Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Menedzser és Tanácsadója Műhely | Budapesti Metropolitan Egyetem

Menedzser és Tanácsadója Műhely

A műhely vezetője: Prof. Dr. habil Noszkay Erzsébet, professzor emerita, MTA GB. Tudásmenedzsment Munkabizottság, T. elnök, „TÉR- GAZDASÁG – EMBER” Szerk. Bizottságának tagja,  ICMCI AcademicFellow, Változás-és Válságmenedzserek Országos Egyesülete (VOE) T. elnök,  SEED Alapítvány mentora,  VOSZ Női Vállalkozói Szekció alapító tiszteletbeli tagja, „Turnaround Menedzsment Elméleti és Módszertani Iskola” megteremtője és vezetője, a VOE Tanácsadó-kutató Műhelyének vezetője, a Vállalkozáskutatói és Elemzői Hálózat tagja. 

 Szervező titkár:Gál É. Beáta VOSZ Kommunikációs és marketing igazgató, VOSZ Női Vállalkozói Szekció alapító tagja, minősített üzletviteli tanácsadó, VOE tagja, és a VOE UGVTA és a VOE Tanácsadó-kutató Műhelyének projekt titkára, METU EMBA Turnaround Menedzsment képzés végzős hallgatója.  

 

A „Menedzser és Tanácsadója Műhely” a vezetés- és szervezéstudomány legnagyobb hagyománnyal rendelkező témáit és dilemmáit célozza. A tudományos vezetés létrejöttével, illetve az ezt követő időkben egyre inkább előtérbe került, önálló szakmává vált a szervezeti segítségnyújtás. Egyre több és több területére szakosodtak üzletviteli tanácsadók, akik a hivatásos keretek között, „profi” módon és megoldások felhasználásával oldják meg a szervezet legkülönfélébb működési problémáit, segítve a menedzsmentet mindennapi tevékenységében. 

A tanácsadás egyik nagy „gurujának” meghatározása szerint: „A tanácsadás egy olyan professzionális szolgáltatás, melyet szervezetek és azok vezetői számára nyújtanak külső (pl. tanácsadócégek) vagy belső (pl. belső tanácsadó) szolgáltatók, abból a célból, hogy segítsék a szervezeteket céljaik elérésében, a problémák feltárásában és megoldásában, új lehetőségek azonosításában, a szükséges képességek elsajátításában és a változások megvalósításában.” 

A korszerű menedzsmenttevékenység el sem képzelhető tanácsadók igénybevétele nélkül. Ezért a Műhely megnevezésében is kifejezi azt a mély kapcsolatot, amely a mindennapok együttműködésében jellemző a szervezeti léthez kapcsolódó, két legrégebbi tevékenységet gyakorló vezető és üzletviteli tanácsadó között. 


A Menedzser és Tanácsadója Műhely céljai, főbb témakörei

 • A vezetés- és szervezéstudomány, a hazai – és nemzetközi tanácsadók haladó hagyományainak és Turnaround Menedzsment Elméleti és Módszertani Iskola” iskolateremtői munkásságának napjaink vállalati gyakorlata szempontjából aktivizálható elméleteinek és módszertanainak kutatása; 
 • a METU -VOE Turnaround Menedzsment képzés mentorainak és  szakmai támogatása mellett; 
 • KKV és a családi cégek körben empirikus vizsgálatok, kutatások végzése (különös tekintettel e kör valós tanácsadói igényeinek feltárására),  
 • vállalatokkal, vállalkozásokkal kölcsönös előnyöket biztosító kapcsolatok kiépítése, amely kapcsolatok révén kutatási-kísérleti terephez juthatunk, modelljeink, módszereink alkalmazásfejlesztéshez, a Műhely munkájába bevont legtehetségesebb hallgatóink terepkutatási lehetőségéhez; 
 • szervezési és vezetési ismeretek, felsőoktatási tananyag célú fejlesztéseinek koordinált (más műhelyekkel, kutatóhelyekkel összegfogásban zajló) fejlesztése. 

