Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Metropolitan Scholar | Budapesti Metropolitan Egyetem

Metropolitan Scholar

A Budapesti Metropolitan Egyetem 2021-ben indította útjára METROPOLITAN SCHOLAR Business, Arts and Culture című könyvsorozatát azzal a céllal, hogy színvonalas, lektorált publikációs platformot biztosítson tudományos, valamint művészeti kutató és alkotó munkáknak, eredményeknek, elsősorban az egyetem által művelt tudományterületeken és művészeti ágakban. 

A publikációk köre, műfaja széles skálán mozog: megjelentetünk tudományos igényű és színvonalú monográfiákat, tematikus tanulmányköteteket, konferencia köteteket, művészeti munkákat.

Impresszum

 • ISSN: 2786-4413
 • Kiadó / Publisher: Budapesti Metropolitan Egyetem, 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. www.metropolitan.hu
 • Felelős kiadó / Published by: a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora/ Rector of Budapest Metropolitan University
taggle vége

A sorozat eddig megjelent kötetei:

Metropolitan Scholar 2024

Poór József – Szabó Szilvia (szerk.), Szeiner Zsuzsanna - Járdánházy Monika (lektorok) : Társadalmi-gazdasági turbulenciák hatásai a tanácsadásra - gazdasági válság, a mesterséges intelligencia térnyerése és a társadalmi igények gyors változásai XI. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia

Kiadvány letöltése


Metropolitan Scholar 2023/2

Noszkay Erzsébet (szerk): TUDÁSMENEDZSMENT A KÖVETKEZŐ KÉT ÉVTIZED HATÁRÁN a MTA GB TM Munkabizottság 20. éves jubileumára készült tanulmánykötetéhez

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Gazdálkodástudományi Bizottsága alá tartozó Tudásmenedzsment Munkabizottság megalakulásának huszadik évfordulójára készült el, Prof. Dr. habil. Erzsebet Noszkay CSc egyetemi oktatónk, az Executive MBA - Turnaround Menedzsment Szakirányú Továbbképzés szakvezetőjének, Tudásmenedzsment a következő két évtized határán c. tanulmánykötete az Akadémiai Kiadó gondozásában. 

A kiadvány egy történeti áttekintéssel bemutatja a sokoldalú, eltérő hátterű, érdeklődésű kutatókból és oktatókból álló közösség munkáját, illetve a tudásmenedzsment szerteágazó szakterületeit. Tudományág szerepét a gazdaság felzárkózásban, fejlődésben, a MI fejlesztésében, és az innovációban.

A teljes kötet elérhető az alábbi linken: https://mersz.hu/noszkay-tudasmenedzsment-a-kovetkezo-ket-evtized-hataran/

Könyvismertető:

Noszkay Erzsébet (szerk): TUDÁSMENEDZSMENT A KÖVETKEZŐ KÉT ÉVTIZED HATÁRÁN a MTA GB TM Munkabizottság 20. éves jubileumára készült tanulmánykötetéhez
(Dr. Tokár-Szadai Ágnes PhD, a Metropolitan Tudásmenedzsment Kutatócsoport és a MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottság tagja)

Az ellentmondások világát éljük. Egyre több szó esik a digitalizáció világáról, az Ipar 4.0 programokról, a Big-Datáról, a robotizálásról és intelligens rendszerekről, a mesterséges intelligenciáról (AI - artificial intelligence), és ennek fejlődéséről stb. Miközben egyre gyakrabban találkozunk az emberi tudással szemben támasztott olyan minőségi követelményekkel, amelyek olyan szociális készségeket és kompetenciákat igényelnek, amelyek az úgynevezett nem kognitív kompetenciák igen széles körébe tartoznak.

Napjaink globális problémái: a fogyó anyagkészletek, a dráguló energia, a környezetszennyezés, a globális felmelegedés és az ebből adódó szélsőséges hőmérsékleti ingadozások és természeti katasztrófák (erdőtüzek, szökőár és földrengések), a globális demográfiai helyzet problémái egyre inkább ráirányítják a figyelmet, hogy paradigmaváltás szükséges.  Új kérdésekre, válaszokra és megoldásokra van szükség.

Az MTA Gazdálkodástudományi Bizottsága alá tartozó Tudásmenedzsment Munkabizottságnak a huszadik évfordulójára készített kötetben épp ezt az igen aktuális kérdést teszik fel a kutatók: „Kiránt-e bennünket a bajból a tudás helyes és hatékony menedzselése?”

