Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Marketing- és Kommunikáció-tudományi Intézet | Budapesti Metropolitan Egyetem

Marketing- és Kommunikáció-tudományi Intézet

Intézetvezető: Dr. Dér Cs. Dezső

A Marketing és Kommunikáció-tudományi Intézet a METU szervezeti struktúrájának átalakításakor 2023 szeptemberben jött létre a korábbi A Marketing Intézet és a Kommunikációtudományi Intézet összevonásával. Intézetünk feladata a marketing képzéseket és a kommunikáció- és médiatudományi képzések (alap- és mester, valamint angol nyelvű képzés) szakmai ellátása és koordinációja. Hozzánk tartozik a Kereskedelem és marketing alapszak, valamint felsőoktatási szakképzés, illetve a Marketing mesterszak. A képzéseket magyar és angol nyelven, nappali és levelező tagozatos képzési rendben is indítjuk.

Marketing képzés:

Alapszakjaink általános gazdasági, üzleti ismereteket is nyújtó képzések, így a képzési idő első harmadában a szaktárgyak mellett alapozó, a közgazdasághoz kapcsolódó ismereteket hallgatnak hallgatóink. Intézetünk elsődlegesen a marketing képzések szakmai tárgyait gondozza, beleértve az alapszakok harmadik évén, az 5-6. félévben választható specializációkat, amelyek a marketing egy-egy kiválasztott területén kínálnak elmélyülést. A választható specializációk: e-business menedzsment, kis és középvállalkozás, logisztika, reklám és PR, illetve Global Marketing (angolul), Advertising and PR (angolul) – megfelelő számú jelentkező esetén.

Mesterszakunk az alapszakot elvégzettek és a gyakorlatban már tapasztalatot szerzettek számára kínál specializálódásra, elmélyülésre lehetőséget, elsősorban az integrált marketingkommunikáció területén.

Oktatóink javarészt a gyakorlatból érkeztek, illetve tanári tevékenységükkel párhuzamosan a szakmában dolgoznak, marketing, sales, kommunikáció, PR szakterületeken.

Az intézet szakmai együttműködései kiterjedtek. Kapcsolatban állunk a Magyar Reklámszövetséggel, a Magyar Public Relations Szövetséggel, illetve a Magyar Marketing Szövetséggel, mely szervezet alelnöke intézetünk vezető oktatója. Jó kapcsolatokat ápolunk fontosabb szakmai médiumokkal, sajtóorgánumokkal (pl. Marketing és Média, Márkamonitor, Marketingtitkok, OnBrands).

Kommunikáció-tudományi képzés:

Az Intézet nagy hangsúlyt fordít a hallgatók naprakész információkkal való ellátására és kreativitásuk fejlesztésére, amelyre a Marketing Műhely, illetve a Marketing Hallgatói Team keretein belül is lehetőségük nyílik.

Oktatóink kitűnő szakemberek: sokuk mögött több évtizedes szakmai, kutatói pálya áll, kollégáink rendelkeznek a megfelelő tudományos minősítésekkel, valamint hazai és külföldön megjelent publikációkkal.

Tevékenységünk fontos részét képezi az oktatás és a kutatás mellett a szakmai kapcsolat kialakítása kommunikációs tevékenységet végző cégekkel, szervezetekkel. Számos olyan szakember tanít nálunk, aki a kommunikációs szakma különböző területeit nemcsak elméletben ismeri, hanem a gyakorlatban is műveli. A gyakorlati képzést segítő jól felszerelt TV- és rádióstúdió is a hallgatóink rendelkezésére áll, külföldi tanulásukat pedig kiterjedt nemzetközi kapcsolatainkkal tudjuk biztosítani.

Legfontosabb területünk a kortárs média világának és a kontextusnak, a szélesebb társadalmi-kulturális környezetnek a vizsgálata – ez vonatkozik oktatási palettánkra, valamint kutatási témáinkra is. Kiemelkedően erősnek gondoljuk az újságíró-képzésünket (a nyomtatott, az elektronikus és az online média területén is), ennek magas színvonaláról az Intézeten belül működő Újságírás Központ gondoskodik. Sokoldalú megközelítésünket pedig a művészeti képzésekkel (fotográfia, mozgóképkultúra, televíziós műsorkészítő) való együttműködés is biztosítja. A legújabb tendenciákra figyelve a közösségi média területei is megjelennek a képzésben és a kutatásban.


cder@metropolitan.hu