Hírek, események

A Műhely három különböző síkon „klasszikus” tudásközösségként végzi tevékenységét. A legintenzívebb munkát végzi a „mag” és az ún. „aktív csoport”, akik évi 4-5 alkalommal rendszeres műhelymunkát végeznek, így fontos tájékoztatási és tudásszerzési és megosztási, tehetségtámogatási lehetőségként állnak rendelkezésre. Az ún. „mag”, vagyis a tudományos, illetve szakmai bázis, intézményi mentor-háttere 

 • a METU VSZÜ TK, illetve a VOE (T.elnöke: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet), 
 • HSZOSZ - Menedzsment és HR Kutató Központ (vezetője: Prof. Dr. Poór József professor emeritus) képezi, 
 • VOSZ (Kommunikációs és marketing igazgató) és 
 • a BKIK TANOSZT (elnök: Prof. Poór József) támogatásával. 

 

Rendszeres programok 

Évente kb. 5-6 műhelyfoglalkozás, amit a VSZÜ TK érintett műhelye szervez, a helyszínt a a VOE ill. a METU Zoom online műhely- keretében biztosítja, abból a célból, hogy ezeken a nálunk  (METU  VESZE és Turnaround Men. képzésein végzettek  (többen  vállalkozások tulajdonosai ill. menedzserei)  is részt vehessenek. A műhelyfoglalkozások állandó házigazdája és vitavezetője Prof. Dr. Noszkay Erzsébet. 

 

Kutatások 

A kutatásainkban a legtehetségesebb Vezetés- és szervezés mesterszakos, illetve EMBA Turnaround expert menedzsment posztgraduális hallgatóink is részt vesznek. 

 • Időszakos kutatások 
  2022. év az ukrán háború árnyékában” METU – VOE közös kutatás (résztvevők: METU VESZE hallgatói  és Internetes online kérdőív (Kutatás vezetője:  Prof. Dr. Noszkay Erzsébet, Vezető kutatók: Láncz Gábor Turnaround Expert,  Plesek Enikő EMBA Turnaround Men. hallgató 

  A VÁLLALATI-SZERVEZETI STABILITÁST VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK – avagy gazdálkodás, menedzsment és HR a háború árnyékában  MATE  Menedzsment és HR Kutató Központ irányításával  2022 májusában  induló nagyszabású, országos, a hazai Tanácsadói szervezetek tevékenységének komplex felmérését szolgáló kutatás.  

A kutatást vezeti: Prof. Dr. Poór József 

Vezető kutatók: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet (VOE)  METU Dr. Szabó Szilvia továbbá még sok más együttműködő szervezet vezető kutatói.   

 

 • Hosszú távú kutatási program 

A családi cégek működése és felelős átörökítése 

Kutatásvezető: Prof. habil. Dr. Noszkay Erzsébet METU VSZÜ TK 

Vezető kutatók: Baji-Gál Csaba üzletviteli tanácsadó, VOE elnök, Turnaround expert; Láncz Gábor üzletviteli és vezetési tanácsadó, Turnaround expert,Turba Attila, cégvezető, Turnaround expert, dr. Beranek László kórházig.- tulajdonos, Turnaround Expert. 

 

Turnaround módszertani fejlesztése (különös tekintettel a   prevencióra és a szervezeti rezilienciára)  

Kutatásvezető: Prof. habil. Dr. Noszkay Erzsébet METU VSZÜ TK 

Vezető kutatók: Baji- Gál Csaba üzletviteli tanácsadó, VOE elnök, Turnaround expert; Láncz Gábor üzletviteli és vezetési tanácsadó, Turnaround expert, Gál É. Beáta, VOSZ Komm. és mark. Ig. üzletviteli tanácsadó, Horváth Anikó cégvezető, Turnaround expert, Magyari Katinka cégvezető, Turnaround expert. 

Partnerek

 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság 
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Tanácsadó Osztály TANOSZT  
 • Változás-és Válságmenedzserek Országos Egyesülete  
 • VOSZ Női Vállalkozói Szekció 
 • SEED alapítvány 
 • Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék 
 • SZTE GTK  
 • Magyar Projektmenedzser Szövetség  
 • IFKA Nonprofit Közhasznú Kft 

Hasznos linkek