegedi Andrea: Nők a munkaerőpiacon a Belarusz Köztársaságban
 • Berde Éva – Kurbanova Muyassar: A magyarországi,  tunéziai és üzbég értelmiség egy-egy csoportjának véleménye a fiatalabb és  idősebb nemzedék értékéről a Covid-19 árnyékában 
 • Budavári-Takács Ildikó:  A pszichoterror azaz a mobbing vizsgálata magyarországi  munkahelyeken
 • Zsigmondová Annamária – Zsigmond Tibor – Reham Al-Hanakta: HRM és COVID-19 – Jordániai tapasztalatok nemzetközi  összehasonlítás tükrében
 • Szigeti Szilárd – Józsa László: Munkavállalói egészség felértékelődése a covid-19 járvány  következtében magyarországon
 • Barna Zsolt: A COVID hatása a vállalati projektmunkára
 • Csákay Zoltán – Farkasné Fekete  Mária – Hegyesné Görgényi Éva: A COVID hatása a vállalati projektmunkára
 • Kőmüves  Zsolt – Szabó Szilvia: A  koronavírus válság által teremtett fejlesztési, fejlődési lehetőségek  a vizsgált szervezeteknél és azok HR szervezetében
 • Szabó-Bálint Brigitta: COVID teszten a munkáltatói márkák


Grotte Judit: Bácskai ízek, kalandok és kulturális értékek fejlesztése – Bacroute

Kiadvány letöltése

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Bevezető 
 • Bács-Kiskun megye helyzete (elhelyezkedés, éghajlat, természeti adottságok, közlekedés, turizmus)
 • A kiskunmajsai járás településeinekbemutatása
 • Vajdaság (elhelyezkedés, éghajlat, természeti adottságok, közlekedés, turizmus)
 • Az Észak-bácskai körzet településeinekbemutatása
 • Javasolt termelői útvonal és összesített helyi értéktártáblázat
 • Eseménynaptár
 • SWOT elemzés
 • Felhasznált Források


Fenyves Katalin – Martin József – Murai András (szerk): A szellem szabad pályáin - Írások a 70 éves Javorniczky István tiszteletére 

Kiadvány letöltése

Tartalomjegyzék

 • Izmindi Richárd: Politológusi köszöntés
 • Kepes András: Javorniczky István öcsémhez
 • Láng László: A viszki kék 
 • Lukácsi Béla: Egy régi nemzetes úr 
 • Marosi Gergely: Iránytű
 • Neizer Anita – Polgári Márton: Magunk közt Javó, órákon tanár úr
 • Pach Ferenc: Javorniczky és a rómaiak
 • Schleicher Nóra: Csak az ember 
 • Dezsényi Péter: A féknyúz (parafrázis Javorniczky István tündérmeséjére) 
 • Murányi Gábor: Útközben – a sztrájk felé. Emlékidézés – régi-új dokumentumokkal
 • Rétfalvi Györgyi: Videó-újságírás Magyarországon
 • Boros István: Szergej 
 • Friedmann Viktor: Tea és politika: néhány felöntés 
 • Halmai Gábor: Egy közép-európai reneszánsz ember
 • Majtényi László: A Pegasus ügy, avagy a diktatúra vízjele
 • Martin József: „A legellentétesebb kritikai vélemények aztán ebből keletkeznek”. Megjegyzések Mahler első szimfóniájának budapesti visszhangjához 
 • Németh Erzsébet: „Pénzügyi személyiség”, avagy a rejtett dimenziók dinamikája
 • Túry György: The Figure, Legacy, and Appropriation of György Lukács in Hungary between 2010 and 2020
 • Vass László: A közbizalom dimenziói kistelepülési önkormányzatnál 
 • Vass Vilmos: A médiaműveltség megjelenése és implementációs összefüggései a Nemzeti alaptanterv evolúciójában
 • Jolsvai András: Két úr a Ligetben
 • Marafkó László: J. I. úr inkognitóban – avagy a tényektől a teremtésig
 • Murai András: Éljen a Szerző! Önreflexivitás Javorniczky István prózájában
 • Babus Endre: Két „úri közép” unoka
 • Fenyves Katalin: Egy családregény margójára