A kötet Noszkay Erzsébet alapító-elnökasszony történeti áttekintésével kezdődik, mely igen hiteles bepillantást ad az MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottságának elmúlt 20 évnyi munkásságába. Felvillantja a legizgalmasabb kérdéseket és korszakokat saját emlékeiből, tapasztalataiból és az elmúlt két évtizedben megjelent publikációikból szemezgetve, mintegy visszaemlékezésként. Nagyon sokat tanulhatunk tőle hitről, kitartásról és szorgalomról: töretlen lelkesedéssel dolgozni, megtalálni az aktuális kihívásokat, folyamatosan felvetni mindig a legfontosabb kérdéseket, válaszokat, megoldásokat keresni, és töretlenül haladni előre újabb kérdésekkel és válaszokkal.

Ezt követően 12 szerző, akik különböző háttérrel, és sokszínű tudással és gyakorlattal rendelkező szakemberek, különböző szemszögekből emelik ki, és 9 fejezetben mutatják be korunk legaktuálisabb kérdéseit, kihívásait a tudásmenedzsment területén, kiindulva és felhasználva az elmúlt 20 év eredményeit is. A következő érdekes és aktuális témákat dolgozzák fel tudományos alapossággal:

 • Esély a felzárkózásra – csak tudásalapon
 • Tudásviszonyok és szakpolitikák. Európai és nemzetállami szintű szakpolitikák hatékonysága a hallgatólagos tudás elmélete szempontjából
 • A digitalizáció korszaka a tudásmenedzsment fejlődéstörténetében
 • A tudás unikornisai (az egymilliárd dolláros piaci értéket elért fiatal technológiai vállalkozásokról)
 • A szervezeti tudás fenntarthatósága és feltételrendszere
 • Tudáskommunikáció a vállalaton belül
 • A tudás digitális tárgyainak sokoldalú kontrollja
 • Fenntartható tudástranszfer-technológiák
 • Alkalmazható-e az aranyszabály-alapú etika a tudásmegosztásban?

Kiindulva az elmúlt két évtized munkájából és eredményeiből, felvetve korunk aktuális kérdéseit, problémáit, megoldási lehetőségeit és irányait, tudományos alapossággal megírt, nagyon hasznos, érdekes és értékes munka született.

Jó szívvel ajánlom elolvasásra mindenkinek, akit érdekel a tudásmenedzsment világa. Sőt kifejezetten ajánlom a felsőoktatási oktatóknak, hallgatóknak, kutatóknak, cégvezetőknek,  de akár a szervezetek valamennyi résztvevőjének, hiszen a jövő társadalma a tudástársadalma, amelyben mindenki – a saját munkája, illetve mindennapjai során – valamilyen szinten a tudásmenedzsment bizonyos területei által bizonyosan érintett lesz.    

Metropolitan Scholar 2023/1

Poór József – Hollós-Vadász Gábor – Szabó Szilvia (szerk.): Megújulás és növekedés a Covid árnyékában X. Nemzetközi Tanácsadói Konferencia

Kiadvány letöltése

Tartalomjegyzék

 • Németh Gergely: Előszó
 • Poór József: Bevezetés
 • Barna Zsolt Régi sémák, új helyzetek – Projektkihívások a megváltozott környezetben
 • Csehné Papp Imola, Frányó Zsófia Zsuzsanna: A COVID-19 karantén hatására történt életmódbeli változások.
 • Molnár Anna, Józsa László, Dernóczy-Polyák Adrienn: A fogyasztói magatartás változása és alakulása a COVID-19 járvány idején empirikus vizsgálatok tükrében – Helyzetkép két szomszédos országban
 • Noszkay Erzsébet: Egy KKV Covid kutatás margójára (Felmérés tanulságai, és problémamegoldó eredményei)
 • Poór József, Módosné Szalai Szilvia, Jenei Szonja: Tanácsadó ágazat pandémiából való kilábalásának lehetőségei
 • Bódis Gábor: Figure It Out 
 • Budavári-Takács Ildikó: A munkahelyi pszichoterror prevenciós lehetőségei
 • Győrváriné Tumpek Gabriella, Kenderfi Miklós: Munkavállalói értékek a gyermekvállalás tükrében
 • Kiss Ferenc, Vass Vilmos: Tudástőkébe befektető stratégiai program implementációs összefüggései és tanácsadási aspektusai felsőoktatási környezetben
 • Mészáros Aranka, Suhajda Csilla Judit: Hogyan érzékenyítsük T-csoportos módszertannal a munkahelyi vezetőket a pszichológia „hasznosítására”?
 • Nádasdi Ferenc, Keszi-Szeremlei Andrea: Technológiai folyamatok fejlesztése az értékmódszertan (Value Methodology) alkalmazásával
 • Papp-Váry Árpád, Vas Magdolna: A város értékesítésétől, a várospromóción keresztül a városmarketingen át a városmárkázásig – A tanácsadói megközelítések fejlődése
 • Papp-Váry Árpád, Gyurácz-Németh Iván, Béres Szilárd: A piacra lépés előtti alapvető döntés startupok számára: értékesítésvezérelt versus marketingkommunikációvezérelt stratégia? A Leslie’s Compass modell gyakorlati alkalmazása
 • Szabóné Szabó Andrea: Küldetésorientált vezetés – lehetőség a sikerre a vezető szemszögéből
 • Tarjáni Ariella Janka, Kalló Noémi: Feladatmenedzsment eszközök tanácsadóknak


