Menedzser és Tanácsadója Műhely

A műhely vezetője: Dr. Noszkay Erzsébet, professzor emerita, Magyar Tudományos Akadémia Gazdálkodástudományi Bizottság tag, ICMCI AcademicFellow, Változás-és Válságmenedzserek Országos Egyesülete (VOE) elnök, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara TANOSZT, alelnök

Szervező titkár: Szőllősy Ágnes, minősített üzletviteli tanácsadó, marketing és PR szakértő, a Változás –és Válságmenedzserek Országos Egyesülete (VOE) Főtitkár, METU EMBA Turnaround menedzsmentképzés, projektvezető.

A „Menedzser és Tanácsadója Műhely” a vezetés- és szervezéstudomány legnagyobb hagyománnyal rendelkező témáit és dilemmáit célozza. A tudományos vezetés létrejöttével, illetve az ezt követő időkben egyre inkább előtérbe került, önálló szakmává vált a szervezeti segítségnyújtás. Egyre több és több területére szakosodtak üzletviteli tanácsadók, akik a hivatásos keretek között, „profi” módon és megoldások felhasználásával oldják meg a szervezet legkülönfélébb működési problémáit, segítve a menedzsmentet mindennapi tevékenységében.

A tanácsadás egyik nagy „gurujának” meghatározása szerint: „A tanácsadás egy olyan professzionális szolgáltatás, melyet szervezetek és azok vezetői számára nyújtanak külső (pl. tanácsadócégek) vagy belső (pl. belső tanácsadó) szolgáltatók, abból a célból, hogy segítsék a szervezeteket céljaik elérésében, a problémák feltárásában és megoldásában, új lehetőségek azonosításában, a szükséges képességek elsajátításában és a változások megvalósításában.”

A korszerű menedzsmenttevékenység el sem képzelhető tanácsadók igénybevétele nélkül. Ezért aMűhely megnevezésében is kifejezi azt a mély kapcsolatot, amely a mindennapok együttműködésében jellemző a szervezeti léthez kapcsolódó, két legrégebbi tevékenységet gyakorló vezető és üzletviteli tanácsadó között.

A Menedzser és Tanácsadója Műhely céljai, főbb témakörei

 • A vezetés- és szervezéstudomány haladó hagyományainak és iskolateremtői munkásságának napjaink vállalati gyakorlata szempontjából aktivizálható elméleteinek és módszertanainak kutatása;
 • a Kamara és a VOE mentorainak szakmai támogatása mellett;
 • KKV és a családi cégek körben empirikus vizsgálatok, kutatások végzése (különös tekintettel e kör valós tanácsadói igényeinek feltárására), -a Kamara és a VOE mentorainak szakmai támogatása mellett;
 • vállalatokkal, vállalkozásokkal kölcsönös előnyöket biztosító kapcsolatok kiépítése, amely kapcsolatok révén kutatási-kísérleti terephez juthatunk, modelljeink, módszereink alkalmazásfejlesztéshez, a Műhely munkájába bevont legtehetségesebb hallgatóink terepkutatási lehetőségéhez;
 • szervezési és vezetési ismeretek, felsőoktatási tananyag célú fejlesztéseinek koordinált (más műhelyekkel, kutatóhelyekkel összegfogásban zajló) fejlesztése.

Hírek, események

A Műhely három különböző síkon „klasszikus” tudásközösségként végzi tevékenységét. A legintenzívebb munkát végzi a „mag” és az ún. „aktív csoport”, akik évi 4-5 alkalommal rendszeres műhelymunkát végeznek, így fontos tájékoztatási és tudásszerzési és megosztási, tehetségtámogatási lehetőségként állnak rendelkezésre. Az ún. „mag”, vagyis a tudományos, illetve szakmai bázis, intézményi mentor-háttere

 • a METU VSZÜ TK, illetvea VOE (elnöke: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet),
 • a SZIE Menedzsment és HR Kutató Központ (vezetője: Prof. Dr. Poór József) képezi,
 • a BKIK TANOSZT támogatásával.

Rendszeres programok

Évente kb. 5-6 műhelyfoglalkozás, amit a VSZÜ TK érintett műhelye szervez,a helyszínt a BKIK TANOSZT a „tanácsadói klubnapok” keretében biztosítja, abból a célból, hogy ezeken a kamara különböző vállalkozó tagjai is részt vehessenek. A műhelyfoglalkozások állandó házigazdája és vitavezetője Prof. Dr. Noszkay Erzsébet.

Kutatások

A kutatásainkban a legtehetségesebb Vezetés- és szervezés mesterszakos, illetveEMBA Turnaround expert menedzsment posztgraduális hallgatóink is részt vesznek.

 • Időszakos kutatások

A SZIE Menedzsment és HR Kutató Központ irányításával 2017 szeptemberében induló nagyszabású, országos, a hazai Tanácsadói szervezetek tevékenységének komplex felmérését szolgáló kutatás. 

A kutatást vezeti: Prof. Dr. Poór József

Vezető kutatók:Prof. Dr. Noszkay Erzsébet METU VSZÜ TK;Dr. Tokár-Szadai Ágnes egyetemi docens, Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet;Dr. Fodor Péter egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem, Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet

A kutatás szakmai támogatója: Drimál István, a TANOSZT elnöke, Budapesti kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), továbbá a TANOSZT 14 szakmai szervezete.

 • Hosszú távú kutatási program

A családi cégek működése és felelős átörökítése

Kutatásvezető: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet METU VSZÜ TK

Vezető kutatók: Dr. habil Katits Etelka egyetemi docens; Baji- Gál Csaba üzletviteli tanácsadó, Turnaroundexpert; Láncz Gábor üzletviteliés vezetési tanácsadó, Turnaroundexpert.

Partnerek

 • MTA Gazdálkodástudományi Bizottság
 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Tanácsadó Osztály TANOSZT 
 • Változás-és Válságmenedzserek Országos Egyesülete 
 • Szent István EgyetemMenedzsment és HR Kutató Központ
 • Soproni EgyetemLámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet
 • Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet
 • Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet

Hasznos linkek