Metropolitan Scholar 2022

Izmindi Richárd - Kiss Ferenc (szerk.): Nyitottan a változásra - Írások a 70 éves Vass László tiszteletére

Kiadvány letöltése

Tartalomjegyzék

 • Bachmann Bálint: Vass László 70
 • Száz János: Gondoljuk végig, beszéljük meg!
 • Kis Márta: Kapcsolati és tudás hálóink szerepe és jelentősége! 
 • Hain Ferenc: Vass Laci kutatócsoportjának tagja voltam – egy politikai projekt: az ún. „Érpataki Modell” településvezetési hatékonyságának összehasonlító vizsgálata…
 • Csanády Márton Tamás: Társadalmi önszerveződés Magyarországon (és Ukrajnában) 
 • Gál Márk: Hogyan változtatta meg a Covid-19 a közmenedzsment, közszolgálat megítélését?
 • Vásáry Miklós: Generációs változás ösztönzése a mezőgazdaságban — a magyar fiatal gazda támogatási rendszer tapasztalatai
 • Németh Gabriella: Közfeladatellátás közérthetően: közpolitikai és jogi szaknyelvi kihívások a digitalizáció korában 
 • Bathó Gábor: Hagyomány vagy reform – a kormány a népköztársaság időszakában 
 • Izmindi Richárd: Merre vagy oktatáspolitika? - A szakpolitika mozgásának története a miniszteriális struktúrában 
 • Lukács Rita: A fenntartható fejlődés jelentése és jelentősége a felsőoktatási intézmények esetében 
 • Papp-Váry Árpád Ferenc: Az „okos balek” – a kutatói életpálya képe a magyar egyetemisták körében 
 • Vass Vilmos: Tantervpolitikai paradigmák komparatisztikai vizsgálata az implementációs folyamatok tükrében
 • Németh Erzsébet: Felsőoktatás a változások tükrében – verseny, minőség, teljesítmény 
 • Pupek Emese: Ágazatirányítás változása a felsőoktatás területén; kancellári rendszer, modellváltás
 • Behringer Zsuzsanna, Tevely Titanilla, Bakó Rebeka, Balog Viktória, Németh Katalin, Panyi Dávid, Pereni Dominik, Takács Laura: Hallgatói elégedettségvizsgálat a METU Turizmus-vendéglátás szakos diákjainak körében az egyetem és specializáció választásukkal összefüggésben 
 • Csáki György: Ötven éve jelent meg „A növekedés határai” 
 • Bakk Miklós: A nemzetiségek területi autonómiájának esélyei Kelet-KözépEurópában
 • Papp-Váry Árpád: A térképészet a 150 éves Magyar Földrajzi Társaságban
 • Csaba Dezső Dér: Government commissioners of Hungarian 1st corps 1848-1849

Metropolitan Scholar 2021

Poór József – Szabó Szilvia – Kiss Ferenc (szerk.): Az emberierőforrás-menedzsment aktuális globális, regionális és helyi kihívásai és a COVID-19

Kiadvány letöltése

Tartalomjegyzék

 • Poór József – Szeiner Zsuzsanna – Zsigmond  Tibor – Kovács Ádám: Tanácsadás a koronavírus idején – egy magyarországi  empirikus felméréstükrében
 • Papp-Váry Árpád Ferenc – Dávid Ágnes: Csapatok vezetése, motiválása az online térben – a  Budapesti Metropolitan Egyetem példáján
 • Poór József – Jenei Szonja – Módósné Szalai Szilvia: A koronavírus vakcina elfogadása,  elutasítása esetén lehetséges munkahelyi diszkrimináció: magyarországi  munkavállalói vélemények
 • Molnár  András – Ipolyi Dóra: Önkéntesek foglalkoztatásának tapasztalatai az  egészségügyet támogató tevékenységekben
 • Aranyossyné dr. Szegedi Andrea: Nők a munkaerőpiacon a Belarusz Köztársaságban
 • Berde Éva – Kurbanova Muyassar: A magyarországi,  tunéziai és üzbég értelmiség egy-egy csoportjának véleménye a fiatalabb és  idősebb nemzedék értékéről a Covid-19 árnyékában 
 • Budavári-Takács Ildikó:  A pszichoterror azaz a mobbing vizsgálata magyarországi  munkahelyeken
 • Zsigmondová Annamária – Zsigmond Tibor – Reham Al-Hanakta: HRM és COVID-19 – Jordániai tapasztalatok nemzetközi  összehasonlítás tükrében
 • Szigeti Szilárd – Józsa László: Munkavállalói egészség felértékelődése a covid-19 járvány  következtében magyarországon
 • Barna Zsolt: A COVID hatása a vállalati projektmunkára
 • Csákay Zoltán – Farkasné Fekete  Mária – Hegyesné Görgényi Éva: A COVID hatása a vállalati projektmunkára
 • Kőmüves  Zsolt – Szabó Szilvia: A  koronavírus válság által teremtett fejlesztési, fejlődési lehetőségek  a vizsgált szervezeteknél és azok HR szervezetében
 • Szabó-Bálint Brigitta: COVID teszten a munkáltatói márkák


Grotte Judit: Bácskai ízek, kalandok és kulturális értékek fejlesztése – Bacroute

Kiadvány letöltése

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Bevezető 
 • Bács-Kiskun megye helyzete (elhelyezkedés, éghajlat, természeti adottságok, közlekedés, turizmus)
 • A kiskunmajsai járás településeinekbemutatása
 • Vajdaság (elhelyezkedés, éghajlat, természeti adottságok, közlekedés, turizmus)
 • Az Észak-bácskai körzet településeinekbemutatása
 • Javasolt termelői útvonal és összesített helyi értéktártáblázat
 • Eseménynaptár
 • SWOT elemzés
 • Felhasznált Források


Fenyves Katalin – Martin József – Murai András (szerk): A szellem szabad pályáin - Írások a 70 éves Javorniczky István tiszteletére 

Kiadvány letöltése

Tartalomjegyzék

 • Izmindi Richárd: Politológusi köszöntés
 • Kepes András: Javorniczky István öcsémhez
 • Láng László: A viszki kék 
 • Lukácsi Béla: Egy régi nemzetes úr 
 • Marosi Gergely: Iránytű
 • Neizer Anita – Polgári Márton: Magunk közt Javó, órákon tanár úr
 • Pach Ferenc: Javorniczky és a rómaiak
 • Schleicher Nóra: Csak az ember 
 • Dezsényi Péter: A féknyúz (parafrázis Javorniczky István tündérmeséjére) 
 • Murányi Gábor: Útközben – a sztrájk felé. Emlékidézés – régi-új dokumentumokkal
 • Rétfalvi Györgyi: Videó-újságírás Magyarországon
 • Boros István: Szergej 
 • Friedmann Viktor: Tea és politika: néhány felöntés 
 • Halmai Gábor: Egy közép-európai reneszánsz ember
 • Majtényi László: A Pegasus ügy, avagy a diktatúra vízjele
 • Martin József: „A legellentétesebb kritikai vélemények aztán ebből keletkeznek”. Megjegyzések Mahler első szimfóniájának budapesti visszhangjához 
 • Németh Erzsébet: „Pénzügyi személyiség”, avagy a rejtett dimenziók dinamikája
 • Túry György: The Figure, Legacy, and Appropriation of György Lukács in Hungary between 2010 and 2020
 • Vass László: A közbizalom dimenziói kistelepülési önkormányzatnál 
 • Vass Vilmos: A médiaműveltség megjelenése és implementációs összefüggései a Nemzeti alaptanterv evolúciójában
 • Jolsvai András: Két úr a Ligetben
 • Marafkó László: J. I. úr inkognitóban – avagy a tényektől a teremtésig
 • Murai András: Éljen a Szerző! Önreflexivitás Javorniczky István prózájában
 • Babus Endre: Két „úri közép” unoka
 • Fenyves Katalin: Egy családregény